Títol La lluita per la salut al barri (1976-1985)
Publicacions d’altres dècades La lluita per la salut al barri I (1976-1985)

La lluita per la salut al barri II (1986-1995)

La lluita per la salut al barri III (1996-2005)

Font del material Imatges, fanzines, documents i cronograma: Associació de VV.VV.; Notícies: retalls de diversos diaris.
Data de publicació en Natzaretpèdia Dijous 12 de maig de 2022

La lluita per la salut al barri ha posat especialment a prova la nostra resistència i el desig de ser un barri com els altres, amb els mateixos serveis als que teníem (i tenim) dret. Des de la creació de l’Associació en 1976 s’ha reivindicat el dret a la salut integral, que inclou tota una part lligada amb la prevenció i les condicions de vida dignes, no només solucions i tractaments concrets una vegada ja s’està malalt. El fet d’haver entés sempre la salut en este sentit ample ha afectat molt a la manera en què s’han plantejat les lluites: calia incloure el sanejament del barri, la formació del veïnat en diferentes temes relacionats amb l’higiene, la planificació familiar, etc.; també feia falta acabar amb el chabolisme i aconseguir alternatives d’habitatge per a eixes persones sense tirar-les del barri.

Però eixes eren només alguns dels problemes del barri, simultàniament calia lluitar per la desratificació, pel desplaçament d’Arlesa a un lloc més adequat, contra la destrucció de la platja, per evitar la carretera del port, per aconseguir aigüa potable a tot el barri (quasi 500 famílies bevien de pous privats contaminats per les filtracions industrials i dels 300 pous cecs que encara funcionaven al barri), reclamar les clavegueres, l’asfaltat, el cobriment de les sèquies (que estaven servint per abocar l’aigua bruta i per buidar els carrers inundats per falta de desaigües)… Moltíssimes lluites, totes urgents, totes de vital importància. Entre elles, en matèria de salut, estava també el tindre unes instal·lacions sanitàries dignes i amb personal suficient, les revisions anuals a les escoles, etc. Són urgents perquè la salut del barri estava en perill de manera constant, com bé mostren les xifres de contagis de malalties infecto-contagioses, arribant fins i tot a epidèmies com la d’hepatitis de 1984, però també casos de febres tifoidees, que apareixien al barri cada any.

En esta publicació hem arreplegat la documentació corresponent als primers 10 anys de lluita per la salut al barri. Són uns primers anys intensos, emocionants, desesperants a vegades, però plens d’esperança al mateix temps, perquè foren un moment de començament, i treballar entre totes i tots per a millorar el barri no podia ser un objectiu més inspirador. Una altra de les epidèmies a les que s’enfrontava el barri, com podeu vore al final d’esta publicació, eren els prejudicis: prejudicis de qui no el coneixia i se sentia amb el dret de parlar des de la por i des del desconeixement, sense dedicar un moment a entendre que el procés de lluita col·lectiu que s’estava produint als nostres carrer era pioner i preciós. És una epidèmia que, per sort, pareix menys greu en l’actualitat, però per si queden dubtes, ací teniu un testimoni de quin tipus de veïnat tenia (i té) el nostre barri. La documentació que compartim, fins i tot corresponent només als primers 10 anys, és abrumadora i excessiva. Els temes s’entrecreuen i barregen, la urgència obliga a moure les prioritats… pot paréixer caòtic, però mostra la forma de treballar que s’ha portat al barri: un treball de fons en què tot és important, en què no es pot ni es deu renunciar a res, i que a vegades posa al límits les forces i la paciència.

En pròximes publicacions continuarem amb els següents anys i explicarem com va evolucionar la lluita per la salut: com es va passar de ser Comissió de Salut (treballant també des de dins de la Coordinadora d’Associacions de VV. de València) a l’actual Consell de Salut, que encara té una gran tasca que complir. En l’època de la Coordinadora l’objectiu era organitzar-se a nivell de ciutat i exigir a l’Administració que fera el mateix i que complira amb les seues obligacions.

A continuació compartim un resum d’algunes de les qüestions més importants durant esta primera dècada de lluites per la salut integral del barri. Després d’esta cronologia podeu trobar tota la informació amb les fonts originals.

Cronologia bàsica: CONSULTORIS-CENTRE DE SALUT

 • 2 setembre 1976. El veïnat tanca el vell consultori i aconsegueix que uns dies després s’òbriga el nou en el C/ Parc, 84.
 • 9 setembre 1976. S’obri el consultori del C/ Parc, 84 (Las Provincias 1976.09.09, p. 25).
 • 1 desembre 1987. Comença a funcionar el nou Equip de Salut  al Centre d’Atenció Primària (NATZARET, n. 31, nov-des 1987, pp. 1 i 3, i edit p. 2).
 • 3 maig 2002. Primera pedra del nou Centre de Salut.
 • 13 gener 2005. Inauguració del nou centre de Salut de Natzaret al carrer Fernando Morais.

Cronologia ampliada: primera dècada (1976-1985)

1976

 • Juliol 1976. Campanya de neteja del barri.
 • 2 setembre 1976. El veïnat tanca el vell consultori i aconsegueix que uns dies després s’òbriga el nou en el C/ Parc, 84. 1976/8 Lucha consultorio.
 • 9 setembre 1976. S’obri el consultori del C/ Parc, 84 (Las Provincias 1976.09.09, p. 25).
 • 13 desembre 1976. Creació de la Coordinadora d’Associacions de VV. de València. Fita històrica per la presència que tindrà en lluites col·lectives com la sanitat.
 • Desembre 1976. 40 famílies del barri viuen de la pesca. El fang s’acumula en el llit del riu, les obres de neteja continuen paralitzades i no poden eixir amb les barques.

1977

 • Març 1977. Es continua reclamant que es cobrisquen les sèquies del barri.
 • Abril 1977. “Ese río nos está envenenando”. Es demana la neteja del llit del Túria, una demanda que acompanya ja a la creació de l’Associació.
 • Agost 1977. Es continua reclamant una solució a les Casetes de Paper. 95 famílies vivint sense desaigües ni aigua potable, bevent de pous contaminats.
 • Agost 1977. Les sèquies són focus d’infecció perquè el no tindre clavegueram fa que les aigües residuals acaben en elles.
 • Agost 1977. Es demana també que Natzaret tinga el personal sanitari que li correspon per llei i que es complisquen els horaris.
 • Octubre 1977. Diverses activitats de formació en temes de salut.

1978

 • Conflictes taxa de fem.
 • Continua el perill dels camions de troncs.
 • S’aconsegueixen tres fonts públiques per abastir a les famílies de les Casetes de Paper.
 • Es continua demanant una Casa de Socorro.
 • Continuen les lluites perquè el practicant atenga en cap de setmana.
 • Comença el sanejament del llit del Túria (primera fase).
 • Continua havent camions abandonats en terrenys públics.
 • Octubre 1978. Se segueix lluitant per l’asfaltat dels carrers i pel clavegueram.
 • Novembre 1978. La lluita contra el xabolisme i per un habitatge digne per a tots i totes dins del barri continua.
 • Novembre 1978. En relació a la salut les propostes del veïnat estan clares: medicina preventiva, revisions anuals, especialitats al barri (sobretot les geriàtriques), horaris de consulta adequats, personal suficient, sanatoris o residències assistides per a persones de la quarta edat, crònics i persones amb diversitat funcional.

1979

 • Este any la lluita contra Cofrentes i contra les nuclears en general és important.
 • Madrid ha denegat el practicant i el pediatra extra que Natzaret demana i als que té dret.
 • S’aconsegueix revisió mèdica a les escoles (encara que la freqüència deixarà molt que desitjar).
 • Les Casetes de Paper ja tenen aigua potable.
 • “Las diez plagas de Nazaret”, en referència a 10 problemes del barri: 1. Arlesa; 2. Almacenes de troncos; 3. Las ratas; 4. Solares y casas abandonadas; 5. Almacenes de productos tóxicos; 6. Tráfico de camiones; 7. Último tramo del río; 8. Playa contaminada; 9. Acequia camino Viejo de Nazaret i 10. Ampliación del puerto e invasión de nuevas industrias contaminantes.

1980

 • Continuem amb els mateixos problemes: no tenim clavegueres, els pous d’aigua privats estan cada vegada més contaminats (tots els anys hi ha casos de febres tifoides i d’altres moltes malalties). A més de… les rates, les males olors, els solars plens de fem, fums i desaigües de les fàbriques, platja contaminada, xabolisme, gossos solts i revisió mèdica escolar quasi cada segle.
 • Paralització de les obres per construir una finca privada als terrenys destinats al Centre Social (important per al tema de la salut, a més perquè inclou una part sanitària).
 • Finalment es cobreix la sèquia del camí Vell.
 • El Pla Parcial 15 no preveu sanejament del barri i pareix centrat sobretot en construir més cases, però no més serveis.

1981

 • Any centrat en gran mesura en atendre i ajudar al veïnat afectat per la riuada.
 • Novembre 1981. Moment d’urgència en els desaigües del barri de tranviaris.

1982

 • Estudi de l’aigua dels pous privats del barri. No és potable.
 • Periòdic Natzaret n. 1, gener – febrer 1982. REPORTAJE: Más de 300 pozos ciegos, Nazaret con el índice más alto de enfermedades infecciosas”. Entre els pous en males condicions està el del col·legi públic Ausiàs March, amb el perill que suposa per a la xicalla del barri.

1983

 • Abril 1983. Es detecta contaminació per nitrat a l’aigua del col·legi Sofia-Magdalena de la Punta de Natzaret.
 • Abril 1983. Periòdic Natzaret n. 7, març – abril 1983. “REPORTAJE: «¡Alerta, vecino, Arlesa es un peligro!»”. Durant tot l’any continuen les protestes per la contaminació provocada per la fàbrica: genera soroll, pluja àcida i de serradura, trencament en les cases del voltant per vibració… a més de mala olor i altres molèsties.
 • Els problemes amb els contenidors del port tampoc no són novetat, però continuen amb força durant este any: accidents, lloguer de terrenys particulars destinats a l’horta de manera il·legal (no poden instal·lar-se containers en ells de manera legal, però els lloguen al veïnat llaurador desesperat perquè els productes del camp cada vegada valen menys).
 • La neteja del barri i el sanejament de zones de xaboles, de solars i del barri en general tampoc no són una realitat.
 • El trànsit de camions continua posant en perill la vida del nostre veïnat.

1984

 • 24-25 gener 1984. Jornades d’Urbanisme: Periòdic Natzaret n. 12, gener – febrer 1984. “REPORTAJE: Jornadas de urbanismo en Nazaret, ¿cuál será nuestro futuro? [Equipo Croniurbano]”. Tractem d’aconseguir que el barri tinga serveis i que la qualitat de vida a la que tenim dret siga una realitat. L’amenaça de l’ampliació del port i de la seua carretera tenen molta importància.
 • Març 1984. Periòdic Natzaret n. 13, març – abril 1984. “BARRIO: ARLESA un año después”: continuen problemes com: fum, gasos, vapors àcids, pluja de serradura, soroll, contaminació, invasió de voreres i zones verdes per part de camions de gran tonatge, dipòsits perillosos a només uns metres de cases habitades, etc.
 • 2 abril 1984. Enderrocament d’unes 40 xaboles deshabitades.
 • Juny 1984. Periòdic Natzaret n. 14, maig – juny 1984. “PORTADA (y pág. 3): Epidemia de hepatitis en Nazaret”. Més de 80 casos declarats.
 • Agost 1984. Periòdic Natzaret n. 15, juliol – agost 1984. “PORTADA (y pág. 3): Por fin el alcantarillado en Nazaret”:
 • Periòdic Natzaret n. 15, juliol – agost 1984. “PORTADA (y pág. 3): Nueva inspección a Arlesa”; “Arlesa también participó” i “Editorial (també sobre Arlesa)”.
 • Continuen els containers, les xaboles

1985

 • Enderrocament de les 40 xaboles de Macarena.
 • Abril 1985. Obertura del nou Centre Social després d’anys de lluita.
 • Ja (quasi) tenim clavegueres. En octubre es paralitzaran temporalment les obres de la primera fase.
 • Continuem en la lluita per aconseguir serveis en el Plan 15 BIS.
 • La contaminació de la platja augmenta i l’amenaça de la seua absorció pel port és cada vegada més forta.
 • Natzaret reivindica la seua dignitat com a barri. Periòdic Natzaret n. 19, maig – juny 1985. “REPORTAJE: Cierta imagen de Nazaret [Julio Moltó]”.
 • L’ajuntament continua sense posar en marxa les solucions promeses: pareix que l’opció de traslladar Arlesa ja no estiga entre les possibilitats i els containers continuen envaint el barri.

Documentació completa (1976-1985)

Com es veu a la cronologia ampliada, són moltes les temàtiques relacionades per la salut integral del barri i amb la lluita pels serveis bàsics al que tenim dret. Més avall podeu consultar els documents complets que conserva l’Associació, incloent fotografies, fulles informatives, notícies en premsa general i al periòdic Natzaret, etc. Algunes d’estes temàtiques són: lluita pel consultori nou, riu, contaminació, xabolisme, neteja, sèquies sense cobrir, falta de desaigües i de clavegueram, replega del fem, malalties infecto-contagioses, pous cecs, pous d’aigüa contaminats, insalubritat del llit del Túria, contaminació de la platja, trànsit perillós i amenaça contant d’un accident d’Arlesa, a més de la contaminació que sabem que produïa.

En esta primera replega arribem fins al final de l’any 85, preludi de la pèrdua de la platja i de la centralitat d’altres temàtiques. En 85 encara no s’havien enderrocat algunes de les xaboles que estaven amenaçant la salubritat del barri (com les Casetes de paper, que van estar anys deshabitades, des que les famílies que vivien en elles es mudaren a l’habitatge alternatiu que se’ls havia oferit des de l’ajuntament). La documentació que incloem correspon als anys: 1976, 19771978197919801981198219831984 i 1985.

1976

1976 Qué es una asociación Esta fulla ens serveis per a vore que el consultori, està entre les primeres reivindicacions veïnals.

Sala d’espera del consultori vell.

1976/2/11. “El alcalde de Valencia visitó, ayer, la barriada de Nazaret”, Las Provincias; “Asamblea de vecinos en Nazaret. Al alcalde le expusieron los problemas de la barriada”, Levante.

1976/4. “Asamblea de delegados de calle. Se abordó toda la problemática de la barriada. Seis comisiones de trabajo para estudiar soluciones a los problemas más urgentes”, ?

1976/5/11. “Campaña de la Asociación, en trámite de Nazaret «Por un barrio más limpio»”, Las Provincias.

1976/5/15? Hoja informativa n. 3. Brutícia, abandonament, tot relacionat amb la salubritat.

1976/5/21. “Desde el domingo «Por un Nazaret más limpio»: Campaña de participación popular”, Levante; “Reunión informativa, en Nazaret, sobre la campaña de limpieza”, Las Provincias, p. 21.

1976/5/26. “Nazaret. La campaña de limpieza ya ha empezado. Ayer visitó a Pepita Ahumada una comisión de vecinos”, Levante?

1976/6 Hoja informativa n. 4. Ídem que la Hoja informativa n. 3, per un Natzaret més net.

1976/6. “La limpieza de Nazaret: una acción común. Próxima intervención del Ayuntamiento en la campaña”, Levante.

1976/6/8. “El jueves, colaboración ayuntamiento-asociación, en la limpieza de Nazaret”, Las Provincias.

1976/6/11. “Desde hoy: Nuevo barrendero para Nazaret”, ?

1976/7. “Balance de la campaña de limpieza en Nazaret”, Las Provincias.

1976/7 Hoja informativa n. 5. Reunió amb l’alcalde, el nou ambulatori entre les primeres promeses: obertura prevista a principis d’agost + informació sobre campanya de neteja.

1976/7/7. “La Asociación de Nazaret, en trámite, visitará al alcalde mañana”, Las Provincias.

1976/7/10. “La asociación de Nazaret expuso los problemas de la zona al alcalde: limpieza, asfaltado, chabolismo y saneamiento del río fueron los temas principales”, Las Provincias.

1976/7/29. “Urgente el alumbrado para las «casitas de papel». Nazaret y las calles no incluidas en el plan azul del ayuntamiento”, Levante.

1976/8 Lucha consultorio. Consultori vell saturat, el consultori nou tancat. Crònica del procés de negociació i dels fets que portaren al tancament del consultori nou per part del veïnat el dia 2 de setembre de 1976. Transcripcions del text i còmics:

Transcripció dels textos:

Consultorio: ¡Ya está bien!

¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que ejercitar su paciencia? Venimos años y más años aguantando la vergüenza y las pésimas condiciones de unos cuartuchos a los que pomposamente llamaron Consultorios. Y si nos quejábamos, decían ¡paciencia!

1976/8/15. “Nazaret: las inquietudes de un barrio”. Documento 1, documento 2. Las Provincias.

1976/9/3. “«Sentada» de los vecinos de Nazaret a la entrada del viejo consultorio”, Las Provincias; “El consultorio de Nazaret. Para ayer estaba prevista su apertura”, Levante; “Promesas que no se han cumplido: Nazaret, Sentada pro-consultorio; Llegó el turno a las «casitas de papel»”, Levante.

1976/9/4. “Consultorio viejo de Nazaret «Cerrado por el pueblo»”. Documento 1, documento 2. Las Provincias.

1976/10/28. “Nazaret: visita al Ayuntamiento. El concejal de sanidad visitará Nazaret”, Levante.

1976/11/24. “Nazaret, ante la próxima asamblea de barrio”, Levante.

1976/11/28 Hoja informativa n. 6.

Comisión de Sanidad:

1º Todos los pensionistas y asegurados pueden pertenecer al Ambulatorio que quieran. Para ello deberán ir personalmente o un familiar con la cartilla al Ambulatorio del Puerto (Pare Porta) para arreglarlo.

2º De los médicos del Consultorio de Nazaret se puede elegir al que se quiera, -igualmente los de D. Francisco Polo-.

1976/11/28. “Día importante para Nazaret: Todos vecinos, a la asamblea de barrio, Día grande en Nazaret, El rey visitará Nazaret”, Levante.

1976/11/30. “El domingo, en Nazaret: Una verdadera asamblea de barrio. Cuatro problemas esenciales: Saneamiento del río, legalización de terrenos, cubrimiento de acequias y accesos adecuados al barrio”, Las Provincias.

1976/12 Hoja informativa n. 7 Comença amb un nou còmic que parla del tema del consultori, de les promeses, etc.

NUESTRAS COMISIONES

Trabajar en un barrio es algo muy serio. No se puede actuar improvisando, ni dejarse llevar por el viento que sopla aquel día. Hay que saber dónde se quiere llegar y cómo se puede y quiere llegar.

En la Asociación hay unas comisiones en marcha: sanidad, legalización de los terrenos, enseñanza, etc. Su tarea no es la de trabajar por los demás, ni resolvernos la papeleta. Sino ordenar y estudiar los problemas y sus soluciones para facilitarnos a todos nuestra participación.

1977

1977/1. “Concejales y técnicos municipales visitarán la marcha de las obras en Nazaret”, ?

1977/2/10. “Legalizada la asociación de vecinos de Nazaret”, Levante; “Legalizada la Asociación de Vecinos de Nazaret”, Las Provincias.

1977/2/19. “Gestiones de la Comisión de Sanidad de la Asociación de Vecinos de Nazaret. Ayer terminaba el plazo para el retiro de la vaquería de Cuatretonda”, Las Provincias.

1977/2. “Un «laborioso» mes de febrero en la barriada de Nazaret”, Levante.

1977/3 Hoja informativa n. 9. Revisió de l’any anterior i de la importància del canvi de mentalitat que s’està donant en el barri:

Un año, paso a paso

1976

10-II. Gran Asamblea de vecinos de Nazaret expone los problemas de la barriada al Alcalde – prohibición del paso de camiones con troncos (Levante, 11-II).

8-IV. Asamblea de Delegados de calle. Se abordó toda la problemática del barrio. Seis comisiones de trabajo para estudiar soluciones a dichos problemas (Levante, 9-IV).

18-V. Los niños de Nazaret tratan sus problemas en Asamblea (Provincias, 19-V).

1977/4 Coordinadora asociaciones de vecinos – manifiesto mejoras condiciones de vida 1977. Sobre la situació sanitària:

“La situació sanitària es certament desastrosa. Manquen ambulatoris i els que existeixen tenen un serveis deficients: manca de metges, de serveis d’urgèn… La sanitat deu deixar de ser un negoci i convertir-se en una sanitat al servei del poble.

(…) Les nostres platges estan infectes per la maca de depuració als desaigües i la manca de neteja.”

1977/4 Hoja informativa n. 10. “Ese río nos está envenenando”. Actualització extensa de la situació del cauce del Túria. A més hi ha un text sobre malalties infecciones:

La alarma ha cundido en muchos vecinos de Nazaret. Las múltiples infecciones intestinales y urinarias, las aguas de los pozos que están contaminadas y contienen diversas bacterias y hasta heces fecales, enfermedades tifoideas, padres que ya no dejan ir a jugar a sus niños en el recién estrenado parque del puente de Astilleros. Hasta se ha dado el caso de un enfermo que lleva un mes con fiebres tifoideas y que el médico asegura que le quedan dos largos meses a pesar del fuerte tratamiento debido a la contaminación del río.

Nos hemos puesto en contacto con la doctora que nos ha afirmado que “el río es un foco fuertísimo de infecciones que influyen en toda la zona marítima, pero sobre todo en Nazaret. Que el verano pasado atendió a dos casos graves y que teme mucho el próximo verano.”

A les següents pàgines tenim un llistat detallat de les gestions que s’estaven fent des de la comisió de sanitat en relació al sanejament del riu i convocatòria de la pròxima assemblea.

1977/6/15. “¿Comienza el saneamiento del río Turia, en su desembocadura?”, Las Provincias; “Nazaret. Se firmó el contrato para las obras de saneamiento en el último tramo del río”, Levante.

1977/6/18. “Promesa de saneamiento en Casitas de Papel”, Las Provincias.

1977/6/20. “Por el comienzo de las obras de saneamiento del cauce”, Levante.

1977/7/23. “«Por un Nazaret más nuestro». Sobre la campaña de limpieza: alcanzado el principal objetivo”, Levante.

1977/8 Hoja informativa n. 11 deportes. Inclou una carta a l’alcalde enviada des de l’Associació en què es parla de diverses problemàtiques. Continua amb un text sobre la situació del riu. Després s’expliquen les últimes actuacions de les comissions:

A mitad de julio el subdirector médico del I.N.P. con el inspector médico del ambulatorio del Puerto tuvieron la reunión solicitada por la Comisión de Sanidad de la Asociación en el Consultorio. Prometieron un nuevo practicante para Nazaret, respondiendo a la petición hecha por la Comisión de Sanidad.

(…) Lo de Las Casitas de Papel no tiene nombre. El proyecto de alcantarillado y agua potable estará perdido en la selva del Ayuntamiento. La cuba que tenía que limpiar los pozos ciegos cada quince días parece que se le ha olvidado que los vecinos de las casitas comen y beben como cualquier hijo de vecino y que por tanto también hacen sus necesidades. Mientras tanto, en las Casitas se continúa nadando en la mierda. Y la administración sin enterarse. Tanto es así que encima querían que pagasen una contribución. Faltaría más!

Tenim també un text titulat “Quieren acabar con nuestras Asociaciones de Vecinos?, en resposta a decret d’1 d’abril d’este any (1977)”.

1977/10/26 Semana de barrio. Activitat del dijous 27 d’octubre. Sanidad: 8 de la tarde: “Sanidad e higiene en el barrio”. Comissió de sanitat, un metge i aportació de la A. de VV. del Barrio del Cristo.

1977/10/27 Semana de barrio. Centrat en la sanitat: El problema sanitario. Reproduim una part del contingut. La resta pot llegir-se a l’enllaç.

Informar es un deber

La asociación de Vecinos, a través de la Comisión de Sanidad ha centrado su actividad durante este años, en los acuerdos de la Asamblea de Barrio del 76, empezando por los más urgentes:

  • EL RÍO.- Costó mucho. Toda una historia de gestiones y asambleas, de la que se ha dado cuenta durante todo el año en la prensa local y boletines de la asociación.
  • LAS CASITAS DE PAPEL.- 95 familias que viven en una situación infrahumana: sin desagües, sin agua potable, las aguas de los pozo contaminadas. Ya está aprobado el presupuesto para los desagües y pronto comenzará la instalación de agua potable. Asambleas, visitas a los concejales y los vecinos a punto de explotar si la situación no se remedia pronto.
  • SERVICIO SANITARIO.- Visita del Director Médico del I.N.P., quien prometió 1 practicante más y horarios más asequibles, revisión médica realizada en el colegio de Vicente Hervás por el equipo de Sanidad Municipal, un médico de niños, etc…

1977/11/3 Semana de barrio. Full dedicat als problemes del medi ambient. No forma part de la Comissió de Sanitat, però està estretament relacionat amb ella.

1978

1978/?? Coordinadora situación sanidad. Amb motiu de la “Setmana Ciutadana” impulsada per la Coordinadora, s’estan elaborant una sèrie de ponències des de les vocalies de les diverses associacions. En el tema de Sanitat, s’han reunit vocalies de sanitat, treballadors d’hospitals i estudiants de medicina per tractar d’aportar noves dades o matisar detalls de la ponència específica de Sanitat. El text inclou una primera anàlisi del dret a la sanitat, del paper de les associacions de veïns i de la situació sanitària al territori valencià, amb especial atenció a totes aquelles persones que no interessen a la producció capitalista: abandonament de la salut dels jubilats, els malalts mentals, els crònics, dels invàlids, etc. Inclou els punts bàsics de l’alternativa sanitària. Insisteix també en la importància de l’educació sanitària i de la higiene.

1978/??/15 Asamblea por la tasa de basuras. Explicació de la problemàtica.

1978/1 Hoja informativa n. 12. Setmana del barri, diverses reivindicacions. Reprenen els objectius que ja s’han publicat en altres fulls informatius per a l’any 1978.

Radio Nazaret Informa

(…) 3. No es noticia lo de la explosión de la discoteca en Nazaret, entre otras cosas porque hasta los sordos lo oirían. Lo que no se ha oído todavía es la aclaración de los hechos. Al ser algo que afecta al barrio, tenemos perfecto derecho a una clara información. Y la exigiremos.

(…) 6. Tres fuentes públicas para las Casitas de papel. Se ha logrado que el coste total para la instalación de agua potable sea de 8.000 ptas. por familia (entra conexión, permisos, contador, etc.), a pagar a plazos durante todo el año. Algo es algo. Y enseguida a empezar con los desagües.

7. Lo de una casa de socorro, pero de las de nuevo cuño, está también en buen camino. Y ésta es buena noticia. Lo que no es buena noticia es la denegación hecha desde Madrid a la petición de un nuevo practicante para Nazaret que hizo el Director del INP de Valencia. Aunque la Comisión de Sanidad no se da por vencida ni mucho menos.

8. El 24 de diciembre un vecino de Nazaret llamó al médico de urgencias. Los teléfonos estaban descolgados, como pudo comprobarse. Pero el vecino no se arrugó. Llamó a las fuerzas de orden público y el médico de urgencias acudía al poco rato. Enhorabuena a nuestro vecino que supo defender sus derechos. Y a los médicos que estaban de guardia, bueno, qué les vamos a decir…

9. Los camiones de troncos y los que transportan soja y otros géneros, no son pocas las veces que derraman parte de sus productos en las calles de nuestro barrio, con la suciedad y el peligro que ello implica y la indignación más que justificada de la gente. ¿A quién toca poner remedio?

1978/2 Hoja informativa s/n. Recull diversos temes com la revisió de l’any, les eleccions sindicals, l’aposta per l’auto-organització del barri, notícies obreres i cròniques del barri, algunes problemàtiques del barri (la llum dels carrers, l’asfaltat definitiu, la lluita contra un garatge especulatiu), etc. Transcrivim un fragment del balanç de l’any per alguns comentaris sobre temes relacionats amb la salubritat del barri:

Editorial: Balance de un año de ¿…?

(…) Este ha sido un año donde ha habido un poco de todo. Alegría con motivo, felicidad sin razón, y palos sin avisar. A pesar de todo eso, siempre nos queda ese buen sabor de boca, por todas aquellas acciones que nos han causado satisfacción, que siempre contrarresta todo malestar que haya podido aparecer. Si preguntamos qué habría que destacar de este año, podremos comprobar cómo la gente se acuerda más de la fiesta que de las porras (esto claro el que no lo recibió), podremos comprobar cómo la gente recuerda más la desaparición de los montones de arena, que la puesta en escena de ese escandaloso parque, pedregoso y bochornoso cerca de I. Manuel Cánovas.

Pues bien, así ha transcurrido este año de trabajo, con la legalización que aunque tarde era de esperar, con una fiesta popular de la que nos acordaremos siempre, con una fumigada aérea siempre agradecida, y últimamente habría que apuntar algunas mejoras, que sus desgastes de suela han costado, sirva de ej. ese asfaltado cochambroso en algunos sitios, esos focos de luz que son algo más que puntos.

Es de asegurar que aquí no esté todo ocurrido en los pasados doce meses, pero poco es el espacio, y sí mucho lo que pensar.

1978/5 Hoja informativa n. 13. Informació sobre les taxes de fem, comissió d’ensenyament, de sanitat, de control, notícies i un còmic. Transcrivim la part més directament relacionada amb la salut:

Comisión de sanidad

  1. El 10 y el 21 de marzo, el Dr. Baltrina intervino en los locales de la Asociación sobre “Sanidad y Seguridad Social”. El coloquio estuvo muy animado, especialmente en la primera charla cuya participación y asistencia fue muy numerosa.
  2. CASA DE SOCORRO.- El 13 de marzo se visita al decano de Sanidad y director de medicina ambiental. Se comprometió a apoyar la idea ante el Ayuntamiento que es de quien depende este tipo de centros.
  3. Dentro de la labor conjunta que llevamos con los vecinos de otros barrios en la Comisión de Sanidad de la Coordinadora de Asociaciones, el pasado jueves día 4 nos reunimos en la Jefatura de Sanidad para plantear el problema de la desratificación. Es ya de dominio público, como apareció en la prensa durante la I Semana Ciudadana, que en Valencia tocamos a 4 ratas por cabeza.
  4. El Inspector del puerto nos informó que para que el practicante acuda para pinchar a nuestro domicilio en domingos o fiestas, es precioso que el médico escriba en los partes, en el apartado que hace referencia al practicante: “Domingos y festivos incluido”. Así es que a exigirlo cuando sea el caso.
  5. A 70 vecinos de las Casitas de papel se les instalará en breve el agua potable en las condiciones que ya indicábamos en el Boletín anterior. En el Ayuntamiento, además, nos aseguraron que ya tienen rejas, columpios, etc., para instalar allí un pequeño parque.

***

Comisión de control

(…) EL RÍO.- El saneamiento del río ha sido algo que ha costado muchas preocupaciones, esfuerzos, sudores y malos ratos.

1978/6 Coordinadora – Medi ambient por unas mejores condiciones de vida. Text de la Coordinadora en versió bilingüe parlant de la necessitat d’unes millors condicions de vida i la seua relació amb el medi ambient.

1978/8 Nota informativa salud. Transcripció del text:

Nuestros enfermos están en peligro

El recién estrenado Ministerio de Sanidad ha decidido que todos los Hospitales deben terminar el año con el presupuesto actual.

El I.N.P., al cual nadie controla sus cuentas, dice que se le acabó ya el dinero.

De ahí que en nuestros Hospitales de Valencia, para remediar esta situación, se han tomado entre otras las siguientes medidas:

  • Quitar de los servicios de urgencias los cirujanos de ojos, corazón, tórax, etc.
  • Reducir los servicios en cantidad y calidad.
  • Disminuir el gasto en comida para los enfermos en un 30%.
  • Reducir el número de camas (en José Antonio han cerrado ya cinco salas y se van a cerrar algunas en el H. Clínico).
  • Prohibir comprar material, ropa, etc.

O sea que lo de siempre: que el pueblo se apriete el cinturón. Cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. Y mientras tanto nadie nos dice dónde están los millones de la Seguridad Social, en qué se han gastado o en manos de quién han ido a parar.

El Ministro de Sanidad ha reconocido que ha habido corrupción, pero no ha dicho quién está corrompido. Si el sistema está corrompido no es solución querer acabar con nuestros enfermos. A no ser que nuestros gobernantes lo entiendan como otro sacrificio -uno más- necesario para salvar la “democracia”.

Ante tal atropello, ¿quién protesta? ¿Es que los diputados y senadores se han quedado mudos? ¿Es que también ellos continúan con la maldita costumbre de tomar medidas así en verano y sin informar al pueblo?

1978/10 Hoja informativa n. 14. Sobre l’Assemblea de Barri. Es parla d’alguns objectiu proposats per a 1978 que s’han complit: sanejament del riu, places escolars, asfaltat d’alguns carrers o legalització de terrenys. S’insisteix en que els objectius s’estableixen amb participació de tot el barri, gràcies a estratègies de participació que inclouen les assemblees de carrer i l’assemblea de barri com a eines fonamentals. S’explica que els objectius s’estan aconseguint perquè esta forma de treballar implica al barri i s’està lluitant de manera conjunta per aconseguir millores col·lectives. Es convoca la pròxima assemblea de barri per parlar dels objectius de 1979. A continuació s’exposen les principals actualitzacions de les problemàtiques per comissions i les últimes notícies. El document inclou també una actualització del tema de les Associacions de Veïns i la seua relació amb els ajuntament corresponents. Una proposta que va encaminada en tot moment a aconseguir una major participació de tot el veïnat de les poblacions i la capacitat per a imposar als ajuntaments les necessitats de les seues poblacions. Transcrivim les més directament relacionades amb la salut:

Noticias

EL RÍO.- El saneamiento del río está llegando al puente de Astilleros. En una reunión que varios miembros de la Asociación tuvieron con el Presidente de la Junta de Obras del Puerto, afirmó éste que tenían intención de continuar las obras hasta el mar. Se comprometió además, junto con el Director, a exponer en los locales de la Asociación uno de los días de la próxima Semana de Barrio, “El futuro de Nazaret y el Puerto”. Los esperamos, pues.

***

Vivienda y chabolismo

En dos ocasiones muy concretas se ha dado la posibilidad a un grupo de vecinos de Nazaret que viven en chabolas de poder tener una vivienda más capaz y decente, intentando solucionar así el problema del chabolismo.

La Asociación había tomado parte en algunos casos concretos, pero no en la actuación general.

1978/11/6-11 Semana de barrio– Sanidad. Programa de la Semana de Barrio. Sobre Sanitat:

Lunes 6. Sanidad. 8 de la tarde: “Nuestro barrio y la Seguridad Social”.

  • Comisión de Sanidad: información y propuesta de nuevos objetivos.
  • Experiencia de otro barrio (A.V. Barrio del Cristo).
  • Charla: Dra. V. Linares y Luis Blasco.
  • Coloquio con la intervención del Director General de la Seguridad Social del Consell del P.V.

1978/11/9 Semana de barrio – Urbanismo. Document dedicat als problemes d’urbanisme. En relació més directa amb la salut trobem el tema del riu: “se ha iniciado ya l asegunda fase de saneamiento del viejo cauce del río”; também en relació a les sèquies: “se han cubierto las acequias del camino del Canal y del acceso al colegio de la Punta”. A més s’inclou un text que parla de. la proposta d’ampliació nord del port i amb els motius per oposar-se a ella.

1978/11/10 Semana de barrio – El futuro de la asociación. Tot i no tindre una relació tan evident amb la salut, és interessant este text sobre les drets de les associacions i la valoració dels primers anys de treball perquè parla de les condicions en les que continuem les nostres lluites col·lectives i entre les que necessàriament està la reivindicació d’una salut integral al barri.

1978/11/11 Semana de barrio – Sobre nuestros y nuestras mayores. Entre les reividicacions específiques per als més majors destaquem:

 1. Asistencia sanitaria:
 • Medicina preventiva, con chequeo anual, e implantación de las especialidades geriátricas y gerontológicas que asegure un tratamiento adecuado a la tercera edad, carente hasta ahora de estas especialidades.
 • Establecer horarios de consulta adecuados para los enfermos de la tercera edad.
 • Sanatorios o residencias asistidas suficientes para enfermos de la cuarta edad, crónicos o inválidos, dando preferencia a los que carecen de familia o ésta no puede atenderlos adecuadamente.

1979

1979/3 Hoja informativa n. 15. “Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios”, sobre la importància de la participació de tot el veïnat en les decisions del barri. Tenim també algun comentari sobre la concessió d’algunes cases i sobre la necessitat de reduir el xabolisme, però sempre donant alternatives adequades a casa família.

1979/5 Avv contra Cofrentes. Document que exposa els motius de seguretat i salut per a oposar-se a la central nuclear instal·lada a Confrentes.

1979/6 Hoja informativa n. 16. Destaquem: continua el procés de sanejament del barri que inclou acabar amb el xabolisme. Es parla de les xaboles del riu i de que seran enderrocades una vegada estiguen desallotjades. També es continua esperant la neteja de diversos solars per part de l’ajuntament.

1979/11/6 Semana de barrio – El problema sanitario. Transcripció:

CERRADA

Sí, la Sanidad, como muchas otras cosas, está cerrada con siete llaves para los barrios. Sólo nos llegan las migajas y con cuentagotas.

Sólo lo estrictamente indispensable para “repararnos” como se hace con los coches averiados.

El prever las averías, el rodearnos de seguridad, el dotarnos de todo lo que requiere una persona sana, todo esto… es sólo para los ricos.

Y es que: ser obrero, no es ninguna ganga.

***

RESUMEN DE UN AÑO

  1. Uno de los objetivos aprobados por la Asamblea de Nazaret 77 fue la ampliación de esta Comisión de Sanidad. Hay que decir que, en parte, se ha logrado.
  2. El Dr. Bartrina dió dos charlas muy concurridas sobre Sanidad y Seguridad Social. También D. Vicente de la Hoz se presentó a dar amplia información sobre el conflicto surgido entre farmacias e INP.
  3. Sólo una de las cuatro farmacias existentes en Nazaret estaba de acuerdo en organizar un servicio de guardia domingos y festivos. Las otras lo consideraron un lujo excesivo para Nazaret.
  4. En agosto se repartió abundante información sobre las desgraciadas medidas adoptadas en los Hospitales en perjuicio de los pacientes asegurados.
  5. Después de numerosas gestiones hechas para conseguir un nuevo practicante y otro pediatra más, en Madrid han dicho que no.
  6. Ya que la Seguridad Social no se preocupa de ello, dos ATS de esta Comisión de Sanidad han asistido a un cursillo de planificación familiar para ofrecerlo luego a los vecinos del barrio.
  7. Lo de la casa de socorro para Nazaret habrá que continuar luchando.
  8. Se ha logrado revisión médica en todos los colegios.
  9. Y también instalación de agua potable en las Casitas de papel.

***

Conviene saber…

Que en el Comité del Ambulatorio o Consultorio toca [?] algún asegurado.

Que en los ambulatorios y consultorios toca haber un Libro de reclamaciones. La enfermera-jefe tiene obligación de cursar cualquier reclamación que hagamos y respondernos.

1979/11/7 Semana de barrio – Las 10 plagas de Nazaret. Es fa referència a 10 problemes del barri: 1. Arlesa; 2. Almacenes de troncos; 3. Las ratas; 4. Solares y casas abandonadas; 5. Almacenes de productos tóxicos; 6. Tráfico de camiones; 7. Último tramo del río; 8. Playa contaminada; 9. Acequia camino Viejo de Nazaret i 10. Ampliación del puerto e invasión de nuevas industrias contaminantes.

1980

1980 Actividades. “Actividad antes de finalizar el año 80: – Saneamiento (asamblea con el concejal)”. També es continua parlant de les excessives i desiguals taxes de fem.

1980/3/3-6 Sanidad y barrio – semana cultural.

Programa:

  • Lunes 3. Salud mental. Charla de J.V. Marqués, sociólogo.
  • Martes 4. Reforma sanitaria. Charla de Pere Choix, médico.
  • Miércoles 5. La droga como problema médico y social. Mesa redonda con: Guillermo Alonso, médico y Miguel Martí, responsable del centro Benigami.
  • Jueves 6. Sanidad de Nazaret. Informe de la Comisión de Sanidad. Intervención del Concejal de Sanidad.

***

Una sociedad enferma

Sanidad suena siempre a brazos rotos, úlceras, dolencias y médicos y medicinas para ir reparando los desperfectos de nuestro cuerpo. Además de colas, malas reparaciones, etc.

Sanidad suena menos a prevenir todo tipo de enfermedades. La prevención, hoy por hoy, no ha llegado a nuestros barrios.

1980/3/7 Asamblea vecinos sobre el centro de Servicios Sociales. Inclou el text de la moció del regidor de patrimoni al plenari, en què es demana:

que, con carácter de urgencia se encargue a los servicios técnicos municipales la redacción de un proyecto de construcción, en el solar sito en la calle del Parque de Nazaret, n. 50, propiedad municipal, compresivo de 300 metros cuadrados aproximadamente de un edificio de 5 plantas, incluida la baja, destinado a Centro Social que constaba de los siguientes servicios: Centro Infantil, Juvenil, Club del Jubilado, Centro de Sanidad Preventiva, Oficina municipal, Servicio de asistencia social, biblioteca, Centro Cultural, etc.

1980/5/5 Tasa basura. Continuen les assembles sobre este tema.

1980/5/21-25 Jornadas medio ambiente. Programa: “(…) Jueves 22. Contaminación de las aguas de Nazaret. Charla-coloquio de Miguel Gil Corell, profesor de ecología; Viernes 23. Hacia un barrio espacioso, limpio, sano y verde. Proyección de filminas de Nazaret; Domingo 25. Día internacional Antinuclear. Excursión a Cofrentes”.

1980/6 Hoja informativa. Destaquem el balanç sobre el treball fet des de l’Associació en 1980:

Pequeño balance

Posiblemente jamás en tan poco tiempo la Asociación pueda presentar mayores resultados positivos, como en los primeros meses de este año 80.

Cuando todos nos hemos aprendido el disco rayado de que las Asociaciones de Vecinos están en crisis y se están cuestionando su poder reivindicativo: la luz, limpieza de grandes espacios con realización de nuevos jardines y parques; señalización y semáforos en zona peligrosa, cubrimiento de acequia, obras de seguridad de la huerta junto a la playa, paralización de las obras de una finca, cuatro asambleas masivas, dos concentraciones en el Ayuntamiento con resultados decisivos, asamblea de gitanos…

Y sin duda, lo más importante: cinco semanas culturales, donde junto a la enseñanza, sanidad, medio ambiente, cultura y pueblo, y la próxima del deporte y fiesta, se ha ido mascando un proceso de diálogo, de debate, de clarificación y de compromiso en un buen número de vecinos.

Sin necesidad de traca y fuegos de artificio, nosotros celebramos estos acontecimientos porque pensamos que son signos claros del avance de un pueblo, de la consolidación de la organización del barrio y del papel eficaz, hoy imprescindible, que tienen las Asociaciones de Vecinos.

Por ello nos disponemos a celebrar nuestras fiestas en las que la participación de todos será el mejor exponente de cuanto decimos en este Boletín y nos disponemos a celebrar.

Sanidad y barrio (repetició dels mateixos textos que transcrivíem de 1980/3/3-6 Sanidad y barrio – semana cultural, excepte la programació de la Setmana cultural).

Paralización de obras y Centro Social

Fue una propuesta constante en las diversas asambleas de calle, que hizo se convirtiese en uno de los principales objetivos a conseguir en este año.

Todo estaba claro. Se nos afirmaba que no había pega alguna. El alcalde de la ciudad y el concejal de patrimonio nos confirmaban el 9 de enero unirse a nuestra justa petición e iniciar con rapidez los trámites para que se consiguiera lo antes posible.

1980/10 Concentración tasa basuras. Convocatòria de concentració.

1980/11/10-14 Semana de barrio. En la nova divisió de València per districtes, Natzaret passa a formar part del districte número 11, que integra els poblats marítims. La nova divisió inclou un Consell de Districte que preocupa a l’Associació perquè si no es gestiona de manera participativa no ajudarà en res o, fins i tot, serà una nova barrera que impedirà que el veïnat tracte les seues reivindicacions directament amb l’Ajuntament. Des de l’Ass. es reclama continuar sent independents com a barri, però tindre una unitat de serveis a nivell de districte que permeta, per exemple, no tindre que desplaçar-se al centre per a comprar, estudiar, anar al poliesportiu o a l’hospital). El document parla també del futur i la situació de les Associacions de Veïns en general, del seu paper i del Pla Parcial 15. Un Pla que preveu la construcció massiva d’habitatge sense tindre en compte la falta de terrenys disponibles, que no pràcticament no contempla la creació de zones verds i que no ha reservat un espai per al Centre Social (entre altres serveis). Tampoc no preveu tasques de sanejament (clavegueram, neteja, replega de fem…) del barri.

1981

1981/2/8 Fiesta del árbol. Felicitació a l’ajuntament per la iniciativa i demandes específiques de Nazaret: 1. Que s’informe al barri sobre el pla per al llit del riu i sobre les obres, la plantació d’arbres, etc.; realitzades i previstes, i sobre si estan contemplades dins d’un projecte global. 2. Que hi haja participació de les Associacions de Veïns i altres entitats ciutadanes en l’elaboració del projecte definitiu. 3. Que el Pla Parcial siga sotmés a referèndum.

1981/10 Hoja informativa. Es parla sobre el perill de l’oli de colza industrial, sobre els morts i les intoxicacions (no específicament al barri) i sobre la lentitud de sanitat a l’hora de prohibir un oli que ja se sabia que era perillós. També es parla de les pujades de preu dels olis “legals” i del fet que obliguen a les classes més pobres a consumir olis de pitjor qualitat, que són més barats però no tenen garanties de salut. Recordem que la intoxicació per oli de colza desnaturalitzat amb anilina de 1981 es considera el major enverinament massiu de la història de l’estat espanyol. Les garrafes d’oli tòxiques es van vendre pràcticament sense control en venda ambulant per tot el territori espanyol.

En matèria de salut també destaquem l’oposició a l’OTAN, principalment per la preocupació davant una possible guerra nuclear. Un perill que, més enllà de les implicacions en política internacional, tindria conseqüències directes sobre la salut de qualsevol població.

Sobre el clavegueram:

Los vecinos del antiguo barrio de los tranviarios (cc/ Fco. Falcons y Manuel Andrés) tenían un grave problema con su alcantarillado a rebosar. El interés y la presión de unos vecinos ha hecho que la cuba del ayuntamiento estuviera trabajando tres días gratuitamente y el problema ha quedado resuelto. Ya se sabe: los vecinos unidos…

1981/11/11 Semana de barrio. 4. Servicios Sociales. Continua la lluita pel Centre Social:

El objeto del Centro Social ha de ser el promover un proceso de desarrollo personal y colectivo a nivel de barrio. En este proceso el objetivo básico sería la formación de una conciencia crítica y la construcción de unos valores sociales nuevos basados en la cooperación y la solidaridad.

Para que estos valores puedan ser algo real es imprescindible la participación de todos los vecinos.

Estos principios son la base de nuestra lucha reivindicativa por el Centro Social de nuestro barrio, que constaría de los siguientes servicios:

  1. Centro de información social
  2. Centro infantil
  3. Centro juvenil
  4. Centro de jubilados
  5. Centro de salud
  6. Centro cutlural

1981/11/13 Semana de barrio. 6. Asamblea general. Continuen les assemblees generals i amb elles el treball de les comissions (sanitat, ensenyament, urbanisme…).

1981/11/23-26 Semana de barrio. La riuada d’enguany (1981) ha fet que se suspenguen les assemblees de carrer i que les forces se centren en socórrer a les persones afectades. Per eixe motiu esta setmana del barri es planteja com un espai en què poder exercir eixa participació que no s’ha pogut treballar a les assemblees de carrer.

1982

1982 Agua potable comisión sanidad – agua potable. Fulla per a demanar a l’Associació que analitze els pous privats de les cases. Després s’inclou un document en què la Comissió de Sanitat informa al veïnat dels resultats:

Vecinos de Natzaret

La Comisión de Sanidad de esta Asociación de Vecinos junto a un equipo de técnicos de salud, hemos realizado un estudio sobre las condiciones de Saneamiento Básico del Barrio. Gracias a ello hemos descubierto que existe un gran número de pozos ciegos y a la vez que gran parte de la población de Natzaret consume agua que proviene de pozos privados; hemos analizado química y bacteriológicamente el agua de estos pozos encontrando en más del 80% de los pozos que el agua que contienen no es potable. Esto acarrea graves problemas para la salud, desde una simple diarrea a la que no se le da importancia, hasta una hepatitis (Natzaret es el barrio que ha tenido mayor número de casos declarados de hepatitis de toda la ciudad de Valencia en el año 1.982. Fuente de Datos: Departamento de Sanidad Municipal del Ayuntamiento de Valencia).

La Asociación de Vecinos para evitar este problema se ha puesto en contacto con Aguas Potables y el Ayuntamiento; se ha conseguido abaratar el coste de conexión con la Red de Aguas Potables de todos los vecinos implicados en el asunto y que además deseen conectar con dicha red.

Rogamos os pongáis en contacto con la Asociación para asesoraros sobre vuestro caso. Se dan facilidades de pago.

Nota-. El día, ______ a las ____ horas se dará una charla informativa, en los locales de esta Asociación, dirigida por el C.A.S. (Centro de Asesoramiento para la Salud) de la Escuela Universitaria de Enfermería.

1982/1/26-29 Semana de sanidad

Porque vivimos en una sociedad donde lo único que cuenta es el dinero.

Porque al hombre se le considera única y exclusivamente como maquina con capacidad para producir dinero que luego engorda las arcas de unos pocos.

Porque los barrios han sido construidos teniendo como único móvil el lucro para unos pocos y no la dignidad y necesidades de los hombres y mujeres, ancianos y niños que iban a vivir y convivir en ellos…

NAZARET, con una población de unos diez mil vecinos y casi en el umbral del año dos mil, sufre una situación sanitaria grave, propia de un país tercermundista.

Periòdic Natzaret n. 1, gener – febrer 1982. “BARRIO: C.U.R.T. Rehabilitación de toxicómanos [Rafael Herrero Lorenzo, médico-psiquiatra, por parte del C.U.R.T., Centro Urbano para la Rehabilitación de Toxicómanos]. (…) REPORTAJE: Más de 300 pozos ciegos, Nazaret con el índice más alto de enfermedades infecciosas.”

MÁS DE 300 POZOS CIEGOS. 457 FAMILIAS BEBEN AGUA DE POZO

Nazaret ha sido tradicionalmente una de las zonas más abandonadas de la ciudad. Tan abandonada que ya en su origen fue un lazareto donde se recogían a los que desembarcaban en el puerto procedentes de países con fiebres endémicas…

Cuando vino a Valencia el rey Alfonso XIII a inaugurar la hoy desaparecida escalera real, se convirtió Nazaret en un poblado propiamente dicho.

Y ya se sabe, después de la guerra vinieron los años del hambre y la represión y con ello la emigración. “¿Que por qué me vine del pueblo? A la fuerza ahorcan. El campo es duro. Hay que trabajar muchas horas… para nada. ¡Y está todo tan caro! Me cansé de que me pagasen a tres pesetas el kilo de tomates. Vendí la casa y el terreno y me vine pal barrio. ¿Qué otra cosa podía hacer con cuatro hijos pequeños? Yo quiero lo mejor para los chicos: que estudien, que sean algo el día de mañana. En el pueblo no tenían porvenir” (José, 55 años).

“Al llegar a la ciudad te metes en cualquier sitio. No: el humo, los ruidos, la falta de agua potable o el no tener alcantarillado es lo de menos. Esto sólo se empieza a notar al cabo de los años” (Anastasia, 48 años, cuatro hijos).

Nazaret fue creciendo de cualquier forma: pisos pequeños, casitas construidas como se podía y en cualquier lugar, chabolas…

Pero al pasar del campo a la ciudad se va cambiando la mentalidad, ya no se aguanta el estar de cualquier forma y se empieza a exigir lo que falta para vivir de forma decente. “En este barrio hay mucho que exigir, pues con el tiempo la situación ha ido a peor. El río y la playa se han convertido en cloacas de agua infectada gracias a los vertidos de industrias como Arlesa y Cros, a los desagües de la ciudad y al abandono en que nos tenían condenados los Ayuntamientos”, nos dice un vecino.

Esta situación, unido a la falta de alcantarillado y al uso de agua no potable, hacen del barrio una zona de características tercermundistas y desde luego sanitariamente es intolerable.

La situación sanitaria es tercermundista según el concejal

En un barrio como el nuestro, de unos 10.000 habitantes, se producen unas 5.000 toneladas al año de aguas residuales. Y claro, hay que eliminarlas de alguna forma. Y si no hay alcantarillado, como sucede en la mayoría de nuestras calles, el asunto se convierte rápidamente en un grave problema. En cualquier país civilizado las aguas sucias y las sobrantes de la lluvia se evacúan al disponer de buenos alcantarillados para evitar epidemias o inundaciones.

En Nazaret se ha tenido que echar mano de antiguas acequias de riego que difícilmente sirven como alcantarilla. Y sobre todo se han venido utilizando pozos ciegos como depósito de aguas residuales.

Por si era poco, el barrio está pagando contribución por un alcantarillado que, como se ha dicho, no se tiene.

Ante estos hechos la Asociación de Vecinos denunció la situación al Ayuntamiento, pero éste no ha pasado de dar soluciones de “parcheo” para ir saliendo del paso: como retirar los recibos del alcantarillado de las calles que en peores condiciones estaban y hacerse cargo del saneamiento de cualquier pozo ciego, siempre que el interesado lo solicite a la comisión de Sanidad de la A. de Vecinos.

Esta comisión nos comentaba que “la existencia de pozos ciegos en una ciudad como Valencia, es una manifestación de subdesarrollo. Además de un grave peligro para la salud del barrio, ya que existe el peligro de filtraciones a los pozos de agua utilizados todavía por muchos vecinos”.

Los de la comisión nos contaban que cuando estaban haciendo el informe sobre las viviendas del barrio con pozos ciegos y agua no potable, se encontraron a una vecina que les dijo: “este pozo siempre había dado un agua estupenda, pero se nos ha ido estropeando y al final nos hemos tenido que poner el agua potable. Yo sé que no hay más remedio tal y como están las cosas; pero nos da pena ver que poco a poco nos están envenenando el agua y hasta el aire. Y la verdad es que no hay derecho a eso”.

En Nazaret, a pesar de existir la red de agua potable, se han podido contar más de 450 viviendas que consumen agua de pozo sin las mínimas garantías de potabilidad.

Como consecuencia de ello, son frecuentes las enfermedades que tienen su origen en el agua que se bebe, como tifoideas, hepatitis, gastroenteritis, etc., siendo Nazaret la barriada con el índice más alto de estas enfermedades de declaración obligatoria del año 1981 facilitadas por la doctora Libertad Peña del Departamento de Epidemiología del Instituto Municipal de Higiene: 11 hepatitis, 363 gripes, 8 sarampiones, 30 varicelas, 1 TBC.

Nazaret con el índice mas alto de enfermedades infecciosas

Aquí hay qué decir que estas enfermedades son las declaradas por la Seguridad Social y aún suponiendo que hayan declarado todas, queda siempre gente sin controlar como los que recurren a un médico particular, así como él caso de los portuarios que les atienden en el ambulatorio del puerto.

La verdad es que cada vez hay menos garantía en beber el agua de los pozos. Así nos lo explicaba el concejal de Sanidad: “los pozos de agua no potable se van deteriorando por tres razones: por la tierra que los va secando, por la cercanía del mar y por las filtraciones de los pozos ciegos, por eso está prohibido beber agua de pozo”.

Y comentando este problema con otro vecino, nos decía: “la verdad es que nos sobran aguas residuales y nos falta el agua potable. Y no sólo donde tienen pozo, sino también en la mismas fincas donde está instalada el agua potable, especialmente a partir del tercer piso. Los sábados por la tarde, domingos y lunes por la mañana sólo puedo lavarme si el vecino del tercero cierra su grifo”.

Muchos vecinos ya se van dando cuenta de la necesidad de ponerse el agua potable, porque con la salud conviene no jugar.

Uno no resiste la tentación de preguntarse la razón de todo este desastre sanitario, porque la verdad es que beber y desbeber son necesidades de las más fundamentales.

Durante muchos años, demasiados, lo único que se ha tenido en cuenta son las viviendas — ¡y qué viviendas, de pena, oiga! — y plantar pisos y más pisos sin tener en cuenta los equipamientos imprescindibles (escuelas, zonas verdes, centros sociales, alcantarillado…). Los constructores han ido a sacar el máximo beneficio de cada metro cuadrado y los Ayuntamientos anteriores, en manos de políticos frecuentemente corrompidos, hicieron la “vista gorda” y permitieron que crecieran barrios enteros como el nuestro sin una infraestructura sanitaria adecuada. Nos decía Micó, concejal de Sanidad: “en sanidad municipal hubo que crearlo todo porque no se hacía nada”. Y la doctora Libertad añadía: “sólo con el ayuntamiento democrático empezamos a tener un control de los casos de infecciones”. Así nos ha ido y así estamos.

Respecto a lo del agua potable, el Ayuntamiento a través del concejal informó en la última Semana de Sanidad en la Asociación de lo que costaría la instalación del agua potable, que en resumidas cuentas estaría en 20 pts. por metro cuadrado de vivienda construida más 15.000 pts. por la toma de agua. También dijo que en caso de necesidad se podría ofrecer el pagarlo a plazos e incluso sería posible obtener una subvención a fondo perdido para los vecinos que realmente no pudieran pagarse la instalación del agua potable.

En el tema del alcantarillado la cosa es mucho más complicada. Aquí tendrían que intervenir otros departamentos como Hacienda, Urbanismo. Saneamiento. Y todo esto requiere una solución global dentro del marco de la ciudad.

Los vecinos no tienen culta de que el agua de los pozos no sea potable

Con todo, el Concejal se comprometió a pasar al Alcalde un informe sanitario de la situación del barrio y en colaboración con la Asociación de Vecinos hacer un estudio completo del barrio, imprescindible para poder tomar una decisión seria sobre el asunto.

“Los vecinos recordamos -nos dice Pascual Martínez, Presidente de la A. de Vecinos – que ya el primer Alcalde democrático se comprometió, apenas salió elegido, ante más de 1.000 vecinos en el cine del barrio, a empezar a trabajar para darle solución a este problema y aún estamos esperando la solución.

Hoy, como ayer, ¿para cuándo la solución al problema del alcantarillado en Nazaret?

Periòdic Natzaret n. 4, juliol – agost 1982. “BARRIO: Arlesa: vecinos denuncian; Nazaret: Centro de Asesoría para la salud; Agua potable: soluciones para Nazaret; Urbanismo: Plan parcial”.

Periòdic Natzaret n. 6, gener – febrer 1983. “ÚLTIMA PÁGINA: Carta al Doctor X [Pepet d’Alboraia]”

CARTA AL DOCTOR X

Mi querido Doctor: No creo que me conozca, aunque suelo acudir varias veces al año a Vd. en el Consultorio de la Seguridad Social aquí en el barrio. Y ya sabe: colas de 60, 70 u 80 pacientes, cruzamos dos palabras, las recetas pertinentes y mientras te están dando la baja, ya está hablando con el siguiente que también acude porque precisa de los servicios de esa especie de taller de reparaciones al minuto. Así, claro está, es difícil que me conozca.

1983

Periòdic Natzaret n. 7, març – abril 1983. “BARRI: Contaminació de les aigües Xerrada al Col·legi Sofia-Magdalena de la Punta de Natzaret”:

Entre les distintes activitats del Centre d ’Assessorament per a la Salut instal·lat des de fa uns mesos al barri, una de les més importants és la d’oferir informació sanitària a la població sobre els problemes que li afecten. Aquesta és una forma de que la gent tinga al seu abast ferramentes tècniques per a conèixer millor la realitat i controlar per sí mateix el seu entorn.

Amb aquest objectiu, el 24 de febrer, s’ha realitzat una xerrada sobre el tema “Contaminació de les aigües i salut” al col·legi Sofia-Magdalena de la Punta de Natzaret, les aigües del qual presentaven contaminació per nitrat.

A partir de la intervenció conjunta del Centre d’Assessorament per a la Salut i de l’Associació de Veïns, la Direcció del col·legi ha començat a prendre mesures per a solucionar un problema que afectava a més de 500 xiquets del barri. Pròximament es repetirà la xerrada en els locals de l’Associació.

D’altra banda, s’ha començat a realitzar un estudi sobre les condicions de la vivenda, consistent en una enquesta domiciliària, a la qual hi hauria que prestar la màxima col·laboració ciutadana.

Periòdic Natzaret n. 7, març – abril 1983. “REPORTAJE: «¡Alerta, vecino, Arlesa es un peligro!»”:

Los terrenos que hoy ocupa ARLESA fueron en su día “La Ciudad de los Muchachos” pero el cura de entonces cedió esos terrenos, calificados como zona verde, para la construcción de la fábrica, unos dicen que se hizo a cambio de la construcción del colegio Ntra. Sra. de los Desamparados -más conocido como el Instituto-, otros añaden que les pasa una cierta cantidad de dinero al año. El resultado está a la vista: la zona verde se ha degradado y se ha convertido en una fábrica peligrosa y contaminante.

El pasado día 4 de marzo cerca de 400 vecinos nos concentrábamos frente a Arlesa para expresar así nuestra denuncia por las continuas agresiones que estamos recibiendo en forma de contaminación, deterioro del medio ambiente y del peligro que suponen los depósitos de materias peligrosas junto a nuestras viviendas.

Los que allí nos fuimos reuniendo hacia las 6 de la tarde de aquel viernes, recordábamos el tiempo perdido en entrevistas con la dirección de la fábrica y las promesas jamás cumplidas. Por eso aplaudimos con ganas cuando el compañero que manejaba el megáfono dijo: “ya no soportamos más mentiras, ya no queremos sentarnos más en sus despachos”. Ahora pasábamos a la acción.

La concentración estaba preparada a conciencia. Carteles, pancartas colgadas por los vecinos, hojas repartidas de puerta en puerta y el megáfono que permite decir en voz alta verdades como puños, fueron los elementos utilizados para convocar la acción de protesta.

Unas horas antes de la concentración estuvimos hablando con los trabajadores de la fábrica. Uno de ellos nos decía: “A ver si con todo este follón van a quitar la fábrica y perdemos el trabajo”. Pero nosotros no estamos contra los trabajadores, sólo exigimos a la empresa que respete el barrio, el derecho a la salud y que elimine la posibilidad de que le explote un depósito y desaparezcamos todos. “En eso lleváis razón -dijo otro trabajador-, si esto explota nosotros seremos los primeros en caer” y terminó diciendo: “muchos de nosotros estaríamos bien a gusto en la concentración, pero los jefes van a fichar a todos los que se atrevan a ir”.

Aquella tarde había muchas preguntas sin responder. ¿Por qué son tan peligrosos esos depósitos que están enterrados en el suelo y tienen un teléfono directo con el parque de bomberos? Sabemos que puede haber -entre otras cosas- exano, que al parecer es cancerígeno, acetileno, fuel-oil, etc… ¿Por qué cuando hace calor lo enfrían con agua y cuando nuestros gitanos se montan una fogata acude alguien a ver qué ocurre? ¿Como están las medidas de seguridad?, ¿está permitido tener esos depósitos a menos de 10 mts. de nuestras viviendas?

Quizás nos contarán que tienen sistemas de seguridad y tal, pero eso no elimina el riesgo y aún en el supuesto de que sea poco probable el accidente, si ocurre es tan gordo lo que puede pasar que no vale la pena arriesgarse. Además no es la primera vez que ha sonado la alarma y han acudido los bomberos. Incluso cuando la demostración de los bomberos el pasado febrero, más de uno pensó que iba en serio y que ardía la fábrica.

Unas vecinas comentaban: “No nos dejan ni dormir con el ruido de las máquinas, hay veces que vibran hasta las lámparas”. El 30 de diciembre del pasado año a las 12 de la noche unos técnicos del Ayuntamiento fueron a casa de Mario, un vecino de la calle Jesús Nazareno a medir el ruido y dijeron que era insoportable y que estaban fuera de la ley.

Otra denuncia que hacemos los vecinos es el asunto de los camiones. Por una parte aparcan y limpian en plena zona verde siendo que dentro de la fábrica tienen espacio para hacerlo. Y por si fuera poco el Ayuntamiento fue a poner unas placas de prohibido aparcar camiones y salieron diciendo que eso también era suyo y no lo podían poner. Y sobre este asunto la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Vecinos nos ha dicho que según el Plan Parcial n. 15 serán terrenos del puerto hasta donde ARLESA tiene las vallas actuales y el resto -donde se incluye la zona en cuestión – será terreno del municipio.

Los vecinos se defienden de los camiones poniendo grandes piedras que impidan a los camiones acercarse a las farolas, pues no es la primera vez que derriban alguna de ellas.

Otra de las quejas es que de las instalaciones de la fábrica se desprenden unos vapores que algunas veces se condensan y caen en forma de una lluvia ácida, acompaña da en alguna ocasión de un olor muy desagradable.

Los pescadores también tienen fuertes críticas para ARLESA. En la concentración nos comentaban: “nos están quitando el pan de nuestros hijos, cada vez echan más porquerías sin ningún control y la mar está cada vez más contaminada. ¡Así no hay quien saque adelante a la familia, cada vez somos menos los que vivimos de la pesca! ¡Ellos sí que nos están quitando a nosotros los puestos de trabajo!”. Y no les falta razón: los vertidos que ARLESA hace en la desembocadura del río no van a ir a la depuradora de Pinedo por la sencilla razón de que la estación de bombeo está antes de la fábrica. Y también tendríamos que decir que es la propia ARLESA la que debe depurar sus vertidos y no aprovecharse de una depuradora que hemos pagado todos los ciudadanos de nuestro propio bolsillo.

Al acabar la concentración quisimos dejar constancia de que habíamos estado allí e hicimos una pintada: “La primera vez llegamos hasta aquí. Vecinos de Nazaret”. La pintada fue borrada del muro poco después por alguna mano al servicio de ARLESA pero quedó grabada en un lugar mucho más importante: en el corazón de cada vecino. Así que de no solucionarse el problema seguirán otras acciones menos simbólicas.

las gestiones del ayuntamiento «las cosas de palacio…»

Como las cosas ya vienen de lejos, y para no aburrir al lector esta historia sólo la contaremos a partir de septiembre de 1982.

En esa fecha se vuelve a denunciar a ARLESA con un escrito firmado por numerosos vecinos y apoyado por la Asociación de Vecinos.

En octubre el Ayuntamiento nos comunica que su Ingeniero Jefe de los Servicios e Instalaciones Industriales -amigo del director de ARLESA- señaló a la fábrica el 30 de septiembre una serie de medidas correctoras -desconocidas por nosotros- dándole de plazo un mes. Evidentemente finalizó el plazo sin notar corrección alguna. Se repite la denuncia.

El 17 de noviembre responde el Ayuntamiento por escrito: “El Sr. Ingeniero… ha informado que en día de hoy, las medidas correctivas y de prevención adoptadas por la citada empresa, se consideran adecuadas”. El Ingeniero del Ayuntamiento ha mentido y ha falseado la realidad; por lo que la Asociación vuelve a denunciar que todo continuaba igual.

El concejal de Sanidad empieza a reunir informes por su cuenta porque no se fía del citado Ingeniero que incomprensiblemente no ha sido expedientado por dicha falta.

El Ayuntamiento señala otro plazo de un mes y, transcurrido éste, la situación ha empeorado aún más; así que la Asamblea de Delegados de la Asociación acuerda dar un último plazo al Ayuntamiento para que antes del 3 de marzo dé una respuesta clara de las medidas que piensa tomar. Al no recibir contestación alguna, se decide manifestar nuestra protesta con una concentración como primera medida.

Después de la concentración se recibió de forma oficiosa una propuesta de reunión ARLESA-Ayuntamiento-Asociacón de Vecinos, a lo que se contestó que se haga la convocatoria oficialmente y la asamblea decidirá qué hacer.

Cuando el periódico llegue a manos del lector ya habrá tenido lugar una Asamblea para decidir las nuevas acciones a llevar a cabo. Como siempre la unión de los vecinos hará la fuerza del barrio en su lucha por unas condiciones de vida más dignas.

Antoni Belenguer

Periòdic Natzaret n. 8, maig – juny 1983. “PORTADA: ARLESA: reunión de vecinos con el Alcalde”.

Periòdic Natzaret n. 9, juliol – agost 1983. “PORTADA: Más contenedores. BARRIO: Ayuntamiento y barrio: saneamiento, contenidors. NOTICIAS: El problema de las cubas; Agua potable en el Cno. Canal”.

1983/11/21-25 VII Semana de barrio. Continua la lluita per aconseguir els serveis bàsics als que Natzaret té dret igual que qualsevol altre barri. En este cas, la part relacionada amb la salut continua de la mà de la demanda d’un Centre Social.

Periòdic Natzaret n. 10, setembre – octubre 1983. “PORTADA: Chabolas. NOTICIAS: Containers; Limpieza”.

Periòdic Natzaret n. 11, novembre – desembre 1983. “PORTADA: Centro Social o las obras prodrían empezar; Accidente mortal, la historia se repite [Francisco Martí Cases, 66 anys, víctima mortal provocada per un container]; Síntesis de un año: Cofrentes sí, Cofrentes no”; Más difícil todavía [denúncia dels containers instal·lats junt al col·legi la Punta]. OPINIÓN: Camiones y tráfico en Nazaret.

1984

1984 Horarios y programación de la radio. És interessant vore els programes dedicats a la salut i a temes relacionats que s’emetien des de la ràdio del barri.

1984 Intercomisión reivindicativa. Sobre sanitat. Punts a reivindicar: “Medidas preventivas, alcantarillado para todo el barrio y agua potable (no a los pozos)”.

1984/01/24-25 Jornadas de urbanismo. La salut connecta, com hem vist fins ara, amb l’urbanisme i el sanejament del barri. Continua l’interés per millorar urbanísticament el barri i per fer-ho de manera participativa, com es veu al programa d’estes jornades.

Periòdic Natzaret n. 12, gener – febrer 1984. “REPORTAJE: Jornadas de urbanismo en Nazaret, ¿cuál será nuestro futuro? [Equipo Croniurbano]”.

JORNADAS DE URBANISMO EN NAZARET: ¿CUÁL SERÁ NUESTRO FUTURO?

Los días 24 y 25 del pasado enero. como estrenando el nuevo año, se celebraron las jornadas de Urbanismo en la Asociación de Vecinos de Nazaret.

Allí se dieron cita, como en años anteriores, todos aquellos a los que les preocupa, no sólo el problema concreto, sino que con visión de futuro desean conocer y discutir el planeamiento urbanístico previsto para nuestro barrio.

El día 34, la Comisión de urbanismo realizó una charla explicativa sobre la historia del asentamiento de Nazaret y sobre el estado actual y futuro de nuestro barrio.

Previamente en las paredes del local se había montado una exposición de planos, ilustrativa de la evolución del barrio.

Degradación de un asentamiento

Enrique Sanchís. de la Comisión de Urbanismo, nos cuenta:

“En realidad, anteriormente al s. X V III se desconocen asentamientos en la zona En 1720, se traslada a Nazaret el Lazareto existente en Monteolivete. de ahí quizás el nombre de Nazaret dado a nuestro barrio. A principios del s. XIX, existían cinco calles de Alquerías como fincas de verano de burgueses, junto a casas de labor del campo. En 1888 se construyeron 154 viviendas y albergues, pero no es hasta 1925, después de la construcción del dique de Levante, el malecón del Túria y la creación de la línea de trenes económicos que une Nazaret con la estación de Villanueva de Castellón, cuando aparecen las primeras alineaciones en sentido ordenado, dependiendo del incremento de

las instalaciones portuarias.

En 1931, se construye el Puente de Astilleros que liga directamente a Nazaret con el Puerto, se crea el camino de las Moreras como circulación portuaria, con lo que éste queda muy potenciado, y aparecen las industrias subsidiarias del Puerto en detrimento de las labores pesqueras y agrícolas seculares de la zona. Comienza la degradación del ecosistema.

En 1940, ya se considera Nazaret como un barrio suburbial dependiente del Puerto, y aunque se realizan hechos aislados como la inauguración de Benimar en el 48, está claro que con el boom industrial (en el 63 comienzan las obras de ARLESA), el barrio se transforma, densificándose en demasía, y cayendo en una falta de equipamientos definitiva, potenciada por la especulación, a la vez que se genera un caos urbanístico, que como resultado explica nuestro deprimente presente”.

¿Cuándo podremos los que sufrimos, planificar?

La explicación del momento urbanístico actual corrió a cargo de Jaume, que comentaba:

“Con la modificación del Plan General de Valencia respecto a Nazaret, aprobada inicialmente el año pasado, quedaban claras sólo dos cosas (ver el gráfico 1): que la Autopista del Mediterráneo proyectada en el Plan Sur, desaparecía y que los terrenos afectados por ella revertían al barrio como suelo edificable.

Pero sin embargo otras cuestiones importantes seguían sin contemplarse ¿qué pasa con el Plan del Viejo Cauce que acaba en el Puente de Astilleros y solo toca al barrio tangencialmente? ¿Por qué se sigue contemplando al Plan 15-Bis como industrial con lo que supone de ahogo para el barrio, al estar éste entre dos zonas industriales, el susodicho plan 15-Bis y el propio Puerto? ¿Por qué no se descalifica la actual zona verde del Plan General, y se racionaliza, ya que muchas zonas estaban consolidadas incluso antes de su calificación? ¿Qué solución se plantea a la gigantesca ampliación del Puerto y sus repercusiones en el barrio? ¿La zona de la Autopista calificada como urbana, lo será como el Plan independiente o por el contrario, y tal como reivindicamos, se integrará para suplir la falta de equipamientos del Plan 15 de Nazaret?

Desde la Comisión de urbanismo, lanzamos una contra-propuesta de planeamiento (ver gráfico. 2) que racionaliza de una manera lógica el entorno del barrio, exigiendo la ubicación industrial, más al sur y que el poblado de Nazaret se desarrolle y comunique con el resto de la ciudad por el único sitio posible que es el plan 15-Bis.

Asimismo resolvemos el cauce viejo del rio en su intersección con el Puerto…”

El coloquio que siguió a continuación, animado y exigente, demostró que desde el pueblo y para el pueblo, son las únicas alternativas válidas para un desarrollo coherente del barrio.

Antonio, agricultor, traducía las inquietudes de este colectivo:

“Con la zona verde en nuestros terrenos, sin que se efectúe la expropiación a pesar del paso de los años, con cada vez menos salida para la explotación agrícola por la cercanía de ¡a ciudad y las industrias existentes, con los impuestos como si fuera suelo urbano, nos obligan a caer en manos de los alquileres de los terrenos para Containers como único medio para sacar rendimiento al campo”

“Ojalá diéramos a entender a los técnicos y políticos de la Administración estas propuestas, tan simples y a la vez tan realistas con la inmediatez de nuestro barrio. Con eso me conformaba…”.

¿La Administración está con nosotros o a pesar nuestro?

El día 25 acudió a la segunda jornada la Administración Municipal, representada por J.A. Lloret, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia y Concejal de Urbanismo, y por Alejandro Escribano, Arquitecto Jefe de la Oficina de Planeamiento del Ayuntamiento.

Escribano, con lenguaje técnico y difícil de comprender, explicó las nuevas líneas que el Ayuntamiento se había trazado, que se reducen a la revisión del Plan General de Valencia, con lo que los tímidos pasos realizados hasta ahora carecen de valor real.

“En mi opinión -comentaba- sólo la Revisión General del Plan, puede resolver el ordenamiento de la ciudad en su totalidad. Las modificaciones aprobadas el pasado año, sólo tienen carácter puntual, en el sentido de recoger situaciones aceptadas a todos los niveles, como la eliminación de la Autopista, la ampliación del Puerto, el plan del Viejo Cauce, etc… Ni siquiera seria aconsejable el P.E.R.I. para Nazaret, ya que sólo desde la perspectiva de la Revisión se podrán reordenar las zonas verdes, industriales, y sistemas generales”.

El ambiente, superior en número al del día anterior, estaba caldeado, y fue a J.A. Lloret, como político, a quien le llovieron las preguntas.

Antonio Pelayo, representando a los vecinos del Camino del Canal preguntaba:

“¿Qué solución prevé el Ayuntamiento para el asunto de los Containers, que están floreciendo, a pesar del peligro que ello supone, al lado de nuestras casas?

El concejal contestó: “El problema es de difícil solución, ya que su control es complicado. En cualquier caso propongo, desde aquí una reunión de trabajo, con los concejales y técnicos afectos a cada problema para el estudio y solución de los casos concretos”.

Y sobre el deseado centro de Formación Profesional, J A . Lloret se vio obligado a decir:

“La licencia de obras para la construcción del centro de F.P, a pesar de todos los informes negativos que puedan oponérsele, se concederá. Y así lo digo llana y taxativamente, se concederá”.

Quizá fue Peña, quien mostrara más claramente la realidad concreta actual:

“Cómo nos dice -preguntó- le concederá la licencia para el Centro de Formación Profesional, si ya lo dijo el año pasado, y el anterior, y no existen indicios racionales de que se piense construir? Por otro lado, usted nos dice que el año pasado existió falta de presupuesto, pero el Delegado nos dijo, hace poco, que no va a poder seguir guardando el dinero previsto para la construcción del centro, si éste no se realiza. Si son socialistas los dos, ¿es tan difícil ponerse de acuerdo?”

Lloret se reafirmó en su promesa de concesión de la licencia, eludiendo la contestación de fondo.

En cualquier caso, la realidad evidente, en opinión de Jaume, “es que la revisión del Plan General es necesaria, pero que el proceso administrativo y legal puede durar cuatro años o más hasta que esté aprobado definitivamente. A partir de dicha aprobación se realizarían los planes especiales o parciales concretos, con otra suma de años. En todo este tiempo, ¿cuáles son los canales para resolver los problemas puntuales? ¿y los generales? Quizá para cuando la revisión esté hecha, la degradación de Nazaret sea un problema irresoluble”.

En fin, unas jornadas interesantes, que dejaron traslucir al término de las mismas cierto pesimismo, a pesar de las promesas de creación de cauces para la intervención de los vecinos en planeamiento; pesimismo como el de Kavafis, poeta, cuando decía:

“La ciudad irá en ti, siempre
volverás a las mismas calles
y en los mismos suburbios
llegará tu vejez.
En la misma casa encanecerás
pues la ciudad
siempre es la misma.
Otra no busques, no la hay”.

Periòdic Natzaret n. 13, març – abril 1984. “BARRIO: ARLESA un año después”:

Fue el 4 de marzo de 1983, cerca de 300 vecinos nos reunimos en las puertas de Aceites Arlesa para protestar por la falta de solución a los numerosos problemas que nos ocasiona esta fábrica a los vecinos de Nazaret.

De los problemas entonces denunciados: humos, gases, vapores ácidos, “lluvia de serrín”, ruido, contaminación, invasión por camiones de gran tonelaje de aceras y zona verde, depósitos peligrosos a escasos metros de nuestras viviendas, etc., los vecinos sólo hemos constatado la solución parcial al problema del ruido y la eliminación de la famosa “lluvia de serrín”; lo demás sigue igual.

Y ello a pesar de que el Alcalde, que recibió el 28 de marzo del 83 a una comisión de vecinos, ratificó con un informe técnico la amenaza que para el vecindario constituye la referida fábrica. El Sr. Ricard Pérez Casado se comprometió a exigir, junto a la Conselleria d’Indústria i Sanitat, el traslado de Arlesa a un lugar más adecuado, así como a obligarle de forma inmediata a solucionar el problema de los depósitos peligrosos mediante el traslado a un lugar menos comprometido y hacerle aplicar las medidas correctoras necesarias para reducir al máximo los perjuicios ocasionados al vecindario.

Pues bien, con fecha de 6 de marzo del 84 en la Asociación de Vecinos se recibe un escrito del Ayuntamiento comunicando que según “…ha informado el Ingeniero Jefe de Actividades Industriales ha sido realizada en su totalidad la mejora de instalaciones…”

Esto no es serio, señor Alcalde, ¿qué más habrá que hacer para solucionar este viejo problema?

Periòdic Natzaret n. 14, maig – juny 1984. “PORTADA (y pág. 3): Epidemia de hepatitis en Nazaret”:

En nuestro barrio hay cerca de 80 casos declarados, aunque de hecho son muchos más, pues el Ayuntamiento sólo controla los casos que le llegan a través de la Seguridad Social y de los colegios, y todos sabemos que hay muchas familias sin cartilla del Seguro.

La cuarta parte de los casos de la ciudad están en nuestro barrio, lo que constituye un caso gravísimo y que no está recibiendo la respuesta adecuada por parte del Ayuntamiento.

Sabemos que el virus de la hepatitis se elimina por las heces y la orina del enfermo y entra por la boca, que se transmite por contacto a través de las manos, de la comida y del agua Sabemos también que ataca especialmente a los niños menores de 15 años. En cuanto a las medidas a tomar se recomienda extremar al máximo la higiene, pero esto es insuficiente. Porque nuestro barrio no tiene alcantarillado y las aguas residuales no se eliminan en condiciones higiénicas, pues o bien se eliminan utilizando antiguas acequias de riego o se retienen en pozos ciegos de donde la contaminación pasa a los pozos de agua que todavía hoy siguen abasteciendo a muchos vecinos de la calle Guitarrista Tárrega y todo el bloque de viviendas conocido como “Katanga”, situado a la bajada del puente de Astilleros. A estos vecinos se les ha ofrecido el agua potable en unas condiciones económicas muy favorables y la han rechazado.

En las escuelas no se suele educar los hábitos de higiene en los niños, y en los colegios públicos el Ayuntamiento dice que ¡no hay presupuesto para jabón ni toallas! A esto hay que añadir el caso tan lamentable como la existencia de un pozo ciego en malas condiciones en el colegio Ausiàs March.

Tampoco el consultorio de la Seguridad Social está a la altura de las circunstancias. Algunos médicos no tienen conocimiento adecuado de la situación del barrio: no se suele utilizar la gammaglobulina como profiláctico, ni se da una información adecuada de las medidas a tomar, ni se suelen pedir análisis urgentes: se sabe incluso de casos en que se tarda entre 7 y 15 días en conocer el resultado.

Ante la gravedad de la situación la Asociación de Vecinos convocó una asamblea el pasado 28 de mayo a la que acudieron más de 200 vecinos y en donde se analizó a fondo toda esta problemática y se decidió que los concejales responsables de esta situación vinieran al barrio para que se comprometieran ante los vecinos a tomar urgentemente las medidas necesarias para cambiar la situación por la que atraviesa el barrio. Y entre esas medidas es claro que la construcción del alcantarillado es fundamental.

Periòdic Natzaret n. 14, maig – juny 1984. “PORTADA (y pág. 3): ARLESA: 5 despedidos”. Més enllà de la perillositat de la fàbrica al barri, este article parla de com es vulneren en ella els drets dels treballadors. “CIUDAD: La salud es un bien irrenunciable”, text sobre la campanya antidroga que s’està organitzant des de l’ajuntament a nivell de ciutat.

1984/7/9 Compromisos ayuntamiento con el barrio. En este text s’enuncien els compromisos de l’ajuntament amb el barri:

COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO CON EL BARRIO DE NAZARET

Asociación de vecinos de Nazaret – 9 julio 1984

A raíz de la epidemia de hepatitis, se han tenido dos asambleas en la Asociación de Vecinos el pasado mes de junio (una con un técnico de Sanidad municipal y la otra con el concejal de sanidad).

Ante la denuncia hecha por más de 60 vecinos que acudieron al Ayuntamiento el día 18 de junio, se formó una comisión que ha tenido dos reuniones de trabajo con varios concejales y técnicos del Ayuntamiento los días 27 de junio y 5 de julio. Estos son los compromisos del Ayuntamiento:

  • Comenzar las obras de alcantarillado de Nazaret el 1 de agosto, destinando cien millones para la primera fase. En el 87 estará acabado todo el alcantarillado.
  • Derribo de las chabolas vacías el próximo día 1 de agosto.
  • Agilizar el servicio de cubas gratuito, tanto para las casas como para las aguas estancadas en las calles.
  • Hacer evacuar los containers del camino del Canal, números 2 y 7. Y regularizar la situación del resto de almacenes con una normativa.
  • Una comisión formada por vecinos, ayuntamiento y técnicos investigará a partir de la próxima semana la contaminación y peligrosidad de Arlesa (para cualquier denuncia sobre contaminación de Arlesa, dijeron que llamáramos al Ayuntamiento, a la extensión 174).

Aguas potables

  • Buscar la fórmula legal de clausurar los pozos por el peligro que representan para todo el vecindario.
  • Se ampliará la red de agua potable para facilitar el empalme.

Sanidad

  • Control constante de las roturas de las tuberías de agua potable.
  • Realizar diariamente análisis del agua potable.
  • Repartir una hoja informativa sobre qué hacer en caso de hepatitis.
  • Seguir controlando la aparición de nuevos casos.
  • Mandar un escrito al INSALUD para que cumpla estas medidas generales:
   • Utilización de jeringas desechables.
   • Administración de gamas-globulinas.
   • Hacer análisis a los primeros síntomas.
  • Desinfección de todas las escuelas.
  • Hacer una cartilla de beneficencia válida para 3 meses para las personas que no tengan Seguridad Social.
  • Realizar saneamiento de mosquitos, pulgón, etc. en un área de 1000 hectáreas.
  • Comunicar a la Dirección de Benimar la falta de condiciones higiénicas de sus piscinas.

Periòdic Natzaret n. 15, juliol – agost 1984. “PORTADA (y pág. 3): Por fin el alcantarillado en Nazaret”:

POR FIN EL ALCANTARILLADO EN NAZARET

A primeros de agosto comenzarán las obras de alcantarillado en Nazaret, habiéndose destinado cien millones de pesetas para la primera fase de las mismas. En el 87 está previsto que finalicen todo el alcantarillado.

Esta y todo un largo capítulo de medidas que recogemos con destalle en la página 3 de este periódico son los compromisos que ha tomado el Ayuntamiento con respecto al barrio de Nazaret, como respuesta a la movilización promovida por la A. de Vecinos del barrio de Nazaret, como respuesta a la epidemia de hepatitis con más de 90 casos contabilizados durante el pasado mes de mayo.

Después de la información dada por la Doctora técnico de Sanidad del Ayuntamiento ante unos doscientos vecinos que el 28 de mayo se reunieron en el local de la Asociación, se convocó al Concejal de Sanidad Dr. Micó para el día 12 de junio para que informase de las medidas tomadas por su departamento para hacer frente a una situación tan alarmante para los vecinos que la sufrimos en Nazaret y tan denigrante para una ciudad como Valencia a las alturas en que se encuentra ya el siglo veinte.

Alarmados e indignados por las palabras del Concejal responsable de la sanidad municipal, puesto que ni se habían tomado medidas ni siquiera se habían previsto, unos 60 vecinos el 18 de junio se presentaron al Ayuntamiento para exigir respuestas concretas y urgentes a las autoridades municipales.

Una comisión de los mismos fueron recibidos por los concejales de urbanismo, participación ciudadana, sanidad, saneamiento y vivienda que escucharon las quejas de los vecinos y se comprometieron a dar respuesta punto por punto a la temática planteada en varias sesiones de trabajo en las que asistirían también los técnicos correspondientes, en esta misma reunión los responsables municipales se comprometieron a adelantar al mes de agosto el comienzo de las obras de alcantarillado que estaba previsto para el año 1985, recabando en la modificación de créditos del mes de julio los cien millones de pesetas que hacían falta para esta primera fase de las obras.

Los días 27 de junio y 5 de julio se tuvieron dos sesiones de trabajo en las que se concretó todo un bloque de medidas urgentes para erradicar el preocupante brote de hepatitis, así como otro bloque de medidas encaminadas a dar solución a otros temas planteados desde hacía ya tiempo por la asociación de Vecinos y que tienen que ver con la deficiente infraestructura y dotaciones del barrio.

En la A. de Vecinos nos comentaron que habían sacado una impresión buena; de estas reuniones y del modo como los responsables del ayuntamiento habían encarado la serie de problemas planteados. Aunque no pueden cantar victoria hasta comprobar la puesta en práctica de todos los compromisos.

Por otra parte el brote de epidemia, a pesar de los temores que se tenían de que con los calores del verano fuese a más, está en receso en cuanto a declaración de nuevos casos.

Periòdic Natzaret n. 15, juliol – agost 1984. “PORTADA (y pág. 3): Nueva inspección a Arlesa”; “Arlesa también participó” i “Editorial (també sobre Arlesa)”.

NUEVA INSPECCIÓN A ARLESA

El día 13 de julio una comisión compuesta por el concejal de Medio Ambiente, un técnico del Ayuntamiento y cuatro representantes de los vecinos realizaron una visita de inspección a la fábrica de Arlesa. Tras superar algunos recelos de la empresa ante la presencia de los vecinos tuvimos una reunión con un representante de la empresa y posteriormente pasamos a recorrer las instalaciones.

Según nos pudimos enterar, la empresa, que conocía de antemano la visita, había estado limpiando y arreglando cosas para ese día.

Los temas planteados fueron: Gases y humos que nos siguen contaminando amparándose en la oscuridad de la noche. La empresa contestó a esto que esperaba sustituir para finales de noviembre el fuel-oil que utilizan como combustible por el gas natural con lo cual desaparecerán los humos negros y los gases tóxicos.

Los vecinos nos preguntamos en este punto si la utilización de (canvia de pàgina i pareix que falte un fragment de text).

Peligrosidad

Arlesa es una industria calificada como peligrosa por el uso de productos inflamables, peligrosidad que aumenta por la existencia de depósitos de exano cerca de las viviendas; sin embargo el mayor nivel de riesgo radica en la nave de extracción en la cual se efectúa la manipulación del exano.

Las medidas de seguridad parecen aceptables excepto en lo que se refiere al acceso de la gente a la planta, ya que han sido numerosas las entradas de gente que salta la valla para robar, situación inadmisible en una empresa peligrosa que manipula productos inflamables.

Los vecinos pensamos que los depósitos de exano así como su manipulación constituye un peligro potencial y el nivel de riesgo es inaceptable por muchas medidas de seguridad que haya, por lo que pensamos que el Ayuntamiento no debe dar marcha atrás a la promesa del Alcalde de trasladar la fábrica a un lugar más adecuado.

Mientras tanto a los vecinos nos preocupa el que no se haya señalado plazo de ejecución de las mejoras a introducir en el tema ruidos, levantamiento de la valla o enterramiento del depósito de exano. Y nos preocupa la inexistencia de un plan de evacuación de la población cercana en caso de emergencia.

Durante 17 años la empresa no ha introducido ninguna mejora que corrigiera el nivel de contaminación, tan sólo a partir del año 80 con la toma de conciencia y de movilización de los vecinos se va consiguiendo reducir algunas de las molestias, lo cual plantea la necesidad de no bajar la guardia hasta conseguir un barrio libre de peligro y contaminación. (Falta l’inici de frase) gas natural no implicará la construcción de tanques de almacenamiento de dicho gas, con el consiguiente aumento de peligrosidad en una empresa de por sí peligrosa por el uso de productos inflamables.

En cuanto al tema ruidos, éstos son especialmente molestos por las noches en las viviendas próximas a la fábrica. El Ayuntamiento le plantea a la empresa la instalación de pantallas de aislamiento acústico en los foso más ruidosos, así como el levantamiento del muro exterior para aminorar la transmisión de ruido a las viviendas más cercanas. En este punto los vecinos pensamos que si se quiere realmente acabar con el ruido, que exijan el aislamiento que tienen las discotecas, por poner un ejemplo. Por otra parte, el concejal se comprometió a estudiar la fuente que produce las vibraciones que agrietan las paredes de las viviendas en la calle Jesús Nazareno y que los vecinos atribuimos a Arlesa ante la persistente negación de la empresa. Este compromiso no está recogido en el informe que con fecha del 18 de julio fue remitido a la Asociación de Vecinos.

A otras molestias como el desagradable olor producido por la cocción de la soja se nos contestó que no era peligroso y que uno termina por ¡acostumbrarse!

***

ARLESA TAMBIÉN PARTICIPÓ

Estábamos en plena Setmana de la Cultura i Convivència. Más de un centenar de vecinos de todas las edades acababan de pasear en bicicleta por todo el barrio reivindicando un deporte tan saludable y nada contaminante. Lo celebrábamos con un refresco en el parque delante de Benimar. Y Arlesa quiso también contribuir a la Setmana con una rociada de carbonilla que dejó al personal y a sus vestidos un color tirando a negro. O sea, que los vecinos de la fábrica no se quejan por vicio. Lo pudimos comprobar.

***

EDITORIAL

El verano está en su apogeo. Las vacaciones al máximo, o para los que no trabajan, mantenidas en su trágica continuidad. El verano está en su apogeo, y pese a cierto vitalismo veraniego, no podemos dejar de describir a Nazaret como un barrio pobre. Como dirían los sociólogos estudiosos de la revolución industrial, como un “Slum“: zona del extraradio de las grandes ciudades postindustriales, donde se hacinan los trabajadores, explotados y marginados por los intereses del capital.

1984/11-12/ VIII Semana de barrio. Programa: “Martes 27. SERVICIOS SOCIALES. Las obras del nuevo Centro Social y Un año de Servicios Sociales en Nazaret“. A més, una reflexió sobre estos huit anys d’Associació:

Ocho años han transcurrido desde aquella asamblea de febrero del 76 en la que más de mil quinientos vecinos de Nazaret decidieron crear su propia Asociación de Vecinos.

La VIII SETMANA DE BARRI de este año se abre con dos importantes logros conseguidos tras largos años de batallar: las obras del Centro Social y las del alcantarillado.

Dos logros importantes que nos disponemos a celebrar, así como también interesantes proyectos culturales del 83 que hoy son ya una realidad: Junta Municipal de Cultura, Universidad Popular, Club Juvenil Pebrella, Centre de música i dansa, etc.

Pero queda todavía mucho camino por hacer. Un camino que pensamos continuar con un nuevo estilo, con nuevas formas, pero con el mismo empeño. Un camino que hay que andar entre la reivindicación (lo queremos TODO) y la cultura (para SER TODOS).

La VIII SETMANA DE BARRI pretende marcar una nueva etapa para nuestra organización del barrio.

Periòdic Natzaret n. 17, desembre – gener 1984-85. “OPINIÓN: Editorial, Arlesa, ¡que se cumpla la ley!”, “BARRIO: Ayuntamiento y barrio”.

Fue en Bhopal (India), antes fue en Méjico o en los Alfaques, pero pudo ser ARLESA la que hubiese provocado el desastre en nuestro barrio. Dicen que cosas de esas sólo pasan en el Tercer Mundo, pero en Nazaret también pueden pasar. Material para ello no falta, como el increíble depósito de exano a menos de 10 metros de las viviendas, o como el tráfico de materias peligrosas hacia ARLESA.

Cuando la movilización de los vecinos fue más intensa, en marzo del 82, el Alcalde Ricard Pérez Casado tomó unos compromisos públicos y entre algunas medidas menores destacó el traslado del peligroso depósito de exano a un lugar más alejado de las viviendas y dar a la empresa un plazo para que buscase otro emplazamiento más acorde con la peligrosidad que reviste. Poco se ha avanzado desde entonces Ahora las tragedias tercermundistas han vuelto a poner de relieve el problema en toda su crudeza.

La exigencia de la Asociación de Vecinos es clara: ¡Que se cumpla la ley! Y la ley dice bien claro que ninguna industria peligrosa puede estar a una distancia inferior a 2.000 metros de la población.

Además hay que recordar que nuestro barrio está junto al puerto que mueve gran cantidad de mercancías peligrosas -1.380 000 toneladas en el año 1983, según La Ciutat– que en gran parte atraviesan Nazaret por el Camino de las Moreras.

Esta Asociación de Vecinos, en nombre de todos los habitantes de este barrio, exige el cumplimiento de la ley a la mayor brevedad posible, y compromisos concretos del ayuntamiento en cuanto a plazos de ejecución de la medida. Y mientras tanto exigimos de Protección Civil la elaboración de un plan de evacuación ante cualquier emergencia que pudiera presentarse.

Asimismo rogamos a quien corresponda se digne remitir a la Conselleria de Industria un informe de b peligrosidad de Arlesa, al objeto de que no se vuelva a repetir la vergonzosa falta de información que pudimos constatar en el último número de diciembre del periódico del Ayuntamiento La Ciutat, en cuya tercera página la Conselleria ignora el alto nivel de peligrosidad de ARLESA.

***

AYUNTAMIENTO Y BARRIO

El 19 de diciembre pasado se realizó finalmente la reunión prevista para antes del verano, entre el Ayuntamiento y la Intercomisión reivindicativa del barrio, surgida a raíz de los casos de hepatitis aparecidos en el mismo. Por parte del Ayuntamiento estuvieron presentes el Sr. Lloret, teniente-alcalde del mismo y dos técnicos, colaboradores suyos. La reunión, por primera vez fructífera, demostró por otro lado la lentitud de la respuesta municipal, y la desconexión entre las distintas concejalías. Concretaremos, pues, escuetamente los puntos más significativos de dicha respuesta.

Educación. Respecto al patio de recreo del C.P. Vicente Hervás, se especificó el estar aprobado para el presente año, el derribo de las casitas de la C/ Pertusa, lo que unido a que se grafiará como de equipamiento escolar parte de dicho terreno en la zona de revisión del Plan General de Valencia, permite la realización de dicho patio para antes del 87.

(…) ARLESA. Se comunicó que el empalme con el gas se realizará el presente mes, lo que impedirá el quemado de gasóleo. Por otro lado, la política municipal tiende a la calificación de uso, que se realice en la mencionada revisión del P.G.O.U., de manera que se impida el uso de industrias peligrosas en el recinto portuario.

Por otra parte, el Ayuntamiento identificará en el presente mes la propiedad de los terrenos que dicha empresa utiliza para aparcar camiones, independientemente de regularizar dicho aparcamiento.

(…) Chabolas. Derribo de las chabolas vacías en los primeros meses del año, previa petición de ayuda a Gobierno Civil.

(…) Containers. El Ayuntamiento se manifiesta partidario del hostigamiento, por ilegales, de los casos de containers que se coloquen en las zonas no previstas para ello, a la vez que se estudian soluciones con el Puerto para la definitiva resolución del problema.

Periòdic Natzaret n. 17, desembre – gener 1984-85. “REPORTAJE: El Centro Municipal de Servicios Sociales de Nazaret”. Funcions del Centre de Serveis Socials, problemes d’espai, etc. S’expliquen també els recursos que ofereix, per exemple, l’ajuda a domicili a persones majors o amb discapacitat.

1985

Periòdic Natzaret n. 18, març – abril 1985. “PORTADA: ¿Adiós definitivo a la playa de Nazaret? La carretera del puerto a subasta”.

1985/4 Aquí i ara. Asociació veïns. Esta fulla es proposa com una forma de comunicació entre l’Assoc. i els socis, al mateix temps que la comunicació amb tot el barri es fa des del Periòdic “Natzaret”, que porta funcionant des de 1982. La fulla comença parlant d’algunes coses que s’han aconseguit i d’altres per les que cal continuar lluitant. Destaquem les que tenen més relació amb la salut i al salubritat:

NUEVO CENTRO SOCIAL

Nos ha costado años. Hemos sufrido muchas decepciones y desengaños de la Administración y de algunos vecinos que, no obstante, no han podido con nuestra firme voluntad de llegar hasta el final.

Muchos creía que no lograríamos. Pues ahí está: todo un edificio de 5 plantas en la plaza Aras de Alpuente para servicio de los vecinos. Las obras han comenzado. La intervención de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento en la última fase ha sido muy importante.

ALCANTARILLADO

Fue una de las primeras reivindicaciones de la Asociación. Era una obra de muchos millones. La gota que desbordó fue la epidemia de hepatitis. La movilización de la Asociación (una mañana acudimos unos 80 al Ayuntamiento). ha logrado que esté en marcha la primera fase y sin contribuciones especiales. ¡Gratuitamente!

DERRIBO CHABOLAS

Esta vez (y va la cuarta o la quinta) lo estamos consiguiendo: el martes 2 de abril comenzó el derribo de unas 40 chabolas deshabitadas (zona Macarena). Es el comienzo de todo un plan de saneamiento. ¡Enhorabuena al concejal Ballester y a la efectiva intervención del equipo municipal de S.S.!

NUESTRO FUTURO URBANÍSTICO

Es todo un trabajo muy ambicioso pero urgentísimo: de él depende nuestro futuro como barrio:

  • Recalificación de terrenos para que no nos ahoguen con industrias.
  • Decidir sobre el tipo de construcción y servicios del Plan 14 BIS.
  • Rechazar que el puerto se coma la playa o en todo caso proteger el barrio de la zona portuaria, etc.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Todo un plan global con los siguientes puntos concretos:

  • Control de humos y ruidos de Arlesa y otras industrias.
  • Peligrosidad de Arlesa y de Campsa.
  • Regulación de las zonas para containers.

CON EL CONCEJAL JOAN BALLESTER

El martes 26 de marzo una comisión de la Asociación junto con dos miembros del equipo municipal de S.S. se reunió con Joan Ballester. Este se comprometió a todo un plan de saneamiento cuya primera fase era el derribo de las chabolas deshabitadas.

1985/5 Volem la platja. Fullet de rebuig a l’ampliació del port i convidant a la lluita col·lectiva. És testimoni del procés de contaminació de la platja i de posterior apropiació pel port (1986), un tema que està connectat amb la salut perquè va suposar un canvi radical per al barri, un augment de l’activitat portuària i, per suposat, va tindre un impacte ecològic grandíssim en tot el litoral. A més de les conseqüències a nivell identitari i haver-se portat a terme amb una forta oposició popular, en un exercici de poder i d’injustícia difícil d’explicar amb paraules. Ací podeu llegir molt més sobre la desaparició de la platja de Nazaret i sobre el port.

Periòdic Natzaret n. 19, maig – juny 1985. “OPINIÓN: Consultorio del Pare Porta, la pequeña Lourdes [J. Torres]”:

Consultorio del P. Porta, la pequeña Lourdes

Sr. Director del Periódico NATZARET.

Un punto de vista sobre el Consultorio de Insalud de P. Porta. Yo les llamo a estos consultorios “La pequeña Lourdes”, porque allí ocurren cosas inauditas y extraordinarias, casi casi milagrosas. Por ejemplo: en una tarde un especialista puede visitar más o menos medio centenar de enfermos, que a la mayoría ni tan siquiera reconocen, no con el diagnóstico más sencillo. Se les receta, eso sí, después de cuatro o cinco minutos de escuchar lo que les pasa. Y ¡hala! ¡ya están curados! Así cientos y cientos de seres humanos. De esta manera milagrosa son curados en este consultorio.

Para los que van a los análisis de sangre, la cosa no es menos milagrosa: se parece a un campo de concentración. Un empleado o celador, se pone en la entrada del lugar en donde “sangran” a la gente, y con mucha autoridad organiza la masificación de una sala que está de bote en bote. Ya digo que el celador parece el guardián del campo de concentración, ordenando la manada.

Claro que todo esto de los milagros cuando vas a la visita particular de estos doctores, son de otra clase: cuestan más tiempo y más dinero. Y hasta el “doctor” cuando termina de visitarte te acompaña a la puerta de su consultorio particular. Es natural ¡los billetes hacen el mismo milagro!

Dentro de esta “Pequeña Lourdes” también hay médicos de digestivo que tienen la consulta vacía, porque han hecho tantos milagros, que ya no tienen a nadie más que curar.

Yo voy muy a menudo por allí. Ni tan siquiera el inspector médico me ha podido quitar el demonio que llevo en el cuerpo: la protesta y el escepticismo del que no cree en los milagros de este consultorio.

Le saluda cordialemente:

J. Torres

Periòdic Natzaret n. 19, maig – juny 1985. “REPORTAJE: Cierta imagen de Nazaret [Julio Moltó]”:

CIERTA IMAGEN DE NAZARET

De hacer caso a lo que la prensa dice del barrio, Nazaret sería una especie de pozo de miseria, un barrio roto por conflictos raciales, por el paro, el analfabetismo y la delincuencia. Algo así como la marginación social convertida en barrio. Evidentemente Nazaret no es eso. Podría haber llegado a esa trágica situación de no haber mediado un hecho -pienso que trascendental- en la historia del barrio, como es la implantación de la Asociación de Vecinos a partir de 1976.

Es ya conocida la trayectoria del barrio. De como aquel núcleo inicial de huertanos, pescadores y portuarios se vio incrementado en la década de 1940-50 con la primera llegada masiva de emigrantes, que hizo pasar la población de 2.958 habitantes en 1940 a 5.192 en 1950. Fue aquella la época “dorada” del barrio, la playa, Benimar y Mar Azul intentando competir con la playa de “Las Arenas”. Nazaret fue lugar de veraneo aunque hoy nos resulte paradójico Era la década 1950-60, con una población estabilizada alrededor de los cinco mil habitantes.

Fue en la década siguiente 1960-70 cuando la situación cambia totalmente. La población vuelve a aumentar pasando de 5.367 a 7.679 habitantes. Llega la especulación del suelo, nos contaminan el río y la playa. Arlesa inicia sus obras en el año 63. Es el símbolo de la degradación del medio ambiente, una industria altamente peligrosa que se instala en el barrio con el visto bueno de las autoridades franquistas Es la década de la edificación incontrolada, sin ningún tipo de planificación ni de equipamientos sociales mínimos, sin infraestructura sanitaria, sin zonas verdes…

Hacia la mitad de la década del 70 hay un proceso de toma de conciencia de la situación de degradación en la que está cayendo el barrio, proceso que culmina con la creación de la Asociación de Vecinos. Nazaret que parecía condenado a convertirse en un suburbio marginal se convierte en un barrio rebelde ante las agresiones que estaba recibiendo y consciente de sus derechos se puso en pie para pelear por ellos.

El vecindario recobró su dignidad a través de su organización vecinal, que se constituye desde entonces en la represéntate de los intereses vecinales y en el interlocutor del barrio ante la Administración.

Pues bien, esta imagen de un barrio que no se resigna se ve frecuentemente deformada a través de la prensa. Periódicos como La Ciutat con artículos como “Qué dura es la periferia” de Carmen Quintero (diciembre 84) y “Nazaret, Nazaret” de José Soler (Febrero 85). Periódicos como Las Provincias con aquel artículo de Ma Angeles Arazo, o Levante del 7-4-85 con aquel artículo de Maite Ducaju titulado “Nazaret, un barrio que del chalé pasó a la chabola”, donde entre otras cosas pintorescas nos habla del “alto índice de paro que atraviesa la población” que cifra en el 17 % activa del barrio. Pues bien, ese índice de paro en Nazaret es inferior en 3 ó 4 puntos a la media nacional.

¡El ministro Boyer saltaría de contento si pudiera bajar el paro al 17 % de nuestro barrio! No es serio escribir así sobre nuestro barrio. Hacerlo sin valorar la intensa vida social que tiene, quedándose en lo superficial, es colocarse inconscientemente del lado de los que con plena conciencia quisieran ver a nuestros barrios condenados en el pozo sin fondo de la marginación social.

Compañeros periodistas, le hacéis un mal servicio a la Administración cuando la presentáis como la “redentora” de esa situación que aparece como “natural” y no como lo que es en realidad: una situación provocada por un sistema en crisis, al servicio de unos intereses económicos y sociales minoritarios.

Compañeros periodistas, acercaros por el barrio, averiguad la causa de que Nazaret tenga el índice de asociacionismo vecinal más alto de toda la ciudad, un 13’7 % (1.200 socios sobre una población de unos 8.700 habitantes) mientras que la media para Valencia está en un 5’ 17 % según La Ciutat de febrero del 85.

También podríais escribir, amigos periodistas, sobre la movida cultural del barrio, de como fue promovida por la Asociación de Vecinos cuando lo cultural aún no estaba de moda. De como se han ido difundiendo valores de solidaridad y participación popular, de como hemos ido recuperando tradiciones populares olvidadas, de como hemos rescatado la fiesta como participación y no como mero espectáculo pasivo.

Compañeros periodistas, escribid sobre como el Ayuntamiento nos está echando una mano en esta tarea con la Junta Municipal de Cultura y la Universidad Popular de como el barrio ha reivindicado los Servicios Sociales.

Compañeros periodistas, hablad de como el barrio ha luchado por tantas y tantas reivindicaciones que, lentamente, se van consiguiendo. Hablad de las APAs, del Club de Jubilados, del periódico NATZARET, del asociacionismo juvenil, de la comisión de deportes del barrio, del Centre de Música i Dansa y del Grup de Dones de l’A. de Veïns, de la pedagogía renovadora de l’Escoleta infantil, de los falleros, de los festeros del Cristo y de los tranviarios y de tantas otras iniciativas en las que los vecinos y vecinas de Nazaret nos dejamos la piel.

Nazaret, compañeros periodistas, es mucho mejor que lo que dicen algunos.

Julio Moltó

Periòdic Natzaret n. 20, setembre – octubre 1985. “PORTADA: En un clima de escandalosa indiferencia Valencia renuncia a una playa – La Asociación de Vecinos expone su postura; Avance del PLAN GENERAL y repercusión en Nazaret”:

Avance el PLAN GENERAL y su repercusión en Nazaret

La Revisión del Plan General de Valencia, que se halla en estado de recogida de información para evaluación de la misma que se refleje en un avance de planeamiento para una próxima información pública, tal y como recoge la Ley del Suelo, parece que con respecto a la zona de Nazaret -que ya anteriormente fue protagonista de una Modificación del Plan General aprobada efinitivamente en julio de 1985-, define:

  • Dos terceras partes del barrio para remodelar con prioridad de equipamientos, ya que el otro tercio está consolidado.
  • Se reduce la zona de suelo industrial del Plan 1 S-Bis y la zona verde del Plan General, que en el sur se entenderán como áreas de urbanización para viviendas unifamiliares
  • Mantiene los terrenos de la antigua autopista como suelo urbano.
  • Mantiene a Arlesa como suelo de influencia industrial .
  • Grafía la carretera del Puerto por dentro de la playa de Nazaret, dejando los terrenos hasta el actual linde de influencia portuaria industrial (para containers, almacenaje e industria no peligrosa).
  • No define la terminación del parque del viejo cauce del Túria y su influencia en el barrio.

En cualquier caso a partir de ahora es el momento para estar muy pendientes, pues próximamente saldrá a información pública el avance de la revisión del Plan General.

Periòdic Natzaret n. 20, setembre – octubre 1985. “BARRIO: Parón de las obras del alcantarillado; Arlesa, Containers.

PARÓN EN LAS OBRAS DEL ALCANTARILLADO

Las obras del alcantarillado de Nazaret están paralizadas y todavía no se ha acabado la primera fase de las mismas. Que si el Ayuntamiento no paga a la empresa, que si es porque los vecinos no quieren pagar las acometidas, el asunto es que, olvidada la vergüenza de la hepatitis, continuamos sin alcantarillado y sin que el Ayuntamiento cumpla los plazos que se comprometió y además sin dar ninguna explicación.

***

ARLESA. El ingeniero del Ayuntamiento nos cuenta un chiste

El 4 de jubo del 85 el Ayuntamiento remitió a la Asociación de Vecinos una copia del informe del ingeniero jefe de Actividades Industriales sobre una inspección a la fábrica. Dicho informe destaca por lo ingenioso del apartado referente a la peligrosidad de los depósitos de Exano, en donde se dice textualmente “Se ha ejecutado el muro macizo de hormigón alrededor de los depósitos de exano, tal y como indicábamos un nuestro anterior informe. En caso de explosión el efecto de la misma sena dirigido hacia arriba” (El subrayado es nuestro, el chiste no).

Suponemos que tras el esfuerzo mental realizado por el sagaz ingeniero, habrá disfrutado de unas merecidas vacaciones. Mientras tanto los vecinos que viven pegados a esos depósitos han acudido a la Asociación, la cual ha recabado la información pertinente de un alumno aventajado de octavo curso de E.G.B., el cual ha confirmado nuestras sospechas “Todo lo que sube tiende a bajar gracias a la ley de la gravedad, y eso sin contar los efectos de la onda expansiva producida por la explosión”. Y terminó contándonos que “de mayor quiero ser ingeniero del ayuntamiento o astronauta”.

Y seguimos con el citado informe, que en el apartado de Vertidos dice textualmente: “Examinados los resultados de los análisis efectuados por la propia empresa para vertidos de aguas residuales, los mismos se ajustan a lo dispuesto en las ordenanzas municipales”. O sea, que el ingeniero echa un

vistazo a los análisis de la propia empresa y ya está. Todo un modelo de rigurosa objetividad y de fe ciega en Arlesa.

Amigo Albuixec, concejal de Medio Ambiente: Qué hace un ingeniero como éste en un departamento como el tuyo’’. Punto y seguido.

Y frente a la sospecha de que Arlesa se haya apropiado de terreno público para construirse un aparcadero de camiones privado, el Ayuntamiento en vez de contestamos a esto nos informa de que se ha pedido licencia de obras!

Una salida genial del ayuntamiento! Pero en el barrio nos quedamos con la duda y Arlesa con un trocito más de barrio.

Por cierto, ya hace cuatro años que una empresa robó, en el Camino de la Punta al Mar, un trozo de zona verde y allí sigue como un ejemplo de debilidad en la actuación municipal para defender lo que es patrimonio de todos.

***

CONTAINERS

Una base de contenedores, de las muchas que invaden de forma ilegal nuestro barrio, situada en la calle Algemesí n° 54, construyó una oficina sin licencia municipal.

Este hecho fue comunicado al Ayuntamiento, el cual le dio a la empresa un plazo de dos meses para que solicitara la licencia reglamentaria, con la advertencia de que si no lo hiciera o si la misma fuese denegada, el Ayuntamiento acordará la demolición de dichas obras a costa del interesado.

Pues bien, dicho plazo se cumplió el pasado 17 de septiembre y todavía no sabemos de ninguna actuación municipal.

1985/10/28-31 IX Setmana de barri. En la mateixa línia que el text anterior, veiem com la qüestió del port va guanyant espai en la lluita veïnal (tot i que mai havia estat desapareguda) i va tornant-se més i més urgent. La salut física i mental d’una comunitat depén en gran mesura de l’estat del seu territori i de la seua conservació, i en este sentit la pèrdua de la platja és un colp brutal que cal tindre sempre present.

Títol La lluita per la salut al barri (1976-1985)
Publicacions d’altres dècades La lluita per la salut al barri I (1976-1985)

La lluita per la salut al barri II (1986-1995)

La lluita per la salut al barri III (1996-2005)

Font del material Imatges, fanzines, documents i cronograma: Associació de VV.VV.; Notícies: retalls de diversos diaris.
Data de publicació en Natzaretpèdia Dijous 12 de maig de 2022

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *