Títol La lluita per la salut al barri II (1986-1995)
Publicacions d’altres dècades La lluita per la salut al barri I (1976-1985)

La lluita per la salut al barri II (1986-1995)

La lluita per la salut al barri III (1996-2005)

Font del material Imatges, fanzines, documents i cronograma: Associació de VV.VV.; Notícies: retalls de diversos diaris.
Data de publicació en Natzaretpèdia Dimarts 5 de juliol de 2022

Continuem les publicacions dedicades a la lluita per la salut que vam començar amb La lluita per la salut al barri I (1976-1985). En este cas, ens centrem en la segona dècada de militància (1986-1995). Com en la publicació anterior, hem volgut mantindre una visió global de la salut del barri, així que hem inclòs temàtiques diverses. Per facilitar la recerca i la consulta, hem preparat una sèrie d’etiquetes temàtiques al final de cada element que compartim. D’esta manera podeu buscar per paraules d’una manera més senzilla. Fent clic en Control+F (en Windows),  Comand+F (en Mac) o clicant en els tres puntets verticals i seleccionant “buscar en la página” (en mòbils i tauletes) podeu trobar cadascuna de les temàtiques al llarg de la publicació.

Moltes de les temàtiques venen de la dècada anterior i continuaran en la següent (Arlesa, el port, l’habitatge…). La prioritat d’esta publicació continua sent mostrar eixa continuïtat, el llarg procés de les lluites i les victòries i derrotes acumulades al llarg dels anys. En esta dècada és especialment evident que sense les lluites col·lectives al barri (primer únicament des de l’Associació, després com a part del teixit associatiu que s’anava creant) Natzaret hui no existiria. Hem inclòs entre les notícies el pla descabellat de traslladar el barri perquè pensem que dóna una idea dels termes en els que s’estava plantejant la lluita i del que estava veritablement en joc.

Com en la publicació de la primera dècada, hem estructurat el contingut en tres parts per a fer-lo més accessible. Primer teniu una cronologia bàsica més estrictament centrada en la qüestió sanitària i en l’enderrocament de les xaboles (dos claus d’esta dècada). Després hi ha una cronologia ampliada amb els fets més destacables de cada any. I, per últim, compartim tota la documentació organitzada també cronològicament.

Si en la primera dècada la clau era aconseguir un consultori en condicions, ara es busca millorar les condicions del Centre de Salut que s’ha quedat xicotet i que a més ha d’atendre també a unes 2.000 persones de La Punta que han quedat separades del seu barri per la construcció de la carretera. El Centre de Salut, d’altra banda, comença a tindre un paper cada vegada més actiu al barri, amb projectes a escoles, informació periòdica al Natzaret, investigació sobre la salut del barri i formació de professionals sanitaris en el Centre. L’habitatge, especialment en relació al xabolisme, a les aigües potables, a la legalització de terrenys i a les drogues, tristament continua sent protagonista. S’aconseguix, això sí, enderrocar les Casetes de Paper i les xaboles de Macarena i es fan alguns treballs de sanejament del barri. Les fàbriques contaminants i perilloses com Arlesa, els contenidors del port, el trànsit de camions pesats pel barri, etc., continuen sent motiu de lluita diària, amb moments puntuals de promeses institucionals que cal vigilar de prop perquè arriben a acomplir-se. El riu tampoc no deixarà de ser central en esta dècada: nous abocaments tòxics, inundacions i altres problemes que venen bàsicament del port i de la falta de neteja. Per últim, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) no deixarà d’eixir en la documentació que compartim. Una esperança que tarda en complir-se i que tampoc no soluciona totes les problemàtiques.

Nota: La quantitat d’enllaços d’esta publicació fa que siga molt possible que algun falte o estiga malament. Si trobes un error, per favor, escriu a natzaretpedia@gmail.com i avisa’ns perquè poguem corregir-lo el més prompte possible.

Temàtiques (ordre alfabètic):

 • [AIGUA POTABLE]
 • [ASFALTAT]
 • [CLAVEGUERES]
 • [CONTAMINACIÓ]
 • [CONTENIDORS]
 • [DROGA]
 • [EDUCACIÓ]
 • [HABITATGE]
 • [INDÚSTRIES PERILLOSES]
 • [INUNDACIONS]
 • [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS]
 • [MAJORS]
 • [MALALTIES]
 • [NETEJA RIU]
 • [NETEJA]
 • [PGOU]
 • [PORT]
 • [RIU]
 • [SANEJAMENT]
 • [SANITAT]
 • [SEXUALITAT]
 • [SITUACIÓ GENERAL BARRI]
 • [XABOLISME]

A continuació compartim un resum d’algunes de les qüestions més importants durant esta segona dècada de lluites per la salut integral del barri. Després d’esta cronologia podeu trobar tota la informació amb les fonts originals. Trobareu que uns anys pareix que hi haja més activitat que altres, però no és perquè hi haja anys tranquils, sinó perquè continuen les mateixes problemàtiques i no hi ha avanços significatius en elles.

Cronologia bàsica: CENTRE DE SALUT I ENDERROCAMENTS

 • 1 desembre 1987. L’ambulatori/consultori passa a ser Centre de Salut, tot i que les instal·lacions no es modifiquen, continua amb el mateix espai en el C/ Parc, 84. Estrena, això sí, nou equip de professionals.
 • Gener-febrer 1989. Comencen les obres d’ampliació del Centre de Salut, després d’una llarga lluita per part de l’Associació i de negociacions amb l’Ajuntament. S’ha llogat un espai al costat i s’annexarà a l’espai anterior.
 • 17 d’abril 1989. L’atenció sanitària es desplaça temporalment al Centre de Salut del carrer Pare Porta, durant el temps que duren les obres.
 • Juliol 1989. Inauguració del Centre de Salut ampliat.
 • 14 de setembre 1990. Enderrocament de les Casetes de paper.
 • Octubre 1990. Multitudinària manifestació contra la droga organitzada des de la Federació d’Assoc. de VV. i constitució de la nova Comissió de Salut.
 • 4 de novembre 1990. Enderrocament de les cases que faltaven (c/ Pertusa – Macarena).
 • Novembre 1993. Primeres aparicions en premsa de la reivindicació d’un nou Centre de Salut per al barri. El que existia, tot i l’ampliació, no tenia prou espai i no podia oferir tots els serveis als que Natzaret tenia dret.

Cronologia ampliada: segona dècada (1986-1995)

1986

 • 18 d’abril 1986. Comencen les “Mogudes” contra l’ampliació del port i en defensa de la platja (es feren almenys 8 mogudes. Cfr. tiquets arxiu Butlletins i Reportatge periòdic Natzaret).
 • 19 de maig 1986. Signatura del conveni Ajuntament-Port.
 • 6-7 octubre 1988. Inundació de bona part del barri.
 • 20-22 octubre 1988. Primeres jornades d’Actuació Coordinada organitzades per l’equip de Serveis Socials.

1987

 • 9 de gener 1987. Incendi a Arlesa (la lluita per fer la fàbrica fora del barri ve de la dècada anterior i continuarà més enllà d’esta).
 • Febrer 1987. Querelles a l’ajuntament per les inundacions.
 • Abril 1987. El Pla General d’Ordenació Urbana 1985 (PGOU) continua en procés, encara no s’ha aprovat.
 • 1 desembre 1987. L’ambulatori/consultori passa a ser Centre de Salut, tot i que les instal·lacions no es modifiquen, continua amb el mateix espai en el C/ Parc, 84. Estrena, això sí, nou equip de professionals.
 • Desembre 1987. L’aigua potable al barri continua sent un problema. Unes 150 famílies continuen bevent de pous privats no potables.

1988

 • Inicis 1988. Continua la lluita per aconseguir clavegueres a tot el barri i una estació de bombeig que garantisca l’aigua potable en tot el barri.
 • 8 de gener 1988. L’Alcalde ordena el cessament d’activitats a ARLESA: havia contaminat l’aigua potable amb oli de la fàbrica.
 • Febrer 1988. Comencen les comunicacions periòdiques de l’equip del Centre de Salut amb el barri a través del periòdic
 • Abril 1988. A les associacions de VV. es debatix el PGOU i ens manifestem a favor, demanant que s’aprove el més prompte possible. La manifestació inclou veïnat gitano que se suma a la protesta i comença una aproximació a l’Associació de VV.
 • 6 d’abril 1988. En premsa, amenaça de trasllat de la planta de Butano al barri. Un trasllat que no es va fer finalment per l’oposició del veïnat.
 • 20 de maig de 1988. Sanitat detecta deu casos de meningitis vírica en xiquets de curta edat del barri.
 • Maig-juny 1988. “Este río nos envenena”, continua la lluita per la neteja del riu, que ací complix 10 anys.
 • Juny 1988. Amoníac i fosfats detectats en l’aigua potable del barri.
 • Agost 1988. La proposta de canviar el nostre barri de lloc, entre les propostes de UV en relació al PGOU.
 • 19-22 setembre 1988. Mogudes (4) del riu: “L’estiu ha passat i la merda s’ha quedat”. Tres manifestacions. Al quart dia també, prèvia informació per part del President del Port.
 • Set-octubre 1988. El barri de Natzaret diu No a la proposta de González Lizondo de traslladar el barri de Natzaret a l’altre costat del Camí del Canal, en una reunió informativa convocada pel grup municipal d’UV (NATZARET n.35 (1988) p. 6; Valencia al Mar, n. 1 (1988).
 • Octubre 1988. Comencen els estudis per al trasllat del barri.
 • L’hepatitis presenta un major percentatge, gran augment de malalties contagioses en el Marítim.
 • Novembre 1988. L’ajuntament aprova el PGOU. D’altra banda, continuen les mateixes lluites: contra els camions, contra els contenidors, per la neteja del riu, contra la contaminació de tot tipus generat per Arlesa…
 • Desembre 1988. UV obligada a retirar la seua proposta de trasllat del barri.

1989

 • Gener-febrer 1989. Comencen les obres d’ampliació del Centre de Salut, després d’una llarga lluita.
 • Febrer 1989. La planta de Butano no anirà al port.
 • Abril 1989. Comença el conflicte amb els dipòsits de Total, que volen instal·lar-se al port.
 • Maig 1989. La preocupació per la situació social del barri és una constant. En el periòdic Natzaret n. 39. dedica el seu reportatge d’este número a analitzar alguns del problemes clau.
 • 17 d’abril 1989. L’atenció sanitària es desplaça temporalment al Centre de Salut del carrer Pare Porta, durant el temps que duren les obres d’ampliació.
 • Juliol 1989. Inauguració del Centre de Salut ampliat.
 • Octubre 1989. L’habitatge és un dels problemes fonamentals del barri. Des de l’Associació es demana la construcció d’habitatge públic. És un tema complex que es farà especialment conflictiu al voltant de l’enderrocament de les xaboles i del reallotjament de les persones que vivien en elles. Hem inclós els articles més rellevants per donar una idea general de la problemàtica, però deixem la polèmica completa per a una publicació específica sobre el tema.
 • Desembre 1989. L’any acaba i les obres de les clavegueres continuen ajornant-se.

1990

 • Abril 1990. Les obres de les clavegueres a punt de començar.
 • Maig 1990. El departament d’infermeria del Centre de Salut comença una experiència sobre salut en el col·legi Vicente Hervás.
 • Juny 1990. Fullet “El problema de la vivienda en Nazaret y futuro del barrio” publicat per tots els professionals i tècnics del barri.
 • 14 de setembre 1990. Enderrocament de les Casetes de paper.
 • Octubre 1990. Multitudinària manifestació contra la droga organitzada des de la Federació d’Assoc. de VV. i constitució de la nova Comissió de Salut.
 • 4 de novembre 1990. Enderrocament de les cases que faltaven (c/ Pertusa – Macarena).

1991

 • 2-3 de març 1991. Curset Drogodependències amb Herrero i una psicòloga de Madrid.
 • 14-15 de maig 1991. Curs de formació sobre Prevenció i Drogodependències (CREFAT)
 • 22 d’octubre 1991. Manifestació en favor de la prevenció contra la droga i la reinserció, promoguda per l’A. de Veïns de Natzaret i organitzada per la Fed. AA.VV. de València.
 • 4 de novembre 1992. Enderrocament de les xaboles de Macarena.

1992

 • 3 de febrer 1992. Un pediatra més s’unix a la plantilla del Centre de Salut.
 • 12 de febrer 1992. Presentació del llibre “Barrio de Nazaret. Propuestas 92“.
 • 28 d’abril 1992. Constitució de la Comissió de la Vivenda.
 • Novembre 1992. Nova Comissió de Salut.

1993

 • Novembre 1993. Primeres aparicions en premsa de la reivindicació d’un nou Centre de Salut per al barri. El que existia, tot i l’ampliació, no tenia prou espai i no podia oferir tot els serveis als que Natzaret tenia dret.

1994

 • Gener 1994. S’anuncia que Total s’instal·larà en el port, tot i el rebuig dels valencians.
 • Maig 1994. Més enllà dels problemes habituals de convivència amb Arlesa i la contaminació constant que produix, en este moment un abocament d’oli vegetal mata els peixos del barri.
 • Juliol 1994. La xarxa d’aigua potable s’amplia a Natzaret i el port.
 • Octubre 1994. Un núvol de fum negre cobrix el barri.
 • Novembre 1994. S’anuncia que la residència de majors que porta anys demanant-se i ajornant-se no funcionarà almenys fins a abril de 1996.
 • L’equip del Centre de Salut en el límit per la falta d’espai.

1995

 • 3 de juny 1995. Un núvol de polseguera de soja invadix el barri.
 • Setembre 1995. Es demanen els terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil per a construir el nou Centre de Salut.
 • Octubre 1995. Cessa el servei la caserna de la Guàrdia Civil (important per a la salut perquè es reclamaven els seus terrenys per a la construcció del nou Centre de Salut).
 • Es continua demanant la neteja del riu anunciada en 1994.

Documentació completa (1986-1995)

Com es veu a la cronologia ampliada, són moltes les temàtiques relacionades amb la salut integral del barri i amb la lluita pels serveis bàsics als que tenim dret. Més avall podeu consultar els documents complets que conserva l’Associació, incloent fotografies, fulles informatives, notícies en premsa general i al periòdic Natzaret, etc.

En esta segona replega arribem fins al final de l’any 95, així que la documentació que incloem correspon als anys: 1986, 19871988198919901991199219931994 i 1995.

1986

1986/01-02. Periòdic Natzaret n. 22.PORTADA: Ayuntamiento y puerto de Valencia: Las reivindicaciones de Nazaret”. [PORT]

1986/03-04. Periòdic Natzaret n. 23. PORTADA: Nazaret: la planificación del desastre – Manifestaciones de todos los viernes en la Plaza del País Valencià (continua pàg. 3)”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [PORT] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [RIU] [PGOU]

1986/05-06. Periòdic Natzaret n. 24.PORTADA: Se firmó el Convenio Ayuntamiento Puerto; ¡Camiones y contenedores fuera! Niños y mayores paralizaron el tráfico. REPORTAJE: La Moguda o la dignidad del barrio.” [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [PGOU]

1986/06/03 Valoración convenio ayuntamiento – puerto. Reunió de valoració amb Miguel Domínguez (regidor d’urbanisme de l’ajuntament), Juan Luis Piñón (urbanista i professor de la UPV), Emilio Vela (Junta Directiva de la Federación de AA.VV. de València), Julio Moltó (president de l’A. de Veïns de Natzaret) i un representat de l’Autoritat Portuària de València. [PORT]

1986/11-12. Periòdic Natzaret n. 26.PORTADA: Muchos millones de pérdidas en Nazaret: Doce vecinos se querellan contra la administración” [INUNDACIONS]; “BARRIO: ¿Cuándo se irá ARLESA? [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]; “REPORTAJE: Crónica de un desastre anunciado” [CLAVEGUERES] [INUNDACIONS]

1987

1987/01-02. Periòdic Natzaret n. 27.PORTADA: Nazaret ha sido noticia” [CLAVEGUERES] [INUNDACIONS]; “Incendio en Arlesa” [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1987/02 Jornadas Servicios Sociales. Xarrades: “La sociedad del bienestar, España y los Servicios Sociales” i “Política de Servicios Sociales en la C. Valenciana”.

1987/02/08 Querellas ayuntamiento por inundaciones. [INUNDACIONS]

1987/03-04. Periòdic Natzaret n. 28.PORTADA: Así quedará Nazaret según el Plan General-De Nazaret y la planificación urbanística; Campaña de agua potable en Nazaret (…). OPINIÓN: Dibujando el futuro de Nazaret; Campsa y Tepsa se van. (…). CIUDAD: La ciudad hecha por sus habitantes, Plan General de Ordenación Urbana”. [PGOU] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [AIGUA POTABLE]

DE NAZARET Y LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

1. —Pequeña historia de un caos

Desde que en 1720, trasladan el Lazareto del Grao a Nazaret, cerca del margen derecho del río Turia, en convivencia con las pocas casitas de pescadores que existían, pasando por la primeras intervenciones urbanísticas y de vivienda de 1914 (Creación de la barriada de Alfonso XII, conocida popularmente como “barrio de Tranviarios”), hasta nuestros días, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Se ha pasado sin ir más lejos, de tener playa a desearla, de la comunicación a la insularidad, de lo artesanal a lo industrial, de la habitabilidad a la densidad de población, de los espacios abiertos al “slum” urbano, de la República, a la dictadura y a la democracia actual. En fin, de la vida al caos, y todo eso sin contar con nosotros, “a pesar nuestro”.

Hoy vivimos en un barrio, que es el resultado de los factores especulativos del sistema capitalista y su concepción del suelo como bien privado y “motor” generador de plusvalías en su uso, que resuelven lo que Nazaret es: Barrio obrero marginal de la ciudad, cuasi-dormitorio y con escasez de equipamientos colectivos.

2. —De la planificación en una dirección

Hay un hito urbanístico, sin embargo, el Plan Parcial de 1970, que derivado de la reciente creación de la Ley del Suelo de 1968, resulta un intento aunque direccional, de ordenación del barrio.

Como resultado de una Política urbanística de la época, en lo que se puede denominar ideológicamente como “macrourbanismo” (se priman aspectos de infraestructura sobre los demás: autopista del mediterráneo por las playas, inmejorable ubicación de las industrias, ampliación desmedida del Puerto, para sus propias realidades) el barrio queda reducido a un marco físico vinculado directamente para su desgracia, al Puerto Autónomo de Valencia, dejando el Plan de 1970 por debajo de las previsiones de la propia Ley del Suelo, cuestiones tan fundamentales como la densidad de habitantes prevista, los equipamientos escolares y las zonas verdes. Dicho Plan fué contestado desde su publicación, con constancia y decisión por la AAVV de Nazaret, que denunció todos los aspectos negativos que contenía, exigiendo su modificación.

3. —Con los nuevos aires democráticos

Con la llegada de los Socialistas al Ayuntamiento de Valencia, y superados los primeros despistes, en los que la planificación se intenta resolver por medio de los PERI (Planes especiales de Reforma Interior) se llega a la lógica conclusión de la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia. Esta decisión se plasma inicialmente en lo que se denomina el Plan del Litoral, que en cuanto a Nazaret se refiere, recoge reivindicaciones populares, como la supresión de la autopista, o la cesión de terrenos para el Centro de Formación Profesional, aunque por contra, consagra definitivamente la expansión del Puerto hasta el nuevo cauce, con la consiguiente pérdida de la Playa de Nazaret, creando una carretera para transporte portuario de mercancías peligrosas por dentro del mar, así como se inhibe del planteamiento industrial del Plan 15 Bis al oeste de Nazaret y brillan por su ausencia la realización del resto de equipamientos que faltan en el barrio.

A dicho Plan del Litoral, la AAVV responde con su lucha continua (manifestaciones en la Plaza del País), denunciando machaconamente la realidad del barrio, a la vez que aporta soluciones a las mismas.

4. —De la Modificación del P.G.O.U.V. ¿una dirección más social?

Con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que se expone estos días a la opinión pública, y como instrumento de planificación para los próximos años, cabe destacar que respecto a Nazaret, recoge en su mayor parte las reivindicaciones que en intensas negociaciones se plantearon a la Administración y que se pueden resumir en:

1. —Se establece un proyecto de Urbanización Integral para el barrio que resuelva su pésima infraestructura (alcantarillado, pavimentado. aguas potables, etc…).

2. —Se consuma la expansión del Puerto y la pérdida de la Playa, crean do a cambio una zona verde de 35.000 m2 (en Mar Azul) como gran Parque de Nazaret conectado con el viejo cauce verde, por un paseo a través de Benimar y por debajo del Puente de Astilleros (rodeando Arlesa), a la vez que se asume el compromiso de que tan to los Containers como los troncos se almacenarán en la nueva zona portuaria.

3. —Desaparece la zona Industrial del Plan 15 Bis, al oeste de Nazaret, trasladándola al sur, quedando dicho terreno, bien como zona de huerta protegida, bien como suelo Urbanizable de baja densidad (45 viv/Ha) en una franja limitada por el camino de las Moreras y la creación de una nueva vía de acceso desde la C/ Fontilles al final de la Autopista del Saler, como expansión del barrio y su conexión con la ciudad.

4. —Se contempla así mismo el enterramiento de la vía del tren en la zona de Suelo Urbanizable, comentada anteriormente, así como el traslado de Tepsa 1.000 m hacia el Puerto y la desaparición de Campsa en cuatro años de su actual ubicación. Arlesa queda fuera de ordenación al considerarse como peligrosa.

5. —Se prevé un Plan de vivienda Pública en una gran zona del barrio que incluye las casitas de papel, para que se realicen 400 viviendas de dicho tipo, que dignifiquen las malas condiciones de habitabilidad del barrio. Plan que se experimentará en Nazaret por primera vez en toda Valencia.

6. —Se confirma definitivamente el Centro de Formación Profesional, así como los terrenos necesarios para patio del Colegio Vicente Hervás. Así mismo se plantean la resolución de equipamientos deficitarios en la resolución definitiva de la zona antes comentada.

5. —La Dirección parece buena: ¿Se hará realidad?

El control del Suelo que la Modificación establece, para toda Valencia, no puede más que acogerse como una buena medida, en cuanto es lógica la previsión de suelo edificable que establece, sin hipotecar el futuro, manteniendo controlada en cierta medida la especulación. El incremento de equipamientos y zonas verdes es evidente. La pregunta General que queda en el aire y no suficientemente explicitada en el Plan es: ¿de qué manera están contempladas las inversiones necesarias para realizar todo lo previsto?, o en otras palabras ¿se hará realidad todo lo planificado? A nosotros en Nazaret nos queda además otra pregunta: ¿valió la pena la pérdida de la playa Sur de Valencia? El futuro dará la respuesta. Nosotros seguiremos luchando por ésta y por todas las cuestiones que afectan al barrio.

Es un reportaje del Equipo de la Comisión de Urbanismo

1987/05-06. Periòdic Natzaret n. 29.BARRIO: Las querellas contra el ayuntamiento (inundacions); Vivienda digna para todos; Containers ¿hasta cuándo?; Exposición del PGOU en la A. de Vecinos. ÚLTIMA PÁGINA: Nazaret, la lucha por el derecho a la ciudad”. [INUNDACIONS] [HABITATGE] [XABOLISME] [PGOU] [PORT]

1987/06/17. “Nazaret, las «favelas» de Valencia” (sobre les condicions de vida a les Casetes de Paper, també sobre la contaminació d’Arlesa, la importància de l’Associació de VV. i altres temes del barri), Las Provincias. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [XABOLISME] [HABITATGE] [SANEJAMENT]

1987/09-10. Periòdic Natzaret n. 30.PORTADA: Se perdió la querella (inundacions) (…). ÚLTIMA PÁGINA: Carta a uno de los querellantes”. [INUNDACIONS]

1987/11-12. Periòdic Natzaret n. 31.PORTADA: Centro de atención primaria; Problemas en torno a la vivienda (…). OPINIÓN: Nuestra salud (…). REPORTAJE: El asunto del agua potable en Nazaret” [SANITAT] [HABITATGE] [SABEJAMENT] [XABOLISME] [AIGUA POTABLE]

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Desde el 1 de diciembre Nazaret cuenta con un Centro de atención primaria y un nuevo equipo de profesionales.

El pasado 1 de diciembre ha empezado a funcionar en Natzaret un Centro de atención primaria con un nuevo equipo de profesionales: médicos, ATS y auxiliares.

Hace ya más de 11 años, en el mes de septiembre de 1976 una movilización de vecinos convocados por la Asociación lograba la apertura del entonces nuevo consultorio de la calle del Parque.

El pequeño habitáculo de los bloques de “Katanga” (Stella Maris) fue cerrado para siempre. Ya no sería utilizada la calle como sala de espera ni habría que esperar al médico de urgencia en plena noche delante del cuartel de la guardia civil. El nuevo consultorio nos parecía de ensueño comparado con el anterior.

Pero con el tiempo los vecinos fuimos descubriendo que el modelo de asistencia sanitaria, en el fondo, no había cambiado: colas, masificación, diagnóstico apresurado, el “receteo”, todo contribuía a hacer de la consulta una especie de trámite administrativo e incómodo pero necesario para acceder a la medicina especializada o a la farmacia.

La prometida reforma sanitaria lentamente, muy lentamente va cuajando en lugares concretos. Uno de ellos es Nazaret.

Como toda nueva situación necesita un tiempo de rodaje. Por ejemplo, el dedicar mayor tiempo a cada paciente lleva a incrementar el tiempo de espera. La única solución es desviar a las personas que buscan “recetas” que no necesariamente deben ser atendidos por el médico.

Sobre todo hay una urgente necesidad de espacio. La Asociación de Vecinos hizo gestiones para que la dueña del local continuo lo alquilase al organismo responsable de la sanidad valenciana.

La solicitud fue cursada el pasado 28 de noviembre sin que por el momento haya recibido contestación, por lo que no se descartan diversas medidas de presión para que se agilicen los trámites administrativos de forma que la ampliación de nuevo Centro de atención primaria sea una realidad.

***

PROBLEMAS EN TORNO A LA VIVIENDA

Si se toma uno la molestia de patear las calles de Nazaret además de poder charlar agradablemente con muchos vecinos y de encontrarse con cosas que alegran la vista, es muy frecuente toparse con viviendas en ruinas, semidestruidas, que aguantan tiempo y más tiempo, con el consiguiente peligro para la población y para su salud.

Da la impresión como si sobraran viviendas en el barrio y como si estas viviendas semidestruidas, a pesar de haber sido denunciadas a la Administración, no le preocupasen lo más mínimo.

Cuando se llega a la calle Macarena continúan en pie chabolas, a pesar de las repetidas promesas del Ayuntamiento de sanear aquellos terrenos donde se va a levantar el largamente reivindicado Centro de Formación Profesional.

El problema de gente que todavía vive en viviendas infrahumanas en los últimos años del siglo XX también lo encuentras con frecuencia.

Viviendas que con un poco de ayuda para rehabilitarse podrían quedar en un estado digno.

Para las parejas jóvenes que quieren formar un hogar o establecerse independientemente, el problema es más agudo. Los alquileres están por las nubes y por tanto son prohibitivos para muchos de los sueldos que se vienen cobrando si es que no están en paro. Y si se te ocurre cursar una solicitud a la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o al Ayuntamiento para una vivienda protegida (o barata) no obtienes respuesta porque o no las tienen o no quieren.

Con lo cual, la vivienda viene a constituir otra barrera más en la larga carrera de obstáculos que ofrecemos a la gente joven que desea simplemente vivir como un ciudadano más. Luego se hacen alardes de la inadaptación de juventud, de delincuencia juvenil y de los esfuerzos por la reinserción, cuando al parecer no preocupa demasiado ni siquiera la inserción la integración normal [sic].

***

EL ASUNTO DEL AGUA POTABLE EN NATZARET

El asunto del agua potable en Natzaret, sigue siendo todavía un problema y una necesidad. Son alrededor de 150 viviendas que se abastecen actualmente de agua de pozo, y muchos de sus habitantes tienen interés por conectar a la red de abastecimiento.

En el año 1980 la Comisión de Sanidad de la A. de Vecinos juntamente con técnicos de salud (ATS y médicos) realizaron un estudio sobre las condiciones de saneamiento básico del barrio. Se constata la existencia de un gran número de pozos ciegos, a la vez que gran parte de la población consume agua que proviene de pozos privados. Se analiza química y bacteriológicamente el agua de estos, encontrando en más del 80% de los pozos que el agua que contienen no es potable.

“El Centro de salud comunitaria municipal ha realizado un detallado estudio a través de 126 encuestas”

La A. de Vecinos para efectuar un saneamiento y prevenir problemas de salud se pone en contacto con la concejalía correspondiente (entonces Salvador Blanco era el concejal) y se llega al acuerdo de elaborar un Convenio con Aguas Potables S.A. a fin de abaratar el costo para todos aquellos vecinos que quisieran conectar a la red. Las condiciones resultaron muy favorables -50% de los gastos y facilidad de tramitación de los requisitos exigidos- que después de una campaña informativa de concienciación, con charlas, asambleas y elaboración del presupuesto de cada una de las viviendas llegaron a 100 las instalaciones de agua potable. Muchos vecinos, o bien por falta de interés, desacuerdo entre ellos mismos en la escalera, o bien por falta de medios económicos no conectaron en aquella ocasión, quedando así, el problema sin resolver del todo.

“150 viviendas se abastecen de agua de pozo”

En el transcurso de estos años se ha ido produciendo una demanda de instalación de agua que ha ido recogiendo la A. de Vecinos y el Centro Municipal de Servicios Sociales. En Junio de 1986, éste emite un informe a la Concejalía de S. Sociales (entonces Alicia Vázquez era la concejala) planteando la necesidad de elaborar un segundo convenio basándose en lo positivo que resultó el primero. A tal informe no hubo respuesta alguna.

De nuevo la A. de Vecinos se pone en contacto con la Concejalía de Saneamiento que dice estudiara el tema en coordinación con Sanidad Municipal, departamento de epidemiología. Desde el Centro Municipal de S. Sociales se elabora el listado de las demandas y en base a ellas el Centro de Salud comunitaria Municipal realiza un nuevo estudio para verificar la demanda y conocer la infraestructura del abastecimiento de agua en el barrio.

Se realizan 126 encuestas que corresponden a 23 direcciones distintas. Se recogían datos tales como: tipo, conservación y régimen de vivienda, condiciones higiénicas de la calle, tipo de pozo, profundidad y protección, focos contaminantes, número de habitantes por vivienda, comunidad de origen, situación laboral y el interés por conectar.

De estos datos ofrecemos los resultados del último apartado:

⎯En 55 viviendas dicen estar interesados por conectar a la red de agua potable pero no lo hacen por los siguientes motivos:

   1. económicos 31 …… (24% total encuestas)
   2. consideran buena el agua de pozo 3 …… (2’3% total encuestas)
   3. desacuerdo con los vecinos 11 …… (8’7% total encuestas)
   4. otros 10 …… (7’9% total encuestas)

⎯En 71 viviendas dicen no querer conectar con la red de agua potable por los motivos siguientes:

   1. económicos 19 …… (15% total encuestas)
   2. consideran buena el agua de pozo 45 …… (35’7% total encuestas)
   3. desacuerdo con los vecinos 0 …… (0% total encuestas)
   4. otros 7 …… (5’5% total encuestas)

A través del seguimiento que se está llevando de este asunto con la Concejalía de Saneamiento y el departamento de epidemiología de sanidad municipal podemos concluir diciendo que el estudio está terminado y los responsables del tema tienen el listado de las demandas. Parece ser que no están por realizar un segundo convenio en las mismas condiciones que el primero, a lo máximo estarían dispuestos a estudiar la posibilidad de que se pague en distintos plazos el coste de la instalación, y que ésta podría ser a primeros del 88.

El la c/ Mayor, 27 no se clausurarán los pozos, pero se dará un control sanitario permanente. Evitar así un gasto de instalación y lo que es más importante: un riesgo de enfermar.

1988

1988 (?). “Alcantarillado y una estación de bombeo salvarán a Nazaret del agua”, Levante. Propostes per al sanejament del barri i de tot el llit del Túria, també es continua tractant d’aconseguir clavegueres en els carrers que encara no en tenen. [CLAVEGUERES] [NETEJA RIU] [SANEJAMENT]

1988/01-02. Periòdic Natzaret n. 32. PORTADA: Arlesa, ¿industria peligrosa? (…). OPINIÓN: Editorial: Cerrar Arlesa (…). BARRIO: Del Centro de atención primaria (…). REPORTAJE: Arlesa, ¿industria peligrosa? (…). NOTICIAS… SOCIEDAD… CULTURA… DEPORTE: Canalización de aguas en Nazaret (…). CIUDAD: Las A. de Vecinos y el Plan General. ÚLTIMA PÁGINA: Educación para la salud”. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [PGOU] [SANITAT] [EDUCACIÓ]

ARLESA, ¿INDUSTRIA PELIGROSA?

En la mañana del viernes 8 de Enero las vecinas de las calles Jesús Nazareno y Virgen de los Reyes se llevaron un buen susto: ¡Por los grifos de sus casas salía un extraño líquido blanquecino y grasiento procedente de Arlesa!

La rápida reacción de las vecinas dando aviso a Aguas Potables impidió que la contaminación del agua se extendiera por el resto del barrio.

Este nuevo atentado de Arlesa contra la Salud Pública ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión que durante el mes de Enero informaron puntualmente sobre este vergonzoso hecho ocasionado por un retroceso de una sustancia contaminante desde las instalaciones de Arlesa hacia la red de agua potable del barrio).

La administración con el culo al aire

El mismo Juez de guardia pudo comprobar que un viernes por la tarde puede pasar una catástrofe sanitaria en esta ciudad sin que la administración se entere.

Nadie respondió en el Ayuntamiento ni en la Conselleria de Sanitat. La presidencia de la Asociación y la abogado Lola Monferrer tuvieron que ir al domicilio particular del Conseller de Sanidad para darle a conocer el problema.

Al concejal de Sanidad la policía tuvo que ir a buscarlo a su chalet. Peor aún quedó Protección Civil que dijo que acudiría al barrio, pero al final no apareció. Mientras tanto el juez había dado la orden de cortar el suministro de agua potable en todo el barrio ya que Aguas Potables no podía garantizar la no contaminación del agua. Durante la tarde el desmadre institucional fue total. Afortunadamente hacia las 9 de la noche convencieron al juez de que el agua ya no representaba ningún peligro serio para la salud.

¡Durante toda la tarde el barrio estuvo desamparado, sólo la rápida reacción de la asociación de Vecinos puso en marcha a la administración por el sistemas de sacar a los responsables de sus domicilios particulares!

A primera hora de la noche el concejal Millán acudió al barrio con la noticia de que el alcalde había ordenado el cierre cautelar de ARLESA y para tranquilizar a los vecinos se bebió él solo tres vasos de agua, no sin antes pedir su opinión a varios médicos que le acompañaban.

Los vecinos comentaron, con buena dosis de humor negro, que les recordaba la “hazaña” de Fraga cuando se bañó en Palomares para “demostrar” que el mar no había sido contaminado por las bombas atómicas que perdieron los americanos.

Al día siguiente la fábrica estaba paralizada, pero esa misma noche Arlesa consiguió localizar al alcalde y le presionó para que le autorizara a seguir trabajando hasta el martes día 12 porque tenía una partida de aceite para vender y no podía perder el dinero. A cambio se comprometió a no utilizar el agua potable de la red pública, suministrándose del pozo que desde hace 24 años ha ido agotando los recursos acuíferos del subsuelo de Natzaret.

Durante tres días hubo una inmensa actividad vecinal que culminó el martes día 12 en que más de 400 vecinos acudían a las puertas de la fábrica para manifestar la repulsa por lo ocurrido y para verificar que a medianoche la empresa paralizaba la producción.

A partir de aquí el Ayuntamiento y las consellerías de Industria y Sanidad hicieron inspección de la fábrica, y de nuevo descubren mil y una deficiencias. Cada vez que los vecinos han denunciado una irregularidad el ingeniero del Ayuntamiento ha dicho que todo estaba solucionado, pero luego siempre resultaba falso.

Hay constancia de que este ingeniero tiene algún tipo de vinculación con la empresa y así se ha hecho saber a distintos concejales sin que hayan tomado ninguna medida. He aquí un tema para la comisión municipal que investiga el tráfico de influencias y favores diversos.

NATZARET: 24 años aguantando a ARLESA

En 1964 se instaló la fábrica en el barrio. Los vecinos de las calles adyacentes, que hacía ya más de 20 años que habían construido allí sus viviendas, vieron con recelo cómo desaparecían los campos de fútbol y la escuela parroquial y en su lugar se levantaban las instalaciones de Arlesa.

Desde 1961 el reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas obliga a este tipo de empresa a “situarse a una distancia superior a 2.000 metros, a contar desde el núcleo más importante de población agrupada”.

Arlesa se instaló a menos de 5 metros de las casa y allí está desde entonces. El Ayuntamiento franquista hizo la “vista gorda” y la corporación socialista sigue con el mismo defecto de óptica.

Desde que la Asociación de Vecinos inició su andadura allá por el año 1976 ha venido denunciando numerosas irregularidades tales como humos, ruidos que impiden conciliar el sueño a los vecinos, vibraciones intensas que dañan las viviendas, emisión de gases, vertidos contaminantes al río, intenso tráfico de camiones de alto tonelaje con origen o destino en la propia empresa; y lo más peligroso, los depósitos que almacenan 190.000 litros de Hexano, un derivado de la gasolina altamente explosivo y que “produce envenenamiento por inhalación y por absorción a través de la piel” según un informe recogido por la revista “El Temps” en su número de 191, a lo que hay que añadir otras 40 toneladas de ácido sulfúrico altamente corrosivo.

La soja causante del asma

El diario “El País” del 6 de Febrero informaba de lo siguiente: “Las proteínas del haba de soja son la causa oficial de las epidemias de asma registradas en Barcelona desde 1981. Esta leguminosa era descargada en unos silos del puerto que carecían de filtros para controlar la emisión a la atmósfera del polvo que se producía durante esta operación”. Según la misma información el número de muertos por esta causa asciende a 21 personas.

En nuestra ciudad ningún responsable de Sanidad se ha ocupado de aclarar el tema a los vecinos a pesar de que hay evidencias de una importante incidencia de asma entre nuestros ancianos.

Poderoso caballero es Don Dinero

Durante las dos semanas en que la empresa estuvo cerrada el Ayuntamiento recibió numerosas presiones para que autorizara su reapertura. Los fabricantes de piensos, que se abastecen de los residuos de soja tras la extracción del aceite dramatizan su situación asegurando que a corto plazo el mercado quedaría desabastecido de carne y huevos. Podían abastecerse de la aceitera de Tarragona, pero les resultaba más caro. La Cámara de Comercio manifestaba su preocupación por el mal ejemplo que en Europa producía el incumplimiento de los contratos contraídos por Arlesa, sin reparar en la penosa imagen que daba la empresa al atentar contra la Salud Pública y la seguridad ciudadana.

También el presidente del Puerto de Valencia, Fernando Huet, exageraba la situación diciendo que ya casi no sabía dónde poner los barcos (que en realidad sólo eran tres) que hacían cola para descargar la soja destinada a la fábrica.

Hasta la Unión General de Trabajadores pedía la reapertura por aquello de los puestos de trabajo. Nada dijo cuando tres años antes la empresa despidió 115 trabajadores y redujo su plantilla a los 35 que posee actualmente. Lo que los vecinos, que también somos trabajadores, pedimos es el traslado de la fábrica y no su cierre, y la ley protege a los trabajadores cuando el cese -temporal en este caso- de actividades de la empresa es por causas no imputables al propio trabajador teniendo asegurado el derecho al empleo y al salario.

¿Y ahora qué?

El Ayuntamiento y la Conselleria de Indústria han dado unos plazos de hasta cuatro meses para subsanar las deficiencias técnicas, y al mismo tiempo los servicios municipales estudiarán su posible traslado.

Por su parte la Asociación va a plantear también el tema a la Comisaría de Medio Ambiente de la Comunidad Económica Europea y seguirá con las acciones judiciales.

Después de que el alcalde se comprometiera hace ya 5 años al traslado de Arlesa así está el tema.

Como siempre, tiene que pasar algo muy grave para que las autoridades decidan “estudiar” el problema. Sólo en casos así la movilización de los vecinos parece causar algún efecto.

Mientras tanto Arlesa sigue sin ser calificada como industria peligrosa y lo es, y mucho. Mientras tanto los vecinos seguimos soportando el terrorismo psicológico de vivir día a día junto a Arlesa.

Esta es la otra Inseguridad Ciudadana. La verdadera.

Julio Moltó

***

Del Centro de Atención Primaria

Desde las páginas de este periódico local, queremos saludar a todos los vecinos de Nazaret. Los miembros del nuevo equipo de profesionales de la sanidad, que trabajamos en el Centro de Atención Primaria del Barrio (antes Ambulatorio), esperamos llegar a conocer las necesidades sanitarias de esta comunidad y efectuar una atención satisfactoria, contando con la opinión y colaboración de todos. Para ello, nos hemos trazado una serie de objetivos a corto, medio y largo plazo, los principales de los cuales los exponemos a continuación_

1º.- Abrir historial clínico a toda persona que acuda a la consulta, dando prioridad a los que tengan enfermedades crónicas que requieren vigilancia continuada.

2º.- Constituir un consejo de salud, del que formarán parte representantes de los vecinos, de las escuelas, y de nuestro equipo de sanitarios. A través de este consejo, se podrán canalizar sugerencias, propuestas, etc. relacionadas con los problemas de salud del barrio.

3.- Organizar actividades de educación sanitaria.

El proceso de integración en la comunidad, así como la consecución de éstos y otros objetivos, suponemos que será lento y costoso. Pero pondremos en su consecución todo nuestro empeño. Esperamos la colaboración de todos.

Un saludo.

***

LAS AA. DE VECINOS Y EL PLAN GENERAL

El Plan en el aire

Durante ocho años de gobierno municipal de izquierdas se ha redactado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero no han sido capaces de aprobarlo:

Los socialistas han perdido la gran oportunidad de sacarlo adelante durante los últimos cuatro años en que tuvieron mayoría absoluta, pero dejaron pasar la oportunidad y perdieron el tiempo en luchas internas entre las distintas corrientes, fuertemente influidas por personalismos absolutamente irresponsables.

Se perdió, en buena medida, la oportunidad de deshacer el caos urbanístico heredado de la ineficacia y la corrupción municipal franquista de la que no son ajenos algunos líderes actuales de la derecha regionalista.

La correlación de fuerzas en la actual corporación municipal ha dejado a los socialistas incapacitados para sacar adelante ellos solos, el nuevo PGOU. Así lo han entendido los constructores que han entrado a saco con alguno de los aspectos más positivos del Plan, presionando a la derecha para que recorte las obligaciones impuestas de cesión del 21%, para levantar los equipamientos que una ciudad necesita, como escuelas o zonas verdes.

Durante el franquismo, los grandes constructores, los promotores, las empresas inmobiliarias y la banca hicieron grandes negocios a costa de destruir las ciudades, convirtiéndolas en una auténtica tortura, especialmente para las clases menos favorecidas.

Los planes urbanísticos franquistas favorecieron la ocupación del territorio con los mínimos costes posibles, dando vía libre a la especulación del suelo, sin hacer la más mínima reserva de espacio para construir los servicios mínimos necesarios para hacer habitable la ciudad.

Esos mismos especuladores que nunca cumplieron sus obligaciones legales están ahora en pie de guerra, saben que pueden vencer a los socialistas con ayuda del bloque de centro-derecha (CDS-UV-AP).

Mientras tanto Fernando Puente, concejal de Urbanismo, se mantiene encerrado en su “torre de marfil”, haciendo concesiones a los empresarios y negándose a recibir a las Asociaciones de Vecinos que le presionan desde posiciones más a su izquierda.

El movimiento vecinal ha luchado para que el PGOU recoja al máximo nivel posible uno de sus objetivos centrales, que no es otro que el lograr para los vecinos para vivir donde se haga justicia a las clases más desfavorecidas, tradicionalmente marginadas en la periferia de la ciudad.

Y en este objetivo, el movimiento vecinal está enfrentado a las clases dominantes. Estas dos fuerzas sociales en pugna llegaron a un cierto equilibrio durante la legislatura anterior, que con mayoría socialista, redactó un PGOU que reflejaba de alguna manera la correlación de fuerzas de aquellos momentos.

Aquel equilibrio se ha roto; la patronal de la construcción y otros agentes sociales interesados, presionan ahora para recomponer el Plan de acuerdo con sus intereses dada la nueva situación de debilidad de la izquierda municipal.

En el fondo, los constructores se resisten a pagar el famoso 21% que les corresponde para sufragar los nuevos equipamientos públicos como pueden ser escuelas, zonas verdes, etc.

El nuevo diseño de la ciudad será imposible de ejecutar si la patronal no cumple con las obligaciones contempladas en el Plan.

El próximo 24 de Abril se cumplen los dos años de suspensión de licencias de obras que pueden entrar en contradicción con el nuevo Plan General. Si en esa fecha no estuviera definitivamente aprobado, el Ayuntamiento estará obligado a conceder licencias con arreglo al viejo plan franquista de 1966 que fue diseñado para facilitar el enriquecimiento de las empresas constructoras y que trajo como consecuencia la ciudad inhabitable que hoy sufrimos.

El movimiento vecinal deberá emplearse a fondo para contrarrestar la presión que la patronal y el centro-derecha pudieran estar ejerciendo y que, si triunfan, supondrían un retroceso importante en la dura tarea de hacer una ciudad al servicio de todos los ciudadanos, y especialmente de las clases sociales más desfavorecidas.

1988/01 Asamblea aceite por lo grifos. Convocatòria que inclou dos fragments de notícies de les que per ara no tenim còpia: “En Nazaret sale aceite por los grifos” i “La aceitera de Nazaret trabaja con la «soja del asma»”. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [MALALTIES]

1988/03-04. Periòdic Natzaret n. 33.PORTADA: Y ahora, también el butano!”. OPINIÓN: Editorial: Aprobar el PGOU; NOTICIAS… CULTURA… DEPORTE: Reunión de vecinos gitanos en la A. de Vecinos; ¿Aprobado el PGOU?” [CONTAMINACIÓN] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [PGOU] [HABITATGE] [XABOLISME]

1988/04 Asociación vecinos. Convocatòria per l’aprovació del PGOU que inclou: habitatge digne, col·legis adequats, soterrament de les vies del tren, instal·lació integral del clavegueram, legalització de terrenys, protecció de l’horta, trasllat d’Arlesa i treball per a persones a l’atur al barri. [PGOU]

1988/04. Manifestació: “Sí al Pla General”. [PGOU]

Foto reproduïda i contextualitzada en: 1988/03-04. Periòdic Natzaret n. 33, p. 7.

1988/04/02. “La nueva planta de butano que sustituya a la de Manises podría ir a Nazaret”, Las Provincias. Risc general per a la salut, d’accidents, etc. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/04/06. “Butano proyecta ubicar la nueva planta en terrenos ganados al mar”, Las Provincias. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/04/15. “Nazaret se opone a la nueva planta de Butano”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/05/20. “Sanidad detecta diez casos de meningitis vírica en niños de corta edad de Nazaret”, Levante. [AIGUA POTABLE] [CONTAMINACIÓ] [MALALTIES] [SANITAT]

1988/05-06. Periòdic Natzaret n. 34.PORTADA: Ampliación del Centro de atención primaria de Nazaret; Ese río nos envenena. REPORTAJE: Comedores escolares: algo más que dar de comer. CIUDAD: PGOU: El Ayuntamiento pacta con los constructores; Nueva ley de industrias peligrosas; ÚLTIMA PÁGINA: Educación para la salud” [SANITAT] [NETEJA RIU] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [EDUCACIÓ] [PGOU]

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE NAZARET

Comentábamos en su día desde estas páginas que no se acababa de entender cómo la Administración creaba un Centro de atención primaria en Nazaret sin haber previsto un mínimo de infraestructura para que los servicios se pudieran desarrollar con un mínimo de dignidad y comodidad.

El actual Consultorio de la calle del Parque cuya apertura representó un gran logro para los vecinos de Nazaret en septiembre del 76, era ya insuficiente en la actualidad y más a partir de su transformación en Centro de atención primaria a finales del año pasado.

Comissió de salut.

Desde el verano del 87 y sobre todo desde enero de este año se han realizado distintas gestiones con la Administración tanto por parte del equipo de profesionales sanitarios del Centro como de la Asociación de Vecinos para exigir la ampliación del local.

El pasado lunes día 23 tuvo lugar una amplia reunión en la Asociación de Vecinos con el Dr. Ramírez, director territorial del Insalud, el cual respondió a las distintas interpelaciones del público y afirmó que se comprometía a adquirir en alquiler unos bajos adyacentes al Consultorio si el propietario se avenía a ello y que una vez formalizado el contrato de alquiler, comenzarías las obras de ampliación.

***

ESTE RÍO NOS ENVENENA

El canal que el puerto ha construido en la desembocadura del viejo cauce del Turia nos ha hecho retroceder más de 10 años en el tiempo, cuando tras muchas protestas, los vecinos logramos que el río se rellenara, dejando un pequeño canal por donde las aguas negras no se quedaran estancadas y circularan hacia el mar.

Hoy, como ayer, los malos olores y los mosquitos invaden el barrio. Como el Ayuntamiento no ha construido los colectores, el dichoso canal se ha llenado de aguas fecales (mierda) y de vertidos industriales contaminantes que quedas semiestancados al tener un acceso al mar muy estrecho en relación a la amplitud del canal recién construido.

La Asociación de Vecinos, consciente de los graves problemas sanitarios que se pueden ocasionar, ha denunciado la situación a la Concejalía de Sanidad, a la de Saneamiento y a la de Urbanismo.

La respuestas recibida ha sido que efectuarán inspecciones y hablarán con los responsables del Puerto para que den solución al problema.

En realidad la solución sería triple: abrir el canal en toda su amplitud para que desagüe directamente al mar, acelerar la construcción de los colectores que eviten que un río de mierda semiestancada rodeé el barrio por el Nordeste y un férreo control de los vertidos industriales previo a la erradicación de dichas industrias de la ciudad.

Julio

***

*

1988/05/20. “Sanidad detecta diez casos de meningitis vírica en niños de corta edad de Nazaret”, Levante. [AIGUA POTABLE] [CONTAMINACIÓ] [MALALTIES] [SANITAT]

1988/06 Asamblea sobre el río. “Diez años después… Este río nos envenena”. [CONTAMINACIÓ] [RIU]

1988/06 Centro Cívico. Document de presentació dels Serveis Socials del Centre Cívic.

1988/06/11. “El agua de Nazaret contenía grandes cantidades de amoníaco y fosfatos”. [AIGUA POTABLE] [CONTAMINACIÓ]

1988/06/11. “Se descubre amoníaco en el agua de Nazaret”. [AIGUA POTABLE] [CONTAMINACIÓ]

1988/08/21. “En sus alegaciones al PGOU: Unión Valenciana propone cambiar de sitio la barriada de Nazaret”, Las Provincias. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [MALALTIES]

“(…) La principal causa que ha motivado a los ediles regionalistas a este revolucionario proyecto es la salud de los habitantes de la zona, en buena parte afectados por el asma, debido a que están en una hondonada, más bajos que el nivel del mar, rodeados de elementos que constriñen su hábitat, y últimamente sin playa, al habérsela “tragado” las obras de ampliación del Puerto de Valencia. (…)”

1988/09/05. “Arlesa deberá abandonar Nazaret en el transcurso de los próximos años” (pàgina 1 i pàgina 2). [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/09/15. “José Ibáñez, cartero” (sobre la situació del barri), Diario del Marítimo. [CLAVEGUERES] [CONTAMINACIÓ] [MALALTIES] [NETEJA RIU]

1988/09/20. “Mil vecinos protestaron por el olor del río”, Diario del Marítimo. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU]

1988/09/22. “Un tratamiento químico evitará los malos olores en Nazaret”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU]

1988/09/22. “Los vecinos de Nazaret cortaron el tráfico del Puente de Astilleros en protesta por el mal olor del Turia”, Diario Marítimo. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU]

1988/09/22. “La Audiencia reabre el caso de Arlesa. Técnicos de Aguas potables deberán declarar hoy” (portada i pàgina principal), Diario del Marítimo. [AIGUA POTABLE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/09/22. “Conflicto de Arlesa”, El País. [AIGUA POTABLE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/09/22. “El ayuntamiento ratifica ante el juez el informe de Arlesa”, Levante. [AIGUA POTABLE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/09/22. “Antes del pronunciamiento sobre la contaminación: Se harán nuevas pruebas en el caso de Arlesa”, Las Provincias. [AIGUA POTABLE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/09/23. “Ni caso” (la font de Nazaret inaugurada en les eleccions passades està sense aigua i plena de fem), Las Provincias. [NETEJA]

1988/09/23. “Protestas en Natzaret por las consecuencias de la ampliación del puerto”, El País. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU] [PORT] [CLAVEGUERES] [NETEJA RIU]

1988/09/23. “El ayuntamiento echa productor químicos en Nazaret contra el olor” (inclou vinyeta satírica), Levante. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU]

1988/09/23. “Aguas Potables se querella contra Arlesa por daños”, Las Provincias; “La sociedad se suma a la acción vecinal: Aguas potables denuncia a Arlesa”, Levante. [AIGUA POTABLE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1988/09-10. Periòdic Natzaret n. 35.PORTADA: Diez años después, ese río nos envenena (portada, reportatge); Arlesa en el banquillo. CIUDAD: El traslado del barrio o el timo de la estampita” [NETEJA RIU] [MALALTIES] [SANEJAMENT] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

DIEZ AÑOS DESPUÉS: ESTE RÍO NOS ENVENENA

Los malos olores, mosquitos e infecciones han sido la plaga del verano. Asambleas multitudinarias y cortes de tráfico reivindicando el derecho a la calidad de vida.

“Esto es un país de pólvora y traca. Nos empeñamos en obras faraónicas y somos incapaces de quitarnos de encima y de una vez la mierda de la ciudad”. Esta opinión y otras similares se podían escuchar durante las concentraciones de vecinos que cortaron el tráfico cuatro veces a finales de septiembre.

La indignación popular echaba por la borda y en un mismo viaje la gestión del actual Ayuntamiento y de los anteriores: “Ni franquistas, ni demócratas. Todos igual de ineptos cuando se trata de solucionar problemas”.

Estas airadas expresiones, matizables sin duda, reflejan el estado de ánimo indignado y la decepción ante la inoperancia y la flema de los responsables municipales ante un problema viejo -el último tramo del Turia-, inexplicablemente agravado durante los últimos meses.

Resulta difícil entender que un ayuntamiento no actúe ágil y eficazmente cuando el Puerto Autónomo de Valencia ensancha el final del río y tapona a la vez la desembocadura con un pasadizo, necesario para sus obras. Más increíble resulta si los vecinos, previendo lo previsible, avisan rápidamente de ello, advirtiendo que se va a producir un embalsamiento de aguas pútridas.

En efecto, cuando en marzo el Puerto obstruye la salida al mar, la Asociación de Vecinos se pone en contacto con la concejalía de urbanismo y de saneamiento para prevenir del problema sanitario que se va a crear con el estancamiento de las aguas residuales. El Ayuntamiento no reacciona hasta que, dos meses después, la Asociación vuelve a insistir advirtiendo que el tapón está ya consumado, con un único e insuficiente desagüe. Al Puerto no se le ocurre solución mejor que colocar otro tubo, tan inútil como el otro.

A medida que avanzan los calores, se pone más en evidencia la chapuza de la obra del Puerto. Vuelve a ser tan actual como el 77 el lema: “ese río nos envenena”, con el que la Asociación denunciaba, ya entonces y ante el alcalde franquista, la utilización del río como cloaca. Después de varias reuniones y una asamblea, los vecinos deciden hacer llegar la protesta hasta el mismo Ayuntamiento. Allí, el día de julio, depositan cubos con agua putrefacta en la entrada de la sala de plenos, dedicados a los distintos partidos y, durante el pleno municipal, se extiende una pancarta denunciando la situación. El Ayuntamiento reconoce que ha habido una falta de previsión y mala coordinación con el Puerto, y promete que en agosto se habrá solucionado el problema, desviando los vertidos residuales a la estación elevadora de Cantarranas que ampliará su capacidad de bombeo.

Sin embargo, tras el verano, la situación sigue siendo tan inaguantable como antes -“L’estiu ha passat, la merda s’ha quedat”-. Pese a que las aguas negras ya no abocan en el cauce -aunque sí las de Arlesa y las de dos calles- los lodos depositados siguen produciendo malos olores y constituyendo un peligro. La asamblea del 19 de septiembre decide que no caben más demoras. Acuerda realizar cortes de tráfico todos los días hasta que el concejal dé soluciones satisfactorias. Durante tres días los vecinos, con la asistencia masiva a las asambleas y los cortes de tráfico, ponen de manifiesto su voluntad decidida de no consentir más la inoperancia municipal. Cuando el jueves 22 acude a la asamblea el concejal de saneamiento con el director y el presidente del puerto con la propuesta de tratar químicamente el agua residual, la asamblea no se conforma y exige soluciones definitivas. Se les da de plazo para que contesten hasta el lunes siguiente.

Como el 26, lunes, la administración municipal no da señales de vida, la asamblea decide cortar de nuevo el tráfico. Al día siguiente, técnicos municipales recorren junto con vecinos del barrio el tramo del río para comprobar la eficacia del tratamiento químico. Según parece, se aprecia alguna mejora. Pero la asamblea, desconfiando de técnicos y políticos, decide formar una comisión de seguimiento. Esta comisión, que se vio por primera vez el viernes 7 de octubre con el Ayuntamiento y con el Puerto, tiene marcado como objetivos el control de los malos olores y de la elaboración y ejecución de una solución definitiva para este tramo final del viejo cauce.

Todo hace pensar que aunque se ha ganado más de una batalla, pues de no ser por la movilización y la actitud firme de los vecinos la administración seguiría capeando el temporal, la guerra no ha tocado a su fin. “No puede ser que el Puerto y el Ayuntamiento no se dieran cuenta del cirio que nos montaban aquí. Lo que pasa es que los tíos éstos pasan de nosotros mientras no les causemos un problema mayor”. Si esta opinión de un convecino es cierta y cabe sospechar que no va muy equivocado, salir airosos de este asunto exigirá una participación activa de todos, como la que se ha dado hasta ahora. Y valga la experiencia de esta vez para comprender que sólo la participación de muchos vecinos en el quehacer colectivo es capaz de hacer valer nuestra razón.

1988/10/01. “Pedro J. de la Peña, ganador del Premio Ateneo de Santander: En este barrio sólo falta que nos frían”, Diario del Marítimo. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/10/02. “Comienzan los estudios para el traslado del barrio”, Las Provincias. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/10/13. “Puerto y ayuntamiento reconocen su descoordinación en Nazaret”, Levante. [PORT] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/10/14. “Amplia tabla reivindicativa en el barrio de Nazaret”, Levante. [XABOLISME] [HABITATGE] [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS] [SANITAT] [EDUCACIÓ]:

“En el ámbito sanitario se pide la ampliación del centro de atención primaria. Entre tanto, se reclama la supresión completa de Arlesa y la no aparición del butano, pero garantizando los puertos de trabajo”.

1988/10/14. “La «fuente» de Nazaret sigue sin entrar en funcionamiento”, Levante. [NETEJA] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/10/16. “El ayuntamiento continúa con el vertido de productos químicos”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU]

1988/10/23. “La hepatitis presenta el mayor porcentaje. Gran aumento de enfermedades contagiosas en el Marítimo”, Levante. [MALALTIES] [AIGUA POTABLE]

1988/10/29. “Los vecinos de Nazaret aseguran que no se moverán de su actual barrio”, Levante. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/10/28 Río y comisiones. Organització d’activitat anual per aconseguir una millora global de la qualitat de vida del barri. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/11 Programación para el barrio 1989. Dilluns 21 de novembre, programa: “Salut i Sanitat”. [SANITAT]

1988/11/08. “El ayuntamiento «perdonará» a Butano el pago de plusvalías de los terrenos”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1988/11/10. “El ayuntamiento se compromete a limpiar el río en Nazaret”, Levante. [NETEJA RIU] [SANEJAMENT]

1988/11/18. “El aparcamiento masivo de camiones en Arlesa provoca quejas vecinales”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1988/11/20. “Los vecinos se oponen a la propuesta de Lizondo de trasladar el barrio”, Las Provincias. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/11/20. “El Ayuntamiento construirá 400 viviendas nuevas”, Las Provincias. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1988/11/20. “Una empresa estudiará las soluciones de Arlesa tras las quejas de los vecinos. Su ruido nocturno molesta en Nazaret”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1988/11/23. “Carta abierta al pueblo de Nazaret, por Vicente Esteve, vocal de la Junta del Marítimo por Unión Valenciana”, Las Provincias. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/11/23. “El Ayuntamiento medirá el ruido de Arlesa”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1988/11-12. Periòdic Natzaret n. 36.PORTADA: Siguiendo lo del río; Centro de Salud: ¡Manos a la obra!; Aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbanística. CIUDAD: Malvarrosa lucha contra la droga. ÚLTIMA PÁGINA: Centro de salud (informació pràctica per a usuaris)”. [NETEJA RIU] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [SANITAT] [PGOU] [DROGA] [XABOLISME] [CLAVEGUERES]

SIGUIENDO LO DEL RÍO

En la comisión de vecinos formada para hacer el seguimiento del problema del río existe el convencimiento de que, con las medidas técnicas que conjuntamente van a poner en práctica el Puerto y el Ayuntamiento, la solución está al alcance de la mano.

Los vecinos han insistido en una solución definitiva.

Aparte de los “polvos” de permanganato se van a canalizar todos los vertidos en forma que, aún en caso de lluvia, las aguas negras del propio barrio no puedan llegar al cauce. Conjuntamente se procederá a finalizar todo el alcantarillado de Nazaret.

Para regenerar el agua del canal se aumentará el caudal de agua limpia que se bombea desde el puerto y se abrirá la desembocadura al mar en toda su amplitud.

El canal quedará limpio y abierto; incluso se tiene el proyecto de construir un amarre para pequeñas embarcaciones. Y como medida complementaria se procederá a la limpieza del río entre el Azud de Oro y el puente de Astilleros.

Todo esto hubiera sido imposible de conseguir sin la movilización popular del final del verano y que posibilitó el que el Puerto y el Ayuntamiento coordinasen los trabajos necesarios para dar una solución definitiva al problema del río.

J.M.

***

EL CENTRO DE SALUD: ¡MANOS A LA OBRA!

Hace algún tiempo, el Director Territorial del Insalud, prometió que en el momento en que se alquilase el local, comenzarían las obras de ampliación del centro de salud.

La comisión de sanidad del barrio se dirigió al director hace unos quince días y añadió que los inconvenientes más importantes estaban resueltos. Cuando dijo eso, se refería a que el dinero ya estaba adjudicado.

Las obras no han comenzado y antes de que termine el año, deberán ponerse manos a la obra.

En cuanto al personal, ha sido nombrado un médico más, y si no se ha producido ya, estará a punto de nombrarse un administrativo y un asistente técnico sanitario.

Lo que está claro es que, si no se cumple su palabra de comenzar la ampliación del centro, tendrán que dar alguna explicación convincente.

Isa Rodríguez

1988/12/04. “Lizondo recogió la opinión de los vecinos. Nazaret desestimó el traslado del barrio” (resumen i pàgina principal), Diario del Marítimo. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/12/06. “UV fue obligada a retirar la propuesta sobre Nazaret”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1988/12/06. “Vecinos de Nazaret no pueden conectar a la red general de agua. Al parecer, lo impidieron problemas económicos”, Levante. [AIGUA POTABLE]

1989

1989/01-02. Periòdic Natzaret n. 37.BARRIO: Adiós a los camiones de Arlesa; Ampliación del Centre de Salud. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut (informació pràctica per a usuaris); Nosaltres: educación sexual ¿eso para qué?” [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [SANITAT] [SEXUALITAT]

AMPLIACIÓN DEL CENTRE DE SALUT

Tras haber hablado con las autoridades pertinentes encargadas del asunto, se va a poner en marcha la segunda fase del proyecto: comenzar las obras, si no han empezado ya.

Este proyecto de ampliación del ambulatorio ya es una realidad y Nazaret podrá disfrutar de una mejor asistencia sanitaria.

Debido a la ampliación del centro, se unirán al equipo de sanitarios un médico más y un ATS, ya que se requiere más personal.

La consecución de un centro de salud, la persecución de un bienestar social común es lo importante y poco a poco se va consiguiendo, aunque el esfuerzo sea tan sólo de unos cuantos.

Ya era hora de que se cumplieran las promesas de la gente de la administración.

Isa Rodríguez

1989/02/10. “Albuixech promete a Nazaret un rápido traslado de los contenedores. EL concejal comprobará en el barrio de Arlesa los malos olores”, Levante. [PORT] [CONTENIDORS] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1989/02/12. “Los vecinos toman contacto con el concejal Albuixech”, Diario del Marítimo. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [CLAVEGUERES] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS] [NETEJA RIU] [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/02/16. “La planta de butano no irá al puerto”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1989/02/18. “«Las empresas de contenedores irán a la quiebra si nos trasladan al puerto»” i “El ayuntamiento busca solucionar la ilegalidad”, Levante. [PORT] [CONTENIDORS]

1989/02/19. “La ARCE (Asociación Española de Empresas de Depósitos y Reparación de Contenedores) -debido a sus declaraciones públicas- amenaza la reunión fijada con la asociación vecinal de Nazaret”, Levante. [PORT] [CONTENIDORS]. Fragment:

“Por su parte, la entidad vecinal considera denigrantes las afirmaciones de que no son empresas que produzcan ninguna molestia, «porque han provocado tres muertes y son ilegales completamente. Nosotros llevamos trece años para que se marchen del barrio», afirmó el coordinador de urbanismo de la entidad. (…) «Los camiones de contenedores no respetan incluso las señales de tráfico que les prohíben circular por el camino del Canal y además las empresas se saltan las normativas, como por ejemplo la forma de apilar los contenedores, que no puede pasar de dos alturas. Es falso que no deseemos reunirnos a negociar con ellos, pero las afirmaciones peligran las conversaciones».”

1989/03/07. “Vuelve la polémica entre el barrio marítimo de Nazaret y los Depots de Contenedores”, Diario Marítimo. [CONTENIDORS] [PORT]

1989/03/14. “La empresa Total pretende instalar sus depósitos en el puerto de Valencia. La oposición cuidadana rechazó el emplazamiento de la firma en Alicante”, El País. [CONTAMINACIÓ] [PORT]

1989/03/28. “La asociación de vecinos Nazaret vuelve a exigir el traslado de Arlesa del barrio”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/03-04. Periòdic Natzaret n. 38.PORTADA: Traslado del Centro de Salud. OPINIÓN: Charlando en la calle: Dr. Fernando Moráis. BARRIO: Reunión de la A. de Vecinos con el Puerto; La especulación acabará con los contenedores. NOTICIAS… SOCIEDAD… CULTURA… DEPORTES: Saneamiento: El emisario que viene; Nos quedamos sin Planificación Familiar (fins a l’ampliació del Centre de Salut). ÚLTIMA PÁGINA: Educación para la salud.” [SANITAT] [PORT] [CONTENIDORS] [SANEJAMENT] [CLAVEGUERES] [EDUCACIÓ]

CHARLANDO EN LA CALLE: ENTREVISTA AL DR. FERNANDO MORÁIS

Moreno, gran conversador, con gusto por la precisión y se ve que entregado a su trabajo. Un trabajo por otra parte importante para el barrio. Se llama Fernando Moráis de la Orra y es uno de los médicos del Centro de Salud de Nazaret.

¿Desde cuándo se montó el Centro de Salud, y como vinisteis a Nazaret?

— “Nosotros llevamos como Centro de Salud desde el uno de Diciembre de 1987, lo que hace un total de 16 meses. Por otro lado para llegar aquí el acceso a las plazas ha sido distinto una parte de los compañeros han venido por oposición libre, otros por oposición restringida y otros son interinos, no me refiero sólo a los médicos sino también a los enfermeros y resto del personal no sanitario del Centro. El doctor San Félix y yo vivimos por concurso restringido y yo elegí Nazaret. En total empezamos 12 trabajadores pero ahora ya que la ley de julio de 1973 permite un cupo máximo de 999 pacientes y teníamos hasta 1239. Gracias a la lucha del barrio tenemos un médico, una enfermera y un auxiliar más”.

¿Existe un desconocimiento general sobre la enfermedad y forma de tratarla?

— “Mira, todos los factores ambientales influyen en el binomio de salud-enfermedad, es decir una persona sana o enferma no sólo depende de su constitución sino de la sociedad en que vivimos como nos moldea. Influyen no solo los gérmenes y virus ambientales, sino las condiciones laborales, el paro calidad de agua, alcantarillado, si existe polución atmosférica y como parte importante los hábitos y el modo de vida general.

Influye desde la autorepresión que uno se hace a la represión que hace el prójimo, el machismo, el exceso de tabaco y el alcohol la alimentación deficiente o poco equilibrada. Un poco de todo esto existe en el barrio.

Esto de los Centros de Salud son una experiencia nueva ¿Cómo funciona?

— “Lamentablemente Valencia hoy esta a la cola del estado en cuanto a reforma de la atención primaria. Antes esto era un consultorio y por falta de tiempo apenas se podía hacer algo, luego la enfermería hacia labor de asistencia del Médico. Ahora se intenta hacer educación de la salud, exámenes a personas sanas para prevención control de enfermos crónicos, cuestiones que puede acometer una enfermera cuando esta responsabilizado con el médico de la Salud. Pero quien más responsabilizado debe estar con su salud es el propio ciudadano.

Nosotros pensamos que en el futuro, junto con los organismos del barrio, la asociación de vecinos, etc… que gracias a Dios existen y funcionan muy bien y con todos en general forman un Consejo de Salud, del que deriven iniciativas que tomen los propios ciudadanos, que nos hagan llegar sus opiniones que se responsabilicen en una palabra.

Ahora estamos en una fase primaria. hemos tenido que soportar desde los usuarios a nosotros, todos, trabajan en un sitio que no reunía condiciones, salas de espera pequeñas, etc… todo esto parece que se va a solucionar gracias al esfuerzo de los vecinos pero con el cierre del Centro por dos meses lo que demuestra el exceso grado de planificación de las autoridades. La Administración es bastante culpable del estado de cosas. Mira, ahora hay en la Provincia 26 centros de los que 22 tienen problemas parecidos a los de Nazaret. La población atendida en estos centros es de un 13,4% en la Capital no llega al 7%. Según los tratados de Arquitectura Sanitaria para un barrio como Nazaret harían falta 750 m2 incluso gimnasio de Rehabilitación”…

Este Castellano, casado y con dos hijos, que lleva 8 años en Valencia, trasciende su gran vocación y su apuesta por este tipo de Centros, charlaríamos horas con él, sobre el tema de la salud pero acabamos con sus palabras.

— “… La Competitividad, la agresividad, la falta de autocontrol, etc… hacen que enfermedades que no surgían antes, surjan ahora por eso decimos que la sociedad genera enfermedad y es necesario e ineludible la participación de la Comunidad para resolver los problemas y si no podemos cambiar la sociedad, algo podemos cambiar en Nazaret parte del barrio lo sabe y gasta su tiempo en esto y es importante para la salud de todo”…

En eso estamos, doctor. Gracias.

ORIANO CORLLACI

***

TRASLADO DEL CENTRO DE SALUD

A causa de las obras de ampliación del Centro de Salud de Nazaret y por no poder continuar con las atenciones en el mismo, mientras se llevan a cabo, se ha decidido trasladar a partir del lunes 17 de abril, durante dos meses al Centro de Especialidades “Enrique Ojea González” ubicado en la c/ Padre Porta, 10.

Una vez más la Administración procede un tanto a la ligera cuando se trata de zonas marginales. Porque tiempo tuvo para prever todo este desbarajuste. Me refiero, claro está, a la Administración que no al Equipo médico del Centro el cual hace lo que puede y más.

Mientras dure este traslado temporal, se respetarán los horarios ya establecidos hasta el momento, ya sea para consultas, curas, etc. Todas las actividades serán trasladadas al Centro de Padre Porta a excepción de los inyectables que se realizarán en los locales del Centro Cívico de Nazaret, si no se dispone nada a última hora.

Esperamos al menos que, después de las grandes molestias y esfuerzos que va a suponer a los vecinos, al final tengamos un espacio mínimo para que pueda funcionar el Centro de Salud. Aunque lo deseable sería que fuese eso, un centro y no una planta baja conseguida, por cierto, gracias a la tenacidad de la comisión de sanidad de la A. de Vecinos.

Isa Rodríguez

1989/04/28. “Clementina evita comprometerse en el traslado de Arlesa. La alcaldesa no aceptará la instalación de industrias peligrosas”, Las Provincias. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/05/10. “García Reche pide una ley para poder trasladar las instalaciones peligrosas. Critica a los partidos que se oponen a acoger plantas de butano en sus municipios”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT]

1989/05-06. Periòdic Natzaret n. 39.PORTADA: Vuelven los olores de río. BARRIO: ¿Otra vez Total y Butano? REPORTAJE: Situación social de Nazaret”. [NETEJA RIU] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [HABITATGE] [XABOLISME] [SANEJAMENT]

LA SITUACIÓN SOCIAL DE NAZARET

Las casitas de papel…

Nuestro barrio soporta un nivel tan elevado de problemas sociales y urbanísticos que, de hecho, impide que se realice el principio de justicia social.

Haciendo un repaso a la situación nos daremos cuenta de la realidad de esta afirmación.

Pérdida de población y segregación social

En toda ciudad se producen fenómenos de segregación social. Esto significa que las personas ven en su zona de residencia un símbolo de su estatus, de modo que los que habitan en un barrio degradado como el nuestro y pueden permitirse el traslado a otro, tienden a abandonarlo.

Así se origina un círculo vicioso ya que, al quedar viviendas libres -y no solo en las Casitas de Papel-, nuevos contingentes de población marginal acuden al barrio con lo que aumenta el proceso de selección negativa de la población.

Al mismo tiempo se da un descenso global del número de habitantes. De un máximo de 8.318 h. en 1973 se pasa a los 7.442 h. recogidos en el último censo de 1986, retrocediendo al nivel de población no sólo se explica por el menor número de nacimiento sino por el efectivo abandono del barrio por parte de la población de Nazaret.

Ante esta situación se dan tres reacciones: 1) abandono del barrio, como acabo de decir; 2) asimilación de la población a la tendencia decadente del entorno; 3) la organización de los habitantes con el objetivo de conseguir los cambios necesarios y frenar el deterioro del mismo.

Y justo al lado (de las casitas), el C.P. Vicente Hervás.

Concentración de la problemática social

Analfabetismo.- Nazaret presenta uno de los índices más altos de toda la ciudad, sólo superados por las zonas más ruralizadas del municipio. Cerca de un 20 de la población no sabe leer ni escribir, frente a una media de un 7 en la Comunidad Valenciana. Y un 39 de la población tiene estudios incompletos.

Desempleo y economía sumergida.- Hay dificultades para encontrar datos sobre el numero de parados del barrio, ya que la presentación de datos del INEM no se corresponde con los barrios de la ciudad, aunque el Ayuntamiento dispondrá de listados de parados por barrios para el próximo trimestre.

Con todo, se puede adelantar que la tasa de parados seguramente no estará por debajo de la media nacional del 20.

La falta de recursos económicos de los parados crea una serie de marginaciones (culturales, étnicas, sociales y políticas) y éstas refuerzan a aquéllas. El desempleo, la venta ambulante, el servicio doméstico, la mendicidad, el trabajo de menores, la recogida de papel o chatarra, así como el trabajo sumergido a domicilio en el sector textil o de juguetes forman un medio habitual de vida de muchas personas de nuestro barrio. Y no hay que olvidar el recurso frecuente a la delincuencia o el inquietante tráfico de drogas como medio de “buscarse la vida” y que está muy presente en Nazaret.

Un sector de la tercera edad bien pobre.

También aquí se detecta una distribución “clasista” de las drogas: la cocaína -que estimula y da moral para las clases medias y altas; y la heroína inyectada -que inhibe y adormece- para las clases bajas y marginales, para la gente potencialmente luchadora de los barrios de la periferia.

Pobreza.- A la pobreza de los marginados tradicionales (gitanos, ancianos con escasos recursos, minusválidos, inmigrantes…) se superponen nuevas formas de pobreza como consecuencia de una crisis económica aparentemente superada: parados de larga duración, jóvenes sin trabajo y sin cualificación, y mujeres que no encuentran empleo.

Hay una cierta “cultura de la pobreza” entre la población marginal de Nazaret que se manifiesta en el ámbito personal en actitudes de fatalismo, en el ámbito familiar con relaciones autoritarias y en el ámbito comunitario se refleja en la falta de actividad organizada que trasciende el nivel familiar.

Problemas en la educación.- Hay una estructura deficiente de los colegios públicos. Un proyecto de ampliación del C.P. Ausias March reivindicado desde hace más de 10 años, y el C.P. Vicente Hervás sin patio de recreo y situado en el corazón de las Casitas de Papel.

Esto origina una fuga de la población escolar hacia la enseñanza concertada o hacia colegios de fuera del barrio, con lo que la degeneración del medio escolar en los colegios públicos se intensifica vertiginosamente.

Los jóvenes parados no pueden sonreír como ellos.

Salud.- No podemos ahora extendernos en este tema, pero al menos apuntar que el nivel de salud o enfermedad de una persona no depende sólo de su constitución sino de la sociedad y del barrio donde vive. Los parados desarrollan unas dolencias específicas. También influye la ausencia de alcantarillado, la calidad del agua consumida, la contaminación atmosférica o acústica, la peligrosidad de Arlesa, la drogadicción, etc.

Vivienda.- El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla la construcción de 400 viviendas de promoción pública a desarrollar en los próximos 16 años, para lo cual se está redactando un plan que afecta a un tercio del barrio. Para llevar a cabo dicha situación es necesaria una clara voluntad política de aportar los recursos económicos necesarios así como un programa de participación comunitaria que implique al propio vecindario en la solución de sus problemas.

Consideración final

Nazaret es uno de los siete barrios de la ciudad con mayor concentración de problemática de marginación social, así como el barrio más degradado a nivel medio-ambiental. La pérdida de la playa, la contaminación del río, la cercanía de industrias peligrosas y la destrucción de la huerta así lo confirman.

El movimiento vecinal, y en general, el asociacionismo del barrio constituyen un recurso necesario aunque insuficiente para remontar la situación, por eso es imprescindible que la Administración aporte los medios necesarios que permitan cambiar la situación con la participación del vecindario.

JULIO A. MOLTÓ

1989/06/17. “Caso Nazaret: el Juzgado ratifica los indicios de falta y los pasa a la Audiencia”. [INUNDACIONS]

1989/09/03. “CCOO elabora un plan de emergencia para el puerto de Valencia”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT]

1989/09-10. Periòdic Natzaret n. 40.PORTADA: Contra inundaciones soluciones. (…) BARRIO: Inauguración del Centro de salud ampliado. (…) CIUDAD: Total negocia en secreto con el Puerto. (…) ÚLTIMA PÁGINA: El Centro de Salud informa (informació pràctica per a usuaris)”. [INUNDACIONS] [SANITAT] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT]

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD AMPLIADO

El pasado mes de Julio tuvo lugar la inauguración del Centro de Salud de Nazaret. A la inauguración asistieron personalidades de la administración, como la alcaldesa de Valencia, Clementina Ródenas, el director del Servei Valencià de Salut, Sr. Alberto Ramírez (recientemente fallecido) y el Sr. Joaquín Colomer, conseller de Sanidad.

Fueron recibidos por el equipo médico y demás personal del Centro junto a miembros de la comisión de sanidad de la Asociación de Vecinos de Nazaret.

Tras muchas evasivas por parte de la administración, los problemas de traslado a otro ambulatorio y finalmente el regreso a Nazaret, donde la ampliación del centro es un hecho. Ya hay un Centro de Salud digno en Nazaret. Es una buena noticia.

Isa Rodríguez

1989/10/03. “El ayuntamiento prepara nuevos planes urbanos en Nazaret, Campanar y Patraix”, Levante. [XABOLISME] [SANEJAMENT] [HABITATGE]

1989/10/14. “Nazaret exige a las instituciones que construyan las viviendas públicas”. [XABOLISME] [SANEJAMENT] [HABITATGE]

1989/10/24. “Los contenedores deben dejar Nazaret en dos meses”, Levante. [CONTENIDORS] [PORT]

1989/10/26. “El nuevo acceso sur al puerto libera al barrio de Nazaret del paso de camiones”, Levante. [PORT]

1989/10/28. “El ayuntamiento manda a Arlesa parar unas obras sin licencia”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/11/01. “La empresa Arlesa vierte residuos al viejo cauce del Turia en cantidades muy superiores a las permitidas”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/11/02. “El servicio municipal de Medio Ambiente no actuó con eficacia en Arlesa. Los vecinos exigirán responsabilidades”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/11/03. “El ayuntamiento amenaza a Arlesa con precintar su factoría de Nazaret a causa de los vertidos al río”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/11/08. “«Los contenidos de los informes sobre Arlesa con muy sospechosos»”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ]

1989/11/09. “El ayuntamiento ordena desalojar la zona de las casitas de papel para derribarlas. La Asociación Gitana y el colegio Vicente Hervás se oponen si no entregan viviendas”, Levante. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/11/10. “El ayuntamiento no tiene viviendas para las familias que desalojará de Nazaret. La Conselleria de Trabajo está preocupada por el problema de las casitas de papel”, Levante. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/11/10. “Ordenan derribar un colegio para construir su patio de recreo” (sobre el Vicente Hervás, inclós entre les ordres de desallotjament de les casetes de paper), Las Provincias. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/11/14. “Arlesa acata la orden municipal de paralizar las obras. La empresa manifiesta que si no se refuerzan los silos el viento podría provocar accidentes laborales”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1989/11/15. “Problema social de las «casitas de papel». La alcaldesa estudiará caso a caso el desalojo gitano de Nazaret”, Levante. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/11/16. “El ayuntamiento pretende denunciar a la empresa aceitera por presunto delito ecológico. Un informe dice que Arlesa vertió al viejo cauce productos altamente contaminantes”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1989/11/19. “Nazaret pide reubicar a todas las familias que necesiten vivienda”, Levante. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/11/21. “La ampliación del puerto carece de estudio de impacto ambiental”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [PORT]

1989/11/21. “Las familias desalojadas tendrán residencia. El barrio de Nazaret contará con 18 casas prefabricadas”, Levante. [SANEJAMENT] [XABOLISME] [HABITATGE]

1989/11/21. “Los vecinos exigen terrenos para viviendas sociales”, Levante. [HABITATGE]

1989/11/22. “El ayuntamiento enviará al fiscal el informe sobre los vertidos de Arlesa al viejo cauce”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1989/11/25. “El ayuntamiento prevé construir cien viviendas sociales en el barrio de Nazaret. Vecinos y responsables municipales buscarán otros terrenos donde ubicar a los desalojados”, Levante. [HABITATGE]

1989/11/26. “Arlesa sigue vertiendo en el viejo cauce productos altamente contaminantes”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1989/11-12. Periòdic Natzaret n. 41.BARRIO: Arlesa, un problema que no cesa. (…) CIUDAD: Campsa y els samarucs. (…) ÚLTIMA PÁGINA: Salud infantil”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [SANITAT] [EDUCACIÓ]

1989/12/09. “Se retrasan las obras del alcantarillado en Nazaret”, Levante. [CLAVEGUERES] [SANEJAMENT]

1990

1990 Cartell – Per un Natzaret millor i més nostre. Cartell (imatge del port des de l’aire). [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1990/01-02. Periòdic Natzaret n. 42.PORTADA: ¿Adiós a las Casitas de papel? EDUCACIÓ: La higiene en el colegio. (…) COLABORACIONES: El comú de Monperot. (…) CIUDAD: El tráfico de drogas en los barrios. (…) ÚLTIMA PÁGINA: El puerto más peligroso de España; Del Centre de Salut: La enfermera como educadora sanitaria”. [XABOLISME] [HABITATGE] [SANEJAMENT] [EDUCACIÓ] [DROGA] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [SANITAT]

¿ADIÓS A LAS CASITAS DE PAPEL?

En la periferia del barrio se encuentran las llamadas “Casitas de Papel” formadas por un centenar de albergues que fueron construidos para alojar provisionalmente durante un periodo máximo de tres meses a los damnificados de la riada de 1957.

Dichos albergues fueron levantados por la extinguida Dirección de Regiones Devastadas, sobre terreno propiedad del Ayuntamiento de Valencia, que previamente lo expropió a sus antiguos propietarios. En 1974 los albergues pasaron a ser propiedad municipal.

Estas viviendas —en realidad chabolas— no obtuvieron la célula de habitabilidad por carecer de unas mínimas condiciones (luz, agua potable o alcantarillado).

Con el transcurso del tiempo se fue dando un fenómeno de “selección negativa” de sus ocupantes. La población paya, originalmente mayoritaria, fue abandonando el ghetto de las Casitas en busca de una mejor calidad de vida. Nuevos pobladores sin recursos, familias gitanas en su inmensa mayoría, fueron ocupando las chabolas abandonadas sin que la administración franquista se preocupara nunca de sanear el entorno ni de dar una solución digna al problema.

La falta de condiciones de todo tipo originó un incremento de la marginación social formándose una auténtica bolsa de pobreza.

Un portavoz de la Asociación de Vecinos reconoce que “a pesar de que se consigue del nuevo Ayuntamiento democrático el alumbrado, mejora del alcantarillado y facilidades para la instalación del agua potable la zona fue degradándose cada vez más”. El mismo portavoz continúa diciendo “en 1979 colaboramos con el Ministerio de la Vivienda y 40 familias obtienen vivienda y abandonan las Casitas, pero el Ayuntamiento no derriba las chabolas vacías, que vuelven a ser ocupadas incumpliéndose la palabra dada a la Asociación”.

A partir de entonces, en opinión del vecindario, las cosas van de mal en peor y aumentan los problemas de convivencia debido al aumento de un determinado tipo de delincuencia.

La ocasión perdida. En 1983 una moción del Ayuntamiento aprueba un plan de derribo de las chabolas que incluye el traslado a viviendas dignas. Este plan a ejecutar en tres años nunca se llegó a cumplir.

Hacia 1985 aparece en la zona un nuevo factor conflictivo: el asentamiento. consolidación y extensión del tráfico de drogas.

Junto a la venta ambulante, la recogida de cartón y chatarra y la mendicidad, el narcotráfico aparece ante los ojos de algunas de estas familias como la gran ocasión para salir de la miseria, aunque sea a costa del derecho a la salud de muchas personas o de ir acumulando cada vez más peligrosas tensiones y conflictos.

A partir de entonces se detecta en el propio barrio el “blanqueo” del dinero procedente del tráfico de heroína a través de operaciones de inversión inmobiliaria, comprando casas en los alrededores de la zona, mientras se mantienen algunas chabolas como puntos de venta de droga.

Otra forma de “blanqueo” del dinero detectada por el vecindario, es el ingreso directo en determinadas cuentas corrientes de las entidades bancadas del barrio.

El vecindario también es consciente de que algunas de estas familias gitanas constituyen el último eslabón de la cadena del narcotráfico controlado por una mafia de “payos” muy bien situados y con apoyos de gente importante.

J.M.

1990/03 1er Curso formación sobre drogodependencias. [DROGA] [SANITAT]

1990/03-04. Periòdic Natzaret n. 43.PORTADA: I Curso de formación sobre drogodependencias en AA. de Vecinos; ¿Una residencia de ancianos en Nazaret?; OPINIÓN: Editorial, ¿Hacia una vivienda digna en Nazaret?; REPORTAJE: El problema de la vivienda en Nazaret”. [DROGA] [MAJORS] [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN NAZARET

Si hablamos de los problemas de las viviendas del barrio casi todo el mundo va a pensar inmediatamente en las “casitas de papel”. Pero el problema afecta a una zona mucho más amplia de Nazaret.

Las viviendas de la antigua zona Marítimo-Terrestre

Las obras de ampliación del puerto de Valencia a principios de siglo provocaron la retirada de las aguas del mar y el consiguiente aumento de la superficie del barrio. En estos terrenos, de propiedad estatal, se produjo el asentamiento de nuevos habitantes.

Los pioneros fueron los trabajadores de la Sociedad Obrera Mutualista Valenciana de Empleados del Tranvía, que en 1916 obtuvieron la concesión para construir el llamado barrio de Tranviarios entre las calles Francisco Falcons y Manuel Andrés.

A principios de la década de los años 30 nuevas familias se instalan en la zona comprendida entre el actual Parque Deportivo y el mar formando las calles Macarena, Virgen de los Reyes y Jesús Nazareno. Aquellas familias de trabajadores portuarios y pescadores sin recursos económicos levantaron sus viviendas solidariamente en las oscuridad de la noche para burlar la vigilancia de la Comandancia de Marina.

Antes de acabar la década de los 50, numerosas familias llegaron al barrio en busca de terrenos baratos para instalar sus viviendas y con la esperanza de encontrar trabajo. Así nacen las calles situadas entre el Barrio de Tranviarios y el Charco de la Pava (calle Santa Pola).

La zona hasta aquí descrita forma lo que se llamará “ZONA A”. En 1945 otro grupo de 50 personas obtiene la concesión para ocupar una serie de parcelas en la playa de Nazaret en donde se construyen las viviendas de las calles Mascarat, Virgen de Loreto, El Sechx y Manuel Carboneres. Este grupo se denominará “ZONA B”.

En 1953 el Estado cede al Ayuntamiento de Valencia la ZONA A para que se proceda a regularizar los solares ocupados en favor del vecindario, cosa que no se hizo. En 1969 el Ministerio de Hacienda aprueba una nueva cesión, estableciendo el Ayuntamiento unas condiciones desfavorables para el vecindario.

La solución llega con la Asociación de Vecinos

En 1976, la recién creada Asociación de Vecinos estudia detenidamente el problema, convocando una serie de asambleas con gran participación de los afectados, elaborando a través de un proceso de participación comunitaria una alternativa a la propuesta del Ayuntamiento.

Por fin el 3 de febrero de 1978, el pleno del Ayuntamiento aprueba la legalización de los solares de todos los afectados, iniciándose un lento pero continuo proceso de legalización de la propiedad vecinal que en la actualidad está a punto de finalizar.

Por el contrario, las viviendas de la ZONA B todavía no han visto llegar la hora de la legalización. No obstante el trabajo de la Asociación de Vecinos ha conseguido que tanto el Plan del Litoral, como el Convenio Puerto-Ayuntamiento y el propio Plan General de Ordenación Urbana de Valencia reconozcan la zona como parte de la ciudad poniendo las bases para la legalización de la zona. La propia alcaldesa se ha comprometido a solucionar el tema.

Mientras tanto se da la paradoja de que los vecinos están pagando ya la contribución urbana como si ya fueran propietarios.

El planeamiento diferido: Reformar el barrio.

Con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en 1989 se abre una etapa de reforma del barrio que afecta aproximadamente al 30% de la superficie de Nazaret. Se ha diseñado una Zona Residencial para Viviendas Unifamiliares de dos alturas como máximo. La Administración Municipal en colaboración con la Autonómica prevé la construcción de 400 viviendas públicas.

En el momento de redactar estas líneas no se conocen más detalles de la operación, pero se espera que en breve se exponga al público para que el vecindario afectado presente las alegaciones que estime oportunas.

Calles afectadas por el plan

La zona afectada es la comprendida entre las calles Fontilles en su cruce con c/ Parque hasta la confluencia con la c/Jesús Nazareno, c/Castell de Pop hasta c/ Mascarat, sigue por c/ San Francisco de Paula, c/ Santa Pola, baja por el Camino de la Punta hasta c/Manuel Andrés y busca perpendicular a ella a la c/Francisco Falcons por la que discurre hasta la c/Castell de Pop, bajando por delante del Centro Cívico a la c/ Parque hasta la c/ Fontilles en la que se cierra el perímetro.

Quedan afectadas además de las descritas las siguientes calles: Cura Monzó, Ifach, Nueva Tabarca, Estivella, parte de Guitarrista Tárrega, Fuente Robles, Guardasequies, Domeño, Daimuz, Cortes de Pallas y parte de la de Estivella.

El primer paso

La Asociación de Vecinos, Cáritas Parroquial y la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “Vicente Hervás” han reclamado la construcción de viviendas sociales para solucionar el problema del alojamiento y la construcción del patio de recreo del colegio.

Ahora parece un buen momento para solucionar bien el problema de la vivienda, porque los sindicatos CC.OO. y UGT han acordado con la Generalitat un plan de construcción de viviendas sociales dentro de la llamada “Propuesta Sindical Prioritaria”.

El primer paso consistirá en el derribo de la c/ Pertusa y las “casitas de los maestros”. Dicha operación permitirá la construcción del patio y liberación de suelo para el realojo de las familias de las casitas.

El Ayuntamiento está gestionando la compra de un terreno en el cual alojará provisionalmente, en viviendas prefabricadas, a los habitantes de dicha calle que no posean una segunda vivienda.

Dicha operación ha contado con la aprobación unánime de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento: PSOE, PP, UV, CDS, IU y Grupo Mixto.

1990/04 Asociación vecinos informa – Alcantarillado. Estat del procés, es demanda al veïnat que controle que les obres es facen. [CLAVEGUERES]

La Asociación de Vecinos de Nazaret informa:

En la asamblea convocada sobre el tema del Alcantarillado el pasado 27 de Abril de 1.990, algunos vecinos informaron de la inexistencia de la red de alcantarillado que en esta zona no fué construida durante la primera fase en 1.984 ni estaba previsto que el Ayuntamiento lo construyera ahora.

Recogiendo esta reivindicación, la Asociación de Vecinos de Nazaret se ha puesto en contacto con el departamento municipal de Saneamiento y ha obtenido el compromiso de que esta vez sí que se va a construir el alcantarillado de C/ Guitarrista Tárrega nº 10 y 12 y C/ Ignacio Zuloaga nº 43-45-47.

Pedimos a los vecinos que comprueben si durante los próximos meses esta obra se lleva a cabo. En caso contrario deberán ponerse en contacto con la Asociación para volver a reclamar.

1990/05-06. Periòdic Natzaret n. 44.PORTADA: Unos días de mucha tensión en Nazaret, recogidas de firmas y gran manifestación; Un programa sobre prevención de drogodependencias. OPINIÓN: Editorial, Nazaret: el camino hacia un futuro mejor; REPORTAJE: El departamento de enfermería en Nazaret: una realidad. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut: algunas informaciones importantes”.

EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE NAZARET: UNA REALIDAD

Durante el presente curso escolar (septiembre de 1989 a junio de 1990) se ha iniciado una experiencia sobre Salud Escolar en el Colegio Público “Vicente Hervás”. esta experiencia ha sido llevada a cabo por el Grupo de trabajo Académico (G.T.A.) de Salud Escolar y por el Centro de Atención Primaria (C.A.P.) de Natzaret.

El PLN ha tenido oportunidad de hablar con algunos de los miembros de este equipo multidisciplinar y en la presente entrevista los damos a conocer al barrio de Natzaret, aunque de hecho ya llevan realizando estudios comunitarios en el mismo desde el año 1982.

PLN- ¡Hola! Buenas tardes. Una primera pregunta que debéis aclararnos. ¿Qué es el G.T.A.?

GTA- El G.T.A. significa Grupo de Trabajo Académico, y está constituido por personal docente-investigador del Departamento de Enfermería de Pediatría de la Facultad de Medicina, ambos de la Universidad de Valencia. El G.T.A. de Salud Escolar lo componen, en concreto, profesores de Salud Pública, Pediatría y Pedagogía.

PLN- ¿Cómo surgió la iniciativa de investigar en nuestro barrio?

GTA- Habría que aclarar algunos puntos. En el año 1977 se cambia el Plan de Estudios de la carrera de A.T.S. (Ayudante Técnico Sanitario), pasando a llamarse desde entonces Diplomado en Enfermería (D.E.). El cambio supuso la incorporación de nuevas disciplinas a la carrera, entre ellas, la “Salud Pública: Enfermería Comunitaria”. Esta nueva asignatura tenía que organizar unas prácticas a nivel de la comunidad, al igual que se venían desarrollando las prácticas en los hospitales. Además contaba con un principio básico: el deseo de acercar la Universidad a la comunidad.

Así pues, en el año 1982 la Unidad Docente de Salud Pública se puso en contacto con algunos Asociaciones de Vecinos de la ciudad de Valencia (Ruzafa, Orriols, Natzaret, etc.), siendo el barrio de Natzaret el que reunía las condiciones más favorables para iniciar la experiencia comunitaria que se pretendía. Esta opinión se fundamentaba en la buena organización de la Asociación de Vecinos y la gran participación de la población en la problemática del barrio. Se acordó por aquel entonces la creación de un Centro de Asesoramiento para la Salud, en el cual iban a implicarse el Ayuntamiento de Valencia, la Conselleria de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social y la Universidad de Valencia.

“para el programa de promoción de la salud: prevención de accidentes en la infancia”

Esta iniciativa no prosperó debido a la falta de voluntad política y, por consiguiente, la escasez de recursos. Aún así, la Unidad Docente de Salud Pública, considerando que sus enseñanzas debían realizarse con y para la comunidad y atendiendo al principio básico de que la Universidad debe servir a la misma, llegó a discutir, en Noviembre de 1982, en asamblea convocada por la Comisión de Sanidad de la Asociación de Vecinos la finalidad del proyecto.

PLN- En concreto, ¿qué se proponía la Unidad Docente de Salud Pública?

GTA- Los objetivos que se marcaron en un principio fueron los siguientes:

  1. – Conocer la situación sanitaria general del barrio (el proceso y las estructuras de enfermar), así como prestar atención y facilitar asesoramiento en problemas concretos de salud a iniciativa de los propios vecinos y vecinas.
  2. – Ofrecer a la población documentación y conocimientos técnicos sobre los problemas de salud del barrio.
  3. – Crear las estructuras organizativas necesarias que hicieran posible el contacto de los técnicos comunitarios con la población, la máxima participación y la socialización de conocimientos.
  4. – Elaborar conjuntamente con la población planes de actuación concretos y factibles para afrontar los diferentes problemas de salud.

“Vamos a tomar como centro de interés la vivienda”

PLN- ¿Qué investigaciones habéis realizado en Natzaret?

GTA- El plan de trabajo siempre ha sido primero investigar y luego intervenir. Siguiendo este principio, durante el curso 1982/83 los trabajos de la unidad Docente de Salud Pública se orientaron a determinar, en una primera fase, la estructura demográfica y la estructura urbana del barrio.

Además, a petición de la Asociación de Vecinos, se investigó acerca del abastecimiento y calidad de las aguas, confeccionando un mapa de riesgos al respecto. Una segunda fase comprendió diversas actividades de Educación para la Salud en el Colegio Concertado “Santa Magdalena Sofía” dirigidas a los padres, con el fin de informar sobre la situación encontrada en Natzaret acerca de la contaminación de las aguas. Como apoyo en la Educación para la Salud se repartieron folletos de divulgación donde se informaba sobre la importancia de abastecerse de la red pública de agua potable, campaña que ya venía desarrollando la Comisión de Sanidad de la Asociación de Vecinos.

En el Curso 1983184 se procedió a investigar sobre el estado de nutrición y alimentación de la población de Natzaret. Este estudio constó, también de dos partes. En la primera se investigó el nivel nutricional del barrio mediante dos de los métodos propuestos por la Organización Mundial de la Salud: encuestas de consumo alimentario a las familias y mediciones antropométricas (peso, talla, perímetro craneal, etc.) realizadas a los niños de los Colegios “Vicente Hervás”, “Ausias March” y la Guardería “Escoleta de Natzaret”.

Una vez analizados los resultados y como segunda parte, se procedió a realizar programas de intervención de Educación para la Salud, en alimentación y nutrición. La Educación para la Salud en adultos consistió en cuatro charlas-coloquio realizadas en las Escuelas, Guarderías y en el antiguo local de la Asociación de Vecinos. La experiencia de Educación para la Salud en la escuela fue específica para cada ciclo (inicial, medio y superior), realizándose charlas informativas, experiencias de grupos, representación teatral de un cuento, etc.

“El deseo de acercar la universidad a la comunidad”

En el curso 1984/85 se decidió abordar el tema de accidentes infantiles, dado que la población de Natzaret se encontraba especialmente sensibilizada en ese momento a causa de un accidente mortal de tráfico en el cruce del Colegio público Vicente Hervás. Para un mejor estudio y conocimiento de la realidad la Unidad Docente de Salud Pública propuso a la Unidad Docente de Enfermería Pediátrica, a la Unidad Docente de Ciencias de la Conducta y al Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina el planteamiento de la investigación-acción deforma interdisciplinar. Así es como nació el Grupo de Trabajo Académico. Durante este mismo curso se llevó a cabo, además, otro estudio epidemiológico sobre el nivel de vacunaciones de la población infantil, donde se obtuvo como resultado una deficiente cobertura de vacunaciones y una mala información de los padres respecto del tema.

Desde que se creó el Centro de Atención Primaria de Natzaret en Diciembre de 1987, nos pusimos en contacto con él. Todos los estudios que habíamos realizado les resultaron de gran utilidad, pues les permitió tener un primer conocimiento de la situación sanitaria del barrio y empezar una planificación de la asistencia más eficiente.

En los cursos 1987 a 1989 se planteó el estudio sobre el patrón epidemiológico del barrio de Natzaret (subvencionado por la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació) y en el curso 1989/90 se ha realizado un estudio sobre contaminación acústica (subvencionado por el Institut Valencià d’Estudis en Salut Pública) donde participaron también el Departamento de Física Aplicada y el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, ambos también de la Universidad de Valencia. También en este curso 1989/90 se ha iniciado la experiencia en Salud Escolar que tú comentabas como introducción a esta entrevista. Y también se ha iniciado otro proyecto de investigación para estudiar las personas del barrio portadoras de un “estoma intestinal”.

“Conseguir entre todos un desarrollo comunitario cuyo objetivo final es mejorar la salud y la calidad de vida de los vecinos de Nazaret”

PLN- Por lo que nos habéis contado, en algunos de vuestros trabajos sí que habéis intervenido en el barrio. En relación con estos últimos sobre accidentes, patrón epidemiológico, contaminación acústica y Salud Escolar ¿qué habéis pensado hacer?

GTA-Sí, estamos preparando toda una estrategia de intervención. En relación con los accidentes se tratará de un programa de promoción de la salud y prevención de accidentes en la infancia (contemplando tres niveles: educación vial, accidentes en la escuela y accidentes domésticos).

Para iniciar este programa hemos mantenido varias reuniones con el Consejo Escolar, el Claustro de profesores y la Asociación de Padres de Alumnos del colegio “Vicente Hervás”, así como estamos coordinados desde el principio con la Educación Permanente de Adultos. Para su desarrollo vamos a tomar como centro de interés la vivienda y esperamos -y necesitamos de- la participación de las familias de Natzaret. Este proyecto está subvencionado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (F.I.S.) de la Seguridad Social.

Con el patrón epidemiológico y la contaminación acústica estamos elaborado el material que supondrá la devolución a la población de la información científica obtenida.

Pensamos en organizar charlas informativas y de debate para que la población tenga conocimiento con “datos objetivos” de los problemas medio ambientales, de la vivienda y de las enfermedades más importantes en el barrio y que están repercutiendo en la salud y la calidad de vida de las personas. Nos gustaría aprovechar la Semana de la Salud del barrio y así exponer, junto con el Centro de Atención Primaria y la Asociación de Vecinos, todos estos proyectos que hemos mencionado.

PLN- ¿Y de Salud Escolar qué?

GTA- El Programa de Salud Escolar se ha iniciado este curso 1989/90 en el Colegio público “Vicente Hervás”, pero en un futuro abarcará a todos los centros docentes y guarderías del barrio. En cierta forma ha surgido por la necesidad de conocer más a fondo la población escolar a raíz del programa de accidentes anteriormente mencionado.

Este Programa de Salud Escolar consta de tres partes, la primera de Promoción de la Salud, donde se pretende integrar la Educación para la Salud, donde se estudian las condiciones del colegio y la situación de la familia y el niño a través de entrevistas y cuestionarios; y la tercera es la Prevención de la Enfermedad, con la realización de revisiones escolares y análisis de sangre en los niños, así como la prevención de alteraciones en el aprendizaje evaluando diversos aspectos, entre ellos el desarrollo psicomotor.

“Estamos elaborando el material que supondrá la devolución a la población de la información científica obtenida”

Prácticamente todo el año se ha empleado en diseñar y realizar el cuestionario higiénico-sanitario del Colegio, los cuestionarios a los padres (que aún faltan por terminar) y los cuestionarios a los profesores, también se han llevado a cabo casi todas las revisiones escolares de este centro. Es importante señalar que el Colegio “Vicente Hervás” no dispone de un patio de recreo en condiciones, incumpliendo la legislación vigente sobre Centros Escolares. (Como profesionales sanitarios opinamos que un patio de recreo es fundamental para el normal desarrollo tanto físico, como psíquico y social de los niños). Es por ello que uno de los objetivos propuestos en el programa de Salud Escolar consiste en conseguir mejorar la infraestructura del colegio y conseguir la construcción de este patio de recreo fuertemente reivindicado por la Asociación de padres de alumnos y los profesores.

“como profesionales sanitarios opinamos que un patio de recreo es fundamental para el normal desarrollo tanto físico como psíquico y social de los niños”

PLN- ¿Qué es eso de personas portadoras de un “estoma intestinal”?

GTA- Las personas que tienen un “estoma intestinal” se llaman ostomizados. Se trata de individuos que han sido sometidos a una intervención quirúrgica cuya finalidad es exteriorizar un asa del intestino a la pared abdominal a través de la cual realizan el acto de la defecación, con carácter provisional o definitivo. Este orificio en la superficie del abdomen les ha sido practicado debido a una causa traumática o patológica del intestino delgado o grueso.

PLN- ¿Y qué os habéis propuesto realizar con esta investigación?

GTA-En primer lugar, (estudiar y valorar la problemática de las personas ostomizadas, desde el momento en que es diagnosticada la enfermedad hasta su completa integración social). Para ello el equipo de trabajo ha diseñado un proyecto en el que se estudian diferentes variables tales como: conocimientos y actitudes sobre su enfermedad y autocuidados, depresión, relaciones interpersonales, apoyo social, entre otras. Para ello, un equipo de profesionales de este Departamento pasarán por los domicilios de los ostomizados a recoger información y posteriormente intervenir en función de las necesidades detectadas.

PLN- Bueno, tenemos que terminar. No sin antes invitaros a participar en futuras publicaciones de este periódico.

GTA- Sí, muchas gracias. Es nuestro deseo que en próximos números de este periódico local exista una sección dedicada a la Salud Pública donde informaremos más detalladamente sobre las últimas investigaciones, así como otros temas que resulten interesantes para los vecinos de Natzaret.

Desde aquí damos las gracias a todas las personas de Natzaret por su amabilidad en prestarse a colaborar en las investigaciones realizadas. Así mismo les invitamos a participar para conseguir entre todos un desarrollo comunitario cuyo objetivo final es mejorar la salud y la calidad de vida de los vecinos de Natzaret.

PLN- Muchas gracias.

GTA- A vosotros.

1990/06 El problema de la vivienda y el futuro del barrio. Llibret informatiu sobre la situació de l’habitatge al barri. Sobre la història del barri, problemes històrics com la falta de condicions d’habitatge dignes, el xabolisme, etc. Incloem este document perquè dóna una idea general i analítica de la situació de l’habitatge al barri. Així i tot, com s’anunciava en la introducció a esta publicació, reservem la complexitat de la polèmica amb les casetes de paper i el reallotjament de les famílies per a una publicació específica. [HABITATGE] [SANEJAMENT] [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [XABOLISME]

El problema de la vivienda en Nazaret y el futuro del barrio. Junio de 1990.

Dosier elaborado por profesionales y técnicos pertenecientes a diferentes servicios.

Índice

  1. Introducción: El porqué de este folleto.
  2. Breve historia del barrio y cronología de los últimos acontecimientos
   1. El nacimiento del barrio.
   2. Las amenazas.
   3. El aumento de la población.
   4. La pérdida de población.
   5. ¿Desaparecerá Nazaret en el próximo siglo?
   6. Los últimos acontecimientos.
  3. Situación social y económica del barrio.
  4. Servicios y prestaciones en el centro cívico.
  5. El problema de la vivienda en el barrio de Nazaret.
   1. Legalización de los terrenos de la zona A y la zona B.
   2. El chabolismo.
   3. El patio del colegio público “Vicente Hervás” y la calle “Pertusa”.
   4. El plan general de ordenación urbana (PGOU): plan diferido.

 

1990/06/07. “Delincuentes y traficantes se refugian entre «casitas». Solicitan el derribo de chabolas”, Las Provincias. [DROGA] [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

1990/07 Asociación vecinos informa – V. Hervás i xabolisme. [EDUCACIÓ] [XABOLISME]

1990/07/14. “Técnicos de Natzaret reclaman inversiones para evitar que desaparezca el barrio”, El País. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1990/09/20. “Los vecinos de Nazaret creen que el barrio puede desaparecer al ampliarse el puerto. La asociación reclama que el acceso ferroviario se entierre para que no haga de barrera”, Levante. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1990/09/26. “El derribo de las «casitas», la intervención más deseada”, Las Provincias. [DROGA] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

1990/09-10. Periòdic Natzaret n. 45.PORTADA: El derribo de las casitas de papel, una intervención de la administración en el barrio; El Puerto y a ciudad. OPINIÓN: Editorial: El final de las Casitas de Papel. REPORTAJE: Drogodependencias, dos actividades del programa de prevención. CIUDAD: Vivienda y futuro del barrio; Un plan de vivienda para Nazaret. NOTICIAS… SOCIEDAD… CULTURA… DEPORTES: El fin del alcantarillado. ÚLTIMA PÁGINA: Diagnóstico precoz del cáncer de mama.” [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME] [PORT] [DROGA] [SANITAT]

EL DERRIBO DE LAS CASITAS DE PAPEL. UNA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL BARRIO

Aquí estaban las casitas de papel.

El pasado día 14, sorpresivamente para los residentes de la zona, aunque habían recibido órdenes de desalojo, o quizá por lo mismo, pues no era la primera vez que las recibían, sorpresivamente para los vecinos, que aunque era una medida largamente esperada, nunca llegaba a producirse, tuvo lugar el derribo de las “casitas de papel”.

La medida, minuciosamente planificada por la Administración, se realizó en pocas horas y tuvo los mínimos incidentes, si exceptuamos los provocados por el tendido eléctrico, que no había sido desconectado, y por “ciertos” residentes que trababan de oponerse a la misma.

Un poco de historia

“Las casitas de papel” se construyeron en 1957 sobre propiedad municipal, para alojar durante un período máximo de tres meses a los damnificados de la riada. Fueron casas que por carecer de la infraestructura mínima, luz, agua potable, alcantarillado, ni siquiera obtuvieron la cédula de habitabilidad.

Con el paso del tiempo, la población, mayoritariamente paya en su origen, fueron abandonando las “casitas” en busca de una mejor calidad de vida. Nuevos pobladores, con escasos recursos -familias gitanas en su inmensa mayoría- fueron ocupando las chabolas abandonadas, sin que la administración franquista se preocupara, haciendo que se originara un incremento de la marginación social en la zona.

En 1977, la AA VV de Nazaret, colabora con el Ministerio de la Vivienda en un Plan de erradicación del chabolismo, por el que 40 familias de las “casitas” obtienen nueva vivienda abandonando las chabolas, per el Ayuntamiento incumple la segunda parte del plan, no derribando las chabolas vacías, que vuelven a ocuparse ilegalmente, con lo que el problema lejos de solucionarse se agrava.

En 1983, una nueva moción del Ayuntamiento, aprueba un plan de derribo de las chabolas que incluye el traslado de los afectado a viviendas dignas. Este plan, a ejecutar en tres años, nunca se llegó a cumplir.

Posteriormente, aparece un nuevo factor conflictivo: el asentamiento y consolidación del tráfico de drogas ilegales, como solución para salir de la marginación. Esta situación repetidamente denunciada en los últimos años, a los que la Administración hace oídos sordos, resta credibilidad al Ayuntamiento, aumentan los problemas relaciónales de las personas que habitan en el barrio y provoca que se comience a pensar en “soluciones” fuera de la Administración.

En abril de 1989, la Asociación de Vecinos del barrio, Cáritas parroquial, los colectivos educativos y sociales del barrio piden al Ayuntamiento que Nazaret sea declarado “Barrio de acción preferente” que presupone un trabajo de intervención social globalizado, con participación de la comunidad, que contempla el problema en su globalidad, es decir, la vivienda, el empleo, la salud, la educación, las problemáticas psicosociales y familiares, así como las relaciones del colectivo gitano con el resto de la comunidad, de lodo el barrio. A dicha petición, la Administración, no contesta.

Momento del derribo de las Casitas.

Historia más reciente

La necesidad de realizar el patio de recreo del C.P. Vicente Hervás, aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia el año pasado, pasaba ineludiblemente por el desalojo de los residente en la C/Pertusa, afectados por dicho plan. La ubicación de los afectados propuesta por la Administración a base de casas prefabricadas y situados en el solar tangente al camino del canal, provoca la concentración de 2.000 vecinos en la Plaza de Aras de Alpuente, frente al edificio del Centro Cívico, que alarmados por la propuesta municipal, junto a los rumores e infundios sobre la llegada de 400 gitanos procedentes de Barcelona al barrio, rechazan dicha propuesta, tal y como se informó en el número anterior de nuestro periódico NATZARET.

La administración reacciona, olvidando la propuesta inicial y buscando con los afectados soluciones alternativas.

Volvemos a la actualidad

El día 17 de septiembre, consolidado el derribo de las “casitas de papel”, día de comienzo del curso escolar para los alumnos de E.G.B., el Colegio Público Vicente Hervás, no pudo iniciar el curso, por estar ocupado por familias afectadas por el derribo que habían pasado el fin de semana dentro del mismo.

Dichas familias fueron desalojadas por la policía, no sin antes crearse momentos de tensión por las amenazas dirigidas a profesores del Centro y Padres de alumnos que habían llevado a sus hijos al mismo.

Ante tal situación, los Padres del Colegio Vicente Hervás deciden no llevar a sus hijos al Centro hasta que no se solucione el problema, reivindicando a la Administración soluciones alternativas para el desarrollo de la docencia mientras dura la situación planteada.

El Ayuntamiento, por medio de Servicios Sociales Municipales, comunica la realidad de las “casitas de papel”, que en números se traduce a que de 80 “casitas” solo se hallaban ocupadas 30, en las que vivían realmente 12 familias, siendo las restantes utilizadas para otros “usos”.

Los realmente afectados, y al no haberse realizado el derribo de la c/ Pertusa, por agravio comparativo, exigen de la Administración solución a su problema.

El Ayuntamiento con pleno de finales de Septiembre, aprueba un presupuesto de cien millones de pesetas, para la solución de las 18 familias de la c/ Pertusa así como para los afectados reales de la otra zona.

En la actualidad y según informaciones llegadas a nuestra redacción, se está tramitando la solución urgente de las familias afectadas. Estimamos que si dicho proceso de reubicación se realiza con celeridad, y se construye el patio de recreo del C.P. Vicente Hervás, con la demolición ya llevada a cabo de las casitas de papel, la fisonomía del barrio va, inevitablemente, a cambiar positivamente, pudiendo ser el punto de arranque, si el respeto a los derechos de todos los ciudadanos del barrio cala realmente entre nosotros, hacia un marco físico más autentico para la convivencia.

Més imatges de l’enderrocament de les Casetes de Paper:

1990/10/15. Fotografies del solar de les Casetes de Paper. [SANEJAMENT] [HABITATGE] [XABOLISME]

1990/10/28. “El derribo de viviendas en Nazaret se retrasa de Nuevo” (carrer Pertusa). [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

1990/11/03. “Finaliza el derribo de las casitas de papel en el barrio de Nazaret” (carrer Pertusa, en queda una casa dreta). [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

1990/11/04. “Punto final a las «casitas de papel». Derribadas las casitas de la calle Pertusa”, Diario del Marítimo. [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

1990/11/12. “Nazaret reclama el traslado de los almacenes de contenedores”, Levante. [PORT] [CONTENIDORS] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1990/11-12. Periòdic Natzaret n. 46.PORTADA: Ampliación del puerto y futuro del barrio. BARRIO: Patio del Vicent Hervás, ¿una broma municipal? (ja derrivades les cases del carrer Pertusa el primer cap de setmana de novembre). ÚLTIMA PÁGINA: Una llamada de recuerdo, vacunación antitetánica”. [PORT] [HABITATGE] [XABOLISME] [SANEJAMENT] [EDUCACIÓ] [SANITAT]

1990/12/29. “La empresa Arlesa amplía instalaciones en Nazaret pese a tener pendiente su traslado fuera del barrio”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1991

1991/01 Fulla informativa n. 1. Temes relacionats amb la salut: Pla d’Habitatge, el port guanyarà terreny al mar i respectarà Natzaret, Arlesa perillosa, les interminables obres de les clavegueres, tràfic de drogues, per un barri més net, soroll i contaminació dels autobusos. A continuació transcrivim els extractes dels temes més relacionats amb la salut. [CLAVEGUERES] [CONTAMINACIÓ] [DROGA] [HABITATGE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [NETEJA] [PORT] [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [XABOLISME]

Las interminables obras del alcantarillado

Fue necesaria una epidemia de hepatitis en el 84 para que el Ayuntamiento cediera a las exigencias de los vecinos e hiciera la mitad del alcantarillado del barrio.

Tras las inundaciones del barrio en el 86, la querella que se interpuso al alcalde Pérez Casado y las movilizaciones de la Asociación, se aprobó la última parte del alcantarillado que son las obras que están llegando a su fin, aunque con mucho retraso.

Lamentamos que el Ayuntamiento, aunque dijo que sí, todavía no ha avisado a los vecinos de la obligación de cada cual de hacer las acometidas a la red general.

Hemos conseguido también que se haga la red que faltaba al final de Guitarrista Tárrega e Ignacio Zuloaga así como el compromiso de incluir la calle Algemesí no prevista inicialmente.

(…)

Tráfico de drogas

Según opinión bastante generalizada en el barrio el tráfico de droga ha disminuido considerablemente desde que desaparecieron las “Casitas de papel” tras también muchos años de lucha. Pero la venta no ha sido eliminada. Algunos “presuntos” traficantes siguen en el barrio si bien su actividad parece haberse desplazado a otras zonas. Es un momento muy importante para que no dejemos que se creen otros focos de venta.

Por un barrio más limpio

Este fue el eslogan de la primera campaña de esta Asociación de vecinos allá por el mes de mayo del 76.

Nazaret está sucio. Si entramos al barrio por el Camino de las Moreras y Camino Viejo de Nazaret nos encontramos con los dos mayores vertederos de escombros de todo el distrito marítimo.

Se ha denunciado en muchas ocasiones, pero la basura y los escombros van aumentando sin remedio. El Ayuntamiento no limpia, pero también hay que reconocer que muchas veces los que ensucian son los propios vecinos. Quizás convendría recordar que no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia.

(…)

El ruido y contaminación de los autobuses

Los autobuses en la parada final mientras guardan el siguiente viaje están cinco, diez y hasta quince minutos con los motores en marcha.

Una vecina de la calle Castell de Pop nos informó del escrito de denuncia hecho al Ayuntamiento con un montón de firmas de vecinos de la calle. A ver si esta vez hacen caso.

1991/01/10. “La empresa Arlesa almacena entre 80 y 100 toneladas de un gas peligroso junto a las viviendas de Nazaret”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1991/01/13. “El cerco de Nazaret. La ampliación portuaria y las fábricas peligrosas sitian este barrio de Valencia”, El País. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [DROGA] [XABOLISME] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1991/01-02. Periòdic Natzaret n. 47.BARRIO: Arlesa amplia instalaciones ilegales”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT]

1991/03 Fulla informativa n. 2. Uns retalls en relació als perills per a la salut del barri. [AIGUA POTABLE] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [RIU]

Estrechamiento en el nuevo cauce

En el nuevo cauce del Turia se están haciendo unas obras que han cerrado una parte de su desembocadura. Como se ha creado una situación de peligro potencial ante posibles riadas se comunicó por escrito al Ayuntamiento el pasado 1 de Marzo para que tome las medidas oportunas.

En defensa del medio ambiente

El pasado miércoles 17 de Marzo un buque amarrado en el puerto realizó un vertido de un líquido clasificado como materia peligrosa. La Asociación de Vecinos lo denunció en los medios de comunicación, tanto El País, como Levante y Las Provincias se hicieron amplio eco que también llegó a las emisoras de radio y a la TV. De momento Comandancia de Marina le ha abierto un expediente y le ha exigido una fianza de 1.000.000 pts. La naturaleza es un bien colectivo cada vez más escaso que tenemos que defender entre todos.

Aguas potables

En algunas zonas del barrio las averías y las reparaciones son casi constantes. Sería mejor para todos renovar las conducciones en vez de poner parches continuamente.

Camiones en el camino Canal

Los camiones no respetan la prohibición de circular y aparcan donde les viene en gana sin reparar en las molestias que causan. Se ha vuelto a denunciar esta situación a las autoridades competentes (¿competentes?). Los camiones cisterna de CAMPSA siguen pasando por el camino de Las Moreras, ¿estarán esperando a que ocurra algún accidente para desviarse por el interior del puerto?

1991/03/18. “Curso sobre prevención de drogadicción”, Las Provincias. [DROGA]

1991/03/31. “Los vecinos del distrito Marítimo exigen al puerto que les dé el estudio de seguridad”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1991/03-04. Periòdic Natzaret n. 48.PORTADA: Un centro de día en el barrio para ancianos. CIUDAD: Curso de prevención de drogodependencias en Natzaret y Cabanyal. ÚLTIMA PÁGINA: El Centre de Salut informa”. [MAJORS] [DROGA] [SANITAT]

1991/04/02.”Vecinos de Natzaret afirman que un buque realizó vertidos peligrosos en el puerto”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1991/04/03. “Un buque, investigado por arrojar vertidos en el puerto de Valencia”, El País. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1991/04/03. “Aparece una gran mancha de aceite en el puerto”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

Nota sobre el port: Continuen les notícies al voltant d’este i altres abocaments de substàncies perilloses protagonitzats pel port. N’hem inclós algunes per la seua relació directa amb la salut, però posar-les totes desviaria el tema principal d’esta publicació. Es poden consultar íntegrament a la publicació específica del port: El Port: Hemeroteca de l’ampliació sud (1985-2005 i 2013) i situació actual de la nord.

1991/04/07. “Cuatro familias se encuentran en la calle sin hogar. Proceden de las «casitas de papel» y piden ser realojadas”, Diario del Marítimo. [HABITATGE] [SANEJAMENT] [XABOLISME]

Nota sobre el xabolisme i l’habitatge: La inclusió d’esta notícia (entre d’altres que continuen apareixent en relació a les casetes de paper) té com a funció donar una idea de la problemàtica, que encara no estava resolta. La futura publicació dedicada específicament a l’habitatge l’analitzarà amb més detall.

1991/04/14. “El 75% de los vecinos de Nazaret culpa a Arlesa de la contaminación”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1991/04/14. “Los vecinos responsabilizan a Arlesa del ruido y los malos olores. Una encuesta de la Escuela Pública de Enfermería cobra actualidad”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1991/04/27. “Dossier sobre Arlesa. Diversos informes municipales reconocen su peligrosidad”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

Nota sobre Arlesa: Com en els dos casos anteriors, hem inclós moltes notícies referents a Arlesa, pel risc que ha suposat per a la salut i la integritat física del barri. A partir d’ací, a causa de la freqüència de les notícies relacionades amb el seu procés d’expulsió del barri, s’inclouen únicament les més rellevants. També, com en el cas de port i de l’habitatge, prompte es podrà consultar una publicació específica que explicarà tota la problemàtica d’Arlesa.

1991/05 Convocatoria comisión firmas – V. Hervás i habitatge. Negociació al voltant del desnonament de 17 famílies al carrer Pertusa, amb motiu de l’ampliació del pati del col·legi V. Hervás. [EDUCACIÓ] [HABITATGE] [XABOLISME]

1991/05 Curso formación en prevención de drogodependencias. [DROGA] [SANITAT]

1991/05 Boletín n. 3. Continua informant-se sobre algunes de les problemàtiques que es mantenen i van actualitzant-se: neteja de solars, camions, clavegueres, Arlesa, Campsa… [CLAVEGUERES] [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [NETEJA] [PORT]

1991/05 Plataforma de barrio ante las elecciones municipales. Entre les problemàtiques proposades, algunes molt relacionades amb salut i salubritat del barri: Legalització de terrenys de la Zona B, urbanització integral i neteja (neteja, tancament de solars, construcció de voreres i plantació d’arbres, clavegueres, bases de contenidors, vehicles abandonats…), abocaments al vell llit del Túria, habitatge, zones verdes… [CLAVEGUERES] [CONTAMINACIÓ] [HABITATGE] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS] [NETEJA RIU] [RIU] [XABOLISME]

1991/05-06. Periòdic Natzaret n. 49.REPORTAJE: Temas del barrio a tener en cuenta para los próximos cuatro años”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [SANITAT] [HABITATGE] [EDUCACIÓ] [DROGA]

TEMAS DEL BARRIO A TENER EN CUENTA PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS (FRAGMENT)

(…) En función de la aproximación a la realidad del vecindario las prioridades, en mi opinión, serían las siguientes:

– Mayores recursos para la biblioteca pública. Campañas de promoción de la lectura.

– Mejores instalaciones para la Escuela de Adultos y fomento de campañas de alfabetización.

– Construcción del centro de educación secundaria.

– Legalización terrenos zona B.

– Compromiso de no permitir la expansión del puerto a costa del barrio. Traslado de industrias peligrosas (Arlesa, Campsa…).

– Ampliación del Centro de Salud según lo legalmente establecido.

– Policía de barrio.

– Talleres ocupacionales para los jóvenes que han salido de la escuela y no tienen trabajo.

– Apoyo a los planes de prevención de drogodependencias.

– Medidas de fomento del empleo en el barrio dirigido sobre todo a tres grupos de personas: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

– Plan de reducción progresiva de las desigualdades socio-económicas entre los distintos barrios de la ciudad.

– Prohibición de circular camiones de gran tonelaje por camino Canal y La Punta. Desvío de camiones cisterna de Campsa por interior del puerto.

– Traslado de las bases de contenedores.

– Nuevo mercado.

– Carril bici que recorra todo el cauce desde Nazaret hasta Mislata. Acondicionar el último tramo del viejo cauce para deportes acuáticos populares.

– Elaboración del plan de vivienda para el barrio respetando la decisión de los afectados. Derribo de las chabolas de Macarena y Virgen de los Reyes. Apoyo a las familias afectadas que no estén implicadas en trafico de drogas.

1991/07/13. “La venta de heroína en Valencia se desplaza a la zona de Nazaret”, Levante. [DROGA] [XABOLISME]

1991/09-10. Periòdic Natzaret n. 50.PORTADA: El tráfico de drogas en Nazaret. BARRIO: Denuncia contra la residencia de enfermos mentales (per les condicions en què estan els malats, traslladats al carrer Algemesí des del psiquiàtric de Bètera); El problema de las bases de contenedores; Residencia de la 3ª edad (Centro de día) en Nazaret. CIUDAD: Los barrios del Marítimo se movilizan contra la droga. ÚLTIMA PÁGINA: La salud en Nazaret”. [DROGA] [SANITAT] [CONTENIDORS] [PORT] [MAJORS] [AIGUA POTABLE] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

LA SALUD EN NAZARET

Cuando se habla de salud conviene conocer la población y el entorno en que se vive. Nuestro barrio tiene una población censada prácticamente estable desde 1.970, de 7.365 habitantes en 1.990, con tendencia al descenso de los nacimientos y con una proporción creciente de mayores de 65 años. Se calcula que, además en él viven unas 1.000 personas que no están inscritas en el padrón municipal.

Un poco más de un cuarto de los habitantes de Nazaret no han nacido aquí ni tampoco en la ciudad de Valencia. Entre la población ocupada predominan los obreros de la industria (un 73’7%) y por nivel de renta el barrio de Nazaret está incluido en el grupo más bajo. Hay una proporción de personas que no saben leer ni escribir mayor a la media de la provincia.

Al conocimiento del medio ambiente nos podemos aproximar a través del estudio del aire, las aguas y el urbanismo. La contaminación del aire se produce principalmente por ruidos, humos de vehículos e industrias. En cuanto a ruidos hay aquí menos contaminación que en el promedio de la ciudad. El tráfico de vehículos es menor también salvo en la calle Puente de Astilleros con tránsito importante de camiones. La principal contaminación del aire es debida a la ubicación en pleno barrio de una fábrica de aceites que trabaja con semillas de soja. En los últimos años se han descubierto varias epidemias de crisis asmáticas en diversas ciudades, relacionadas con la descarga de tales semillas.

En cuanto al agua, en enero de 1987 tuvo lugar un accidente de contaminación de la misma con una grasa sólida de aceite vegetal, no tóxico, procedente de la anterior industria.

Se conoce la existencia en Nazaret de pozos para el abastecimiento de agua, dieciocho en el último control (año 1.990), algunos de los cuales no reúnen condiciones adecuadas de potabilidad. Hasta el pasado año también había casas sin agua, ni siquiera de pozo (casitas de papel), que actualmente ya no existen. Todavía tenemos chabolas en la calle Macarena.

La mitad del barrio, hasta hace poco, no contaba con red de alcantarillado adecuada. Desde el Centro de salud se sospechó en 1987 problemas de filtración de aguas residuales, debido a la alta frecuencia de casos de hepatitis que se diagnosticaban, y se hizo saber al Ayuntamiento. Actualmente se está renovando la red.

De urbanismo llama la atención sobre todo las características de viviendas y zonas verdes: alrededor del 90 % de nuestras viviendas tienen menos de 100 metros cuadrados y cerca de la mitad tienen problemas de goteras, humedad, frío, poca ventilación o escasa iluminación.

Aunque tenemos suelo destinado a zona verde, falta la adecuación del mismo, con cultivo de césped o plantas y arbolado.

Tenemos además calles mal asfaltadas y algunos trozos sin asfaltar (por ejemplo la comunicación de la c/ Fontilles con c/ Ronda de Nazaret, y de c/ Fontilles con la c/Virgen de los Reyes.

Hay dos puntos de tráfico rodado peligrosos (cruce estrecho y con poca visibilidad, la salida de la calle Castell de Pop a Camino de la Punta y la salida de Ignacio de Zuloaga a camino de la Punta).

Sólo tenemos cuatro cabinas telefónicas y una biblioteca, sin embargo contamos con 36 bares.

Hay varios solares en los que se vierten desechos, ya que no están vallados. Esto supone un riesgo de proliferación de ratas e infecciones.

Las consultas del Centro de salud son frecuentadas sobre todo por personas mayores de 60 años, aunque últimamente la tendencia es a que también acudan personas más jóvenes. Entre nuestros mayores las consultas son principalmente por problemas osteoarticulares (de huesos), circulatorios (tensión arterial) y respiratorios. Entre los jóvenes y personas de edad media se observan muchos casos de enfermedades psicosomáticas (de tipo nervioso) y, en varones, de hígado, lípidos o arterias, relacionadas con un excesivo consumo de alcohol.

Pensamos que los problemas de la vivienda o el tipo de trabajo están determinando aparición de algunas de las patologías detectadas.

Los niños de Nazaret consultan sobre todo por enfermedades banales del aparato respiratorio. Sobre ellos puede ser interesante actuar, en colaboración con los maestros, para favorecer hábitos de alimentación y de vida sanos.

E.A.P. de Nazaret

1991/10. “1.800 asociaciones de vecinos exigen un pacto social contra la droga”, El País. [DROGA]

1991/10 Boletín n. 4. Entre la resta de temes tractats al butlletí, destaquem el tema de les drogues i transcrivim el text corresponent. [DROGA]

El tráfico de drogas en Nazaret

Con el derribo de las «Casitas de Papel» no se acabó con el tráfico de drogas ya que se ha desplazado a otra zona del barrio, en concreto a parte de las calles Macarena, Virgen de los Reyes y Jesús Nazareno que están situadas entre el parque deportivo y ARLESA. La Asociación pidió también el derribo de las chabolas de esta zona, pero no se hizo y ahora tenemos otro foco de traficantes de drogas que están atentando contra la salud de muchas personas y están causando gravísimos problemas al vecindario de la zona.

Representantes de la Asociación se entrevistaron el pasado 4 de Octubre con el delegado del Gobierno, Francisco Granados, y con el Jefe Superior de Policía, Jesús Prol, con el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Cotino y con representantes de la Consellería de Sanidad. Se les planteó la necesidad de que las tres Administraciones coordinen sus actuaciones para evitar los conflictos que genera en el barrio el tráfico de drogas.

Granados se comprometió a que la policía patrulle el barrio las 24 horas; el Ayuntamiento decidió el derribo de las chabolas que sirven de base para el tráfico de drogas y Sanidad elaborará un informe sobre las condiciones de salud ambiental de la zona.

Pensamos que para luchar contra el tráfico y consumo de drogas hay que utilizar métodos pacíficos y medidas sociales.

1991/10/05. “De las «casitas rosa» a la Macarena. Los traficantes de droga siguen desplazándose”, Las Provincias. Nota: una major actuació policial en les casetes “rosa” (Malvarrosa) provoca que els traficants de droga (alguns dels quals venien de les “casetes de paper”) es traslladen a la zona de Macarena de Nazaret. [DROGA] [XABOLISME]

1991/10/06. “Se dispara la venta de jeringuillas en Nazaret y cae en picado en la Malvarrosa”, Las Provincias. [DROGA] [XABOLISME]

1991/10/29. “Una redada antidroga en Nazaret se salda con la detención de 4 traficantes”, Levante. [DROGA]

1991/11 Boletín n. 5. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [SANITAT] [XABOLISME]

El Centro de Salud abrirá por las tardes

Según nos han informado, el horario de atención al público se ampliará por las tardes. Todavía no hay fecha concreta, pero están trabajando en ello. Será, sin duda, una mejora importante que nos ofrece un equipo de profesionales que se esfuerza continuamente por mejorar la calidad del servicio público de sanidad.

(…)

Se derribaron las chabolas

El 11 de Octubre, numerosos vecinos de Natzaret participamos a la multitudinaria manifestación en contra de los traficantes de droga organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos que recorrió toda la Avenida del puerto hasta la Alameda.

El pasado 4 de Noviembre tenía lugar el derribo de 22 chabolas ocupadas, en su mayoría, por traficantes de droga a pequeña escala. El Ayuntamiento, presionado por el vecindario, actuó con bastante rapidez. Unos días antes, el 25 de Octubre, la policía detenía a cuatro traficantes de heroína en la c/ Virgen de los Reyes y el mismo día del derribo otros dos individuos eran detenidos por la misma razón en la c/ Ifach.

Sabemos que el problema de la droga no termina con los derribos, porque los grandes narcotraficantes no viven en chabolas y seguirán encontrando gente que les venda su odiosa mercancía ya que el paro y la marginación social son el mejor caldo de cultivo para la aparición de «camellos», ya sean gitanos o payos, que de todo hay en nuestro barrio.

La Asociación de Vecinos insiste en que se acaben con los focos de chabolismo y los asentamientos ilegales (incluidas las tiendas de campaña), así como una buena política social de prevención y de apoyo a las personas que no están implicadas en el narcotráfico.

Arlesa, contenedores, plan de vivienda y legalización de terrenos

El pasado 22 de Octubre representantes de la Asociación se reunieron con el concejal de Parques y Jardines, Francisco Martínez León y con su asesora Pepita Ahumada. Entre los numerosos temas tratados hay que destacar la necesidad de remodelar el nuevo parque situado junto a Benimar (árboles, reponer juegos, tabicar la caseta para evitar su utilización por los toxicómanos…).

También hablamos del ajardinamiento de la plaza Aras de Alpuente, de diversos arreglos en jardines y calle peatonal, del carril bici por el viejo cauce, del jardín a construir en el antiguo aparcamiento de Arlesa, así como del acondicionamiento del tramo del viejo cauce comprendido entre el puente de Astilleros y el mar para actividades deportivas acuáticas de uso popular. Por último planteamos la posibilidad de que los niños y niñas del barrio colaboren en una campaña de plantación de árboles en la zona del viejo cauce situada junto al barrio.

1991/11/04. “Els veïns en favor de la prevenció i la reinserció. La massiva manifestació, tragué la gent al carrer”, Federació. [DROGA]

1991/11/06. “Los vecinos de Nazaret denuncian que todavía quedan chabolas en el barrio” (els habitants de Macarena i del carrer Virgen de los Reyes continuen al barri, però en tendes de campanya), Levante. [XABOLISME] [DROGA]. En relació a la relació entre xabolisme i droga, cal destacar este fragment de la notícia:

“Sabemos que el problema de la droga no termina con el derribo de las chabolas -advierten los vecinos-, porque los grandes narcotraficantes no viven en las chabolas. Y estas personas seguirán encontrando quien venda al menudeo porque el paro y la marginación social son el mejor caldo de cultivo para la aparición de camellos.”

1991/11/06. “Tres personas arrestadas en un nuevo golpe al narcotráfico en Nazaret”, Levante. [DROGA]

1991/11/23. “La AVV no quiere camiones de Campsa en Nazaret”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1991/11-12. Periòdic Natzaret n. 51.PORTADA: Todos contra la droga; Derribo de las chabolas de Macarena. ÚLTIMA PÁGINA: Centre de Salut de Natzaret” [DROGA] [XABOLISME] [SANEJAMENT] [SANITAT] (Les imatges de les xaboles i del moment del seu enderrocametn no estan incloses en la publicació impresa, però formen part de la col·lecció de l’Assoc.).

EL DERRIBO DE LAS CHABOLAS DE MACARENA

El pasado 4 de Noviembre tenía lugar el derribo de 22 chabolas ocupadas, en su mayoría, por traficantes de droga a pequeña escala. El Ayuntamiento presionado por el vecindario, actuó con bastante rapidez. Unos días antes, el 25 de Octubre, la policía detenía a cuatro traficantes de heroína en la c/ Virgen de los Reyes y el mismo día del derribo otros dos individuos eran detenidos en la c/ Ifach.

En este proceso la Asociación de Vecinos convocó a todos los colectivos del barrio (APAS, Colegios, Fallas, Jubilados, Cáritas, Scouts, Fiestas, Nazaret Unido, Servicios sociales, escuelas infantiles, Centro de Salud…) y se llegó al acuerdo de adoptar una actitud pacífica y de exigir que la administración resolviera el problema.

Así mismo la Asociación propuso a la Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Horta la convocatoria de una manifestación de protesta contra la droga para dar una salida reivindicativa y solidaria a los conflictos locales de cada barrio.

El 22 de Octubre, unos 400 vecinos de Nazaret participaron en la multitudinaria manifestación contra la droga que a pesar de la lluvia reunió a unas 25.000 personas según los medios de información. Al final de la marcha se leyó un comunicado donde se reclamaba que se coordinasen las tres administraciones (central, autonómica y local) para incidir en la prevención, la lucha contra los traficantes y la rehabilitación de los drogodependientes.

Ciertamente el problema de la droga no termina con los derribos, porque los grandes traficantes no viven en chabolas y seguirán encontrando gente que les venda la odiosa mercancía ya que el paro y la marginación social son el mejor caldo de cultivo para la aparición de “camellos”, sean gitanos o payos, que de todo hay en nuestro barrio.

La Asociación de Vecinos insiste en que se acaben con los pequeños focos de chabolismo que aún quedan en Nazaret y reclama una decidida política social para afrontar el tema de la droga.

Portavoces vecinales han destacado la madurez demostrada por el vecindario que ha rechazado a los que querían tomarse la justicia por su mano “pegándole fuego a las chabolas” y han confiado en la organización vecinal para reclamar soluciones.

1992

1992/01/14. “La nueva amenaza de los vecinos de Nazaret tiene un nombre: Arlesa. El hexano, utilizado en la empresa, es altamente tóxico”, Hoja de Valencia. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/01/25. “Proceso a un industrial por provocar un brote de asma” (en relació ab Arlesa, en Barcelona), Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/01-02. Periòdic Natzaret n. 52.PORTADA: Centre de Salut, un pedriatra más y nuevos; Barrio de Nazaret. Propuestas ’92 (presentació 13 de febrer). BARRIO: ¿Qué pasa con el Centro de Día de Nazaret (breve historia de una “burrocracia”)? ÚLTIMA PÁGINA: Centre de Salut de Natzaret”. [SANITAT] [MAJORS] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

CENTRE DE SALUT. UN PEDIATRA MÁS Y NUEVOS…

Desde primeros de febrero algunas novedades se han producido en el Centre de Salut: con la llegada de un nuevo pediatra se amplía la edad de los usuarios del servicio de pediatría del barrio hasta los 14 años. Por otra parte, se han establecido unos horarios de consulta nuevos extensivos a las tardes según las pautas que siguen:

1º. Citas para consulta en el día: de 8 a 9 para medicina general, y de 8 a 11 para pediatría.

2º. Consultas: a partir de las 9 para medicina general, y a partir de las 11 para pediatría. Un día a la semana cada uno de los médicos pasará consulta por la tarde para atender a los trabajadores que durante el resto de la semana no pueden acudir al centro por las mañanas. Deberían por tanto abstenerse del servicio de las tardes los pensionistas y aquellos que pueden ir por las mañanas.

Éstas consultas por las tardes se han organizado de la siguiente manera:

Lunes: consulta de 4 a 7, Dra. Ruiz para medicina general, Dra. Ramona Mínguez para pediatría.

Martes: consultas de 4 a 7 Dra. Ana Costa para medicina general; Dr. Alfredo Ballester para pediatría.

Miércoles: consulta de 4 a 7 sólo para medicina general con el Dr. Femando Moráis.

Jueves: consulta de 4 a 7 sólo para medicina general con la Dra. Victoria Candela.

3º. Urgencias: de lunes a jueves de 15 a 16 horas y los viernes de 13 a 15 horas. Los viernes y los sábados, de 13 a 15 horas, urgencias en el centro; para urgencias a domicilio, de 15 a 17, llamar por teléfono.

En cuanto a la distribución de los usuarios del servicio de pediatría, se llevará a cabo de la siguiente manera: los hijos (hasta 14 años) de los pacientes cuyo médico de cabecera es el Dr. Moráis o la Dra. Costa, serán atendidos por el pediatra Dr. Ballester; y aquellos niños cuyos padres van a la consulta de las Dras. Nidia o Victoria, serán atendidos por la nueva pediatra Dra. Ramona Mínguez.

1992/02/01. “Protección Civil propone que los camiones de Campsa dejen de circular por Nazaret. Los vehículos irán por el acceso sur”. [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/02/15. “València, botiga d’indústries-bomba”, El Temps. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992 Propuestas 92 (procés participatiu i llibre)

1992/02/15. “Se presentó el libro «Barrio de Nazaret: Propuestas 92»”, Las Provincias. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1992/02/27. “El muro que defiende a Nazaret del agua fue allanado por error. El concejal Senent dice que repondrá la mota y que no hay peligro”. [RIU] [INUNDACIONS]

1992/02/28. “La falta de licencias retrasa ocho meses la residencia de Nazaret. El IVSS amenaza con abandonar el proyecto”, Levante. [MAJORS]

1992/03 Boletín n. 6. Diversos temes relacionats amb la qualitat de vida del barri. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1992/03/26. “Nazaret exige que no haya más bases de contenedores ilegales en el barrio”. [CONTENIDORS] [PORT]

1992/03/30. “Un informe dice que el accidente más grave en el puerto afectaría a 120.000 personas”, Levante. [PORT]

1992/03-04. Periòdic Natzaret n. 53.BARRIO: Barrio de Nazaret. Propuestas 92; Plan de lucha contra la droga. ÚLTIMA PÁGINA: Centre de Salut de Natzaret”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [DROGA]

1992/04 Hoja de la vivienda en el barrio. Promeses electorals, necessitats… l’habitatge com una part fonamental de la salut pública que no està sent correctament atesa per l’administració. [HABITATGE] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1992/05 Boletín n. 7. Diversos apartats dedicats al tema de les drogues al barri, sobre la brutícia del riu i la seua pudor, sobre la neteja de solars, etc. [CONTAMINACIÓ] [DROGA] [NETEJA RIU] [NETEJA]

1992/05-06. Periòdic Natzaret n. 54.BARRIO: La A.VV. exige el traslado de Arlesa y Campsa; El viejo cauce vuelve a oler… mal. ÚLTIMA PÁGINA: Centre de Salut de Natzaret”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [NETEJA RIU]

1992/06/10. “Esquerra Unida pide que las instalaciones de ARLESA se trasladen urgentemente de Nazaret”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/07 La mujer en el barrio de Nazaret (procés participatiu i llibre)

1992/07. “El puerto sólo podrá albergar el 40% de las bases de contenedores. El ayuntamiento busca terrenos alternativos”, Levante. [CONTENIDORS] [PORT]

1992/07/12. “Vecinos de Nazaret denuncian que sus vecinos aparecen con un raro «barniz»”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/07/12. “Nazaret denuncia malos olores por los vertidos en el viejo cauce del Turia”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [RIU]

1992/07/21. “El ayuntamiento pedirá a Medio Ambiente que busque una nueva ubicación para la factoría de Arlesa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/08/28. “Los técnicos detectan nuevas viviendas en Nazaret que se abastecen de pozos de agua”, Levante. [AIGUA POTABLE] [CLAVEGUERES] [SANEJAMENT]

1992/09 Boletín n. 8. Solars bruts, xarxa d’aigua potable en males condicions, continua el retràs de la construcció de la residència de la tercera edat, reunió Associació-Port (pel trànsit de camions cisterna de Campsa), etc. [AIGUA POTABLE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [MAJORS] [SANEJAMENT]

1992/09/03. “La asociación de vecinos reclama una mayor seguridad ciudadana”, Las Provincias. [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

1992/09/10. “Los vecinos temen una explosión del depósito de hexano de Arlesa”, Diario del Marítimo. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1992/09/24. “Los vecinos, inquietos por el retraso en las obras de la residencia de ancianos”, Las Provincias. [MAJORS]

1992/09/24. “La policía utilizó una orden de registro judicial para inspeccionar una tienda de campaña de traficantes”, Levante. [DROGA]

1992/09-10. Periòdic Natzaret n. 55.PORTADA: Tránsito ilegal de camiones. ÚLTIMA PÁGINA: Centre de Salut de Natzaret”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1992/10/27. “Construyen aceras en el camino de Canal. Satisfacción entre unos vecinos que las reclamaban desde hace años”, Las Provincias. [ASFALTAT]

1992/11 Boletín n. 9. Prevenció de drogodependències, inversions per a Natzaret al pressupost del 93 (voreres, asfaltat, parcs, aigua potable, jardins, carril-bici, biblioteca…), Arlesa (Aceprosa) perd davant dels tribunals, que la SIDA no continue, etc. Este número anuncia a més a més la creació d’una nova Comissió de Salut. [AIGUA POTABLE] [ASFALTAT] [CLAVEGUERES] [DROGA] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [MALALTIES] [SANITAT]

Nueva Comisión de Salud

A partir de las conclusiones de la Asamblea General de octubre de la Asociación de Vecinos de reorganizar la Comisión de droga, se ha constituido una nueva comisión de salud en el más amplio sentido de la palabra con unas perspectivas de trabajo muy interesantes.

Una representación de esta Comisión junto con otros representantes de AA.VV. de Valencia coordinados en la FAVCOVA asistirán en Madrid el sábado 19 de diciembre a una jornada de trabajo sobre el tema de la drogodependencia. Es un encuentro a nivel de todo el estado español.

1992/11 Las AA.VV. Una respuesta social – Semana europea contra la droga. [DROGA]

Las AA.VV.: Una respuesta social

Semana Europea contra la Droga, 16-21 noviembre 1992.

La experiencia ha demostrado que el CONSUMO DE DROGAS no es un problema aislado e individual, sino que está inmerso en la realidad SOCIAL y que, por lo tanto, las SOLUCIONES, para que sean efectivas y eficaces, deben abordarse DESDE DENTRO de la misma sociedad. LA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

A partir de esta concepción del consumo de drogas, las Asociaciones de Vecinos no sólo deben asumir su cuota de responsabilidad en la promoción de la salud, sino REIVINDICAR su DERECHO a participar activamente en la promoción de estilos de vida sanos.

Opinamos / proponemos:

– La promoción de la salud es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros que componen la sociedad. / La información y la formación son los medios adecuados para la sensibilización de los vecinos.

– El consumo de drogas es un fenómeno con múltiples causas y todas deben ser tenidas en cuenta. / Es necesario conocer los motivos y consecuencias del consumo de drogas para que las actuaciones que se planteen vayan encaminadas a proporcionar comprensión y apoyo a los afectados.

– Las AA.VV. consideran el problema del consumo de drogas como una cuestión social.

– Por su propia identidad, las AA.VV. son el marco idóneo para el desarrollo de la prevención e inserción. / La coordinación con los recursos generales y entre las AA.VV. proporcionará una mayor rentabilidad a [frase incompleta].

– La participación y la colaboración solidaria de los ciudadanos es la única forma de ofrecer respuestas integradoras y globales. / Las AA.VV. son un modelo preventivo en sí. Los jóvenes tienen un papel importante como dinamizadores de la vida del barrio.

1992/11/06. “Vecinos de Nazaret denuncian la instalación ilegal de una nueva base de contenedores. El almacén está en el camino del Canal”. [CONTENIDORS] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1992/11/10. “Los vecinos del Marítimo exigen más dispensarios de metadona”, Levante. [DROGA] [SANITAT]

1992/11/20. “La red de agua potable será saneada en 1993”, Las Provincias. [AIGUA POTABLE] [SANEJAMENT]

1992/11/29. “Las AAVV convocan para el día 21 una manifestación contra la droga en Valencia”, Las Provincias. [DROGA]

1992/11-12. Periòdic Natzaret n. 56.PORTADA: Se reanudan las obras de la Residencia de Día. BARRIO: Renovarán la red de agua potable. ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS: Educación para la salud. COLABORACIONES: SIDA, un compromiso de todas las personas. ÚLTIMA PÁGINA: El equipo del Centro de Salud de Nazaret cumple cinco años”. [MAJORS] [AIGUA POTABLE] [EDUCACIÓ] [MALALTIES]

EL EQUIPO DEL CENTRO DE SALUD DE NAZARET CUMPLE CINCO AÑOS

Por estas fechas cumple cinco años el actual Equipo de Asistencia Primaria que opera en el Centro de Salud de Nazaret. El equipo sanitario, desde su llegada ha ido luchando por una mejora de la asistencia sanitaria en nuestro barrio.

A las consultas diarias se le suma la cuidada atención a los enfermos crónicos que padecen diabetes, colesterol e hipertensión entre otras enfermedades. Las actividades de tipo preventivo -contra la gripe o tuberculosis- aumentan en número, al igual que el interés por la educación en la salud.

Al equipo sanitario tradicional se le añadió hace dos años la figura del Asistente Social y se empezó a trabajar conjuntamente con Servicios Sociales.

La Dra. Costa, coordinadora del Equipo de Atención Primaria, nos cuenta con satisfacción cómo se supo detectar a tiempo el brote de hepatitis que empezó a gestarse en nuestro barrio, al igual que en otros puntos de la ciudad de Valencia.

Otra de las atenciones en pro de una mejor asistencia es que los vecinos de Nazaret puedan pedir cita con el especialista desde nuestro Centro de salud; seguro que todos recordamos aquellos tiempos en los que teníamos que ir a Padre Porta a pedir turno.

Como éstas podría citar muchas más. Las cosas han cambiado mucho y a mejor. Se lo debemos agradecer al trabajo en equipo y a la perfecta coordinación de todo el personal sanitario del Centro de salud. Ha cambiado todo y podría seguir cambiando con la realización de proyectos que en la mente del equipo están -creación de un gimnasio para ancianos, sesiones preparatorias para el parto-, pero las restricciones de espacio y personal lo imposibilitan, de momento.

1992/12/12. “Denuncian la presencia de bases ilegales de contenedores”, Las Provincias. [CONTENIDORS] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1992/12/16. “Terminales Portuarias, SA: perillosa i il·legal. Ubicada al port de València”, El Temps. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1993

1993/01-02. Periòdic Natzaret n. 57.PORTADA: La mujer en el barrio de Nazaret, monografies sanitàries; El ayuntamiento no cumple lo prometido (construcció d’habitatge); Los problemas del viejo cauce. ÚLTIMA PÁGINA: Centre de Salut de Natzaret: Urge rectificar el censo del barrio”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [HABITATGE] [SANITAT]

CENTRE DE SALUT: URGE RECTIFICAR EL CENSO DEL BARRIO

Las últimas revisiones efectuadas desde el centro de salud para organizar la asistencia a la población de este barrio nos ha mostrado una serie de ideas equivocadas que, desde las diferentes administraciones se tenían con respecto a su número de habitantes y la evolución en el tiempo de los mismos:

Hasta ahora se mantenía que, según el censo del 91, en Nazaret vivían 6.302 personas. Con tendencia, al comparar anteriores censos, a la reducción. Esto es verdad si se excluyen algunas calles como Ignacio Zuloaga, Bernabé García, y Guitarrista Tárrega entre otras. (¿Qué explicación se puede dar a la eliminación de tales calles? Probablemente de tipo histórico, ya que antes de que el trazado de la vía del tren en primer lugar, y de la autopista después, partiese en dos La Punta, los vecinos de tales calles pertenecían a esta pedanía. La mayor proximidad con Nazaret, y el paso del tiempo tras esos eventos, ha hecho que las personas que allí viven se consideren a sí mismas de nuestro barrio, mientras que la administración, por inercia, las sigue refiriendo a La Punta.

Se da el caso de que, siendo estas calles periféricas tanto para el casco antiguo de La Punta como para el de Nazaret, constituyen actualmente una de las zonas en las que se ubica la población más joven, es decir, una de las zonas por las que ahora está creciendo el barrio.

¿Qué importancia puede tener la persistencia de tal error administrativo? Mucha: tanto desde el Servicio Valenciano de Salud, como desde el Ayuntamiento, se destinan recursos a los barrios según, entre otros datos, el número de habitantes de los mismos, así como la tendencia progresiva o regresiva de la población. Por ello, en estos momentos, La Punta está recibiendo recursos para casi 2.000 habitantes más de los que realmente tiene, mientras que en Nazaret sucede a la inversa. Y, en caso de impulsar, por ejemplo, un plan de ayuda a construcción o rehabilitación de viviendas, la administración preferir siempre apoyar a un barrio que está creciendo frente a otro que se está despoblando.

Es pues del interés de todos nosotros, vecinos de Nazaret, solicitar la rectificación oficial de tales imprecisiones.

EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Centro de Salud de Nazaret

***

Aviso Importante

El equipo de médicos y enfermeras que trabaja en el centro de salud de este barrio está organizando de nueva forma la asistencia. Queremos recuperar la antigua figura del médico de cabecera. Pretendemos que los vecinos de Nazaret tengan, no solo un médico de referencia para toda la familia, sino también una enfermera que conozca los problemas de salud de quienes comparten una misma vivienda.

Ello, aparte de las ventajas que pueda tener para los usuarios, nos permite a los profesionales ahorrar tiempo en nuestros desplazamientos y conocer con mayor detalle los problemas de la comunidad, al manejar la historia familiar.

1993/02/18. “Se acentúan los malos olores en el viejo cauce del Turia”, Las Provincias. [NETEJA RIU]

1993/03-04. Periòdic Natzaret n. 58.PORTADA: Legalización de terrenos en Nazaret: La Zona B pendiente aún de su cesión al Municipio. REPORTAJE: La mujer en el barrio de Nazaret: un paso adelante. ÚLTIMA PÁGINA: ¿Está Usted contento con su Centro de Salud? [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS] [SANITAT]

1993/05-06. Periòdic Natzaret n. 59.BARRIO: La Generalitat Valenciana aprueba un Plan de Actuaciones Urbanísticas (PAUM) en el Marítimo que incide directamente en Nazaret. ÚLTIMA PALABRA: Centro de Salud de Nazaret”. [HABITATGE] [PAUM]

1993/08/04. “El ayuntamiento ordena inspeccionar las obras de la empresa Aceprosa” (antigua Arlesa), Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES]

1993/09-10. Periòdic Natzaret n. 60.PORTADA: Se logró la retirada del Plan Diferido M-6. Buenas perspectivas urbanísticas para Nazaret. BARRIO: Obras ilegales en Aceprosa. NOTICIAS, SOCIEDAD, CULTURA, DEPORTES: La Estacioneta sigue oliendo; Plaga de cucarachas. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [CONTAMINACIÓ] [NETEJA] [SANEJAMENT]

1993/11/28. “Las muertes por inhalación de soja alarman en Nazaret. La asociación de vecinos del barrio exige la inspección urgente de las instalaciones de la factoría Aceprosa”, Diario del Martímo. Esta notícia és conseqüència de les tres morts a Barcelona causats per una fàbrica com la del port de València: 1993/11/27. “Mueren asfixiados en Barcelona tres marineros de un mercante indio”, El País. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1993/11-12. Periòdic Natzaret n. 61.BARRIO: Necesitamos un nuevo Centro de Salud. NOTICIAS, SOCIEDAD, CULTURA, DEPORTES: Proyecto medioambiental para el barrio. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [SANITAT] [URBANISME]

NECESITAMOS UN NUEVO CENTRO DE SALUD

En materia de salud el barrio de Nazaret -encabezado por la A. de Vecinos-, ha recorrido un largo camino desde 1976, con algunos logros importantes, como que el médico de urgencia acudiera directamente al domicilio del enfermo en vez de esperarlo delante del cuartel de la Guardia Civil, o el consultorio nuevo y la posterior ampliación del mismo. Pero hoy se prestan más servicios y hay más personal. Por eso se necesita un nuevo local para el Centro de Salud, porque lo que tenemos ahora es “una mini-Fe en un pisito de protección oficial” por decirlo con palabras del Dr. Moráis. Desde hace varios meses la A. de Vecinos viene colaborando con el equipo del Centro de Salud para encontrar una solución.

1993/12/03. “Un solar es utilizado desde hace años como vertedero para echar todo tipo de trastos. A él acuden vecinos de distintos barrios”, Diario del Marítimo. [CONTENIDORS] [NETEJA]

1993/12/12. “El puerto de Valencia, Total y los límites del progreso”, Levante. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994

1994/01-02. Periòdic Natzaret n. 62.PORTADA: Las obras del PAUM deberían empezar en marzo. CIUDAD: Pese a la oposición de los valencianos, Total se instalará en el Puerto de Valencia. NOTICIAS, SOCIEDAD, CULTURA, DEPORTES: Reparación y mantenimiento de la red de agua. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [URBANISME] [PAUM] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [AIGUA POTABLE]

1994/03/30. “Arturo Gascó reconoce que las características de Aceprosa hacen muy difícil su traslado”, Diario del Marítimo. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/04/28. “Camiones con cargas peligrosas se saltan señales”, Diario del Marítimo. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/05/13. “Un vertido de aceite vegetal causó la muerte de los peces en Nazaret”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [RIU]

1994/05/21. “Buscan financiación europea para el traslado de Aceprosa”, Diario del Marítimo. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/05/23. “Vecinos de Nazaret critican la actuación municipal ante la mortandad de peces”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [RIU]

1994/05-06. Periòdic Natzaret n. 64.PORTADA: ¿Quién nos envenena los peces del río? ¿Tienen las Administraciones verdadero interés en hallar respuesta? (reportaje) OPINIÓN: Editorial (sobre la contaminació ambiental del barri). BARRIO: Obras del PAUM en Nazaret, ¿está el Ayuntamiento en contra?; Retomando el proceso de legalización de terrenos. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [PAUM] [URBANISME] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS]

1994/06/02. “Centenares de peces muertos en el tramo inundado del viejo cauce del Turia. Es la tercera mortandad masiva en la zona”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [RIU]

1994/07/15. “Denuncian una una base ilegal de contenedores”. [PORT] [CONTENIDORS]

1994/07/21. “La red potable se amplía a Nazaret y el Puerto”, Levante. [AIGUA POTABLE] [PORT]

1994/07/22. “Senent visita la ampliación de agua potable en Nazaret”, Levante. [AIGUA POTABLE]

1994/08/04. “«Nadie ha tomado medidas para impedir la mortandad de peces»”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [RIU]

1994/08/04. “Una comisión intentará evitar las mortandades de peces”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [RIU]

1994/08/05. “Una nueva aparición de peces muertos en el río Turia desata la indignación vecinal”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT] [RIU]

1994/09/02. “Los vecinos quieren que el Ayuntamiento revise el sistema de evacuación de las aguas. Temen que se produzcan inundaciones con la llegada del otoño”, Las Provincias. [INUNDACIONS]

1994/09-10. Periòdic Natzaret n. 65.BARRIO: Plan de desarrollo comunitario; Las obras de la Residencia para la tercera edad no se reiniciarán hasta el verano del 95; Legalización de terrenos; La A. de Vecinos entrega a Greenpeace un dossier sobre la contaminación en Nazaret. CIUDAD: ¿Un autobús para el reparto de metadona? ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut: el centro de salud de Nazaret forma médicos especialistas”. [SITUACIÓ GENERAL BARRI] [MAJORS] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS] [CONTAMINACIÓ] [DROGA] [SANITAT]

1994/10/10. “Vecinos de Nazaret exigen a la Consellería de Sanidad un nuevo centro de salud en el barrio”, Levante. [SANITAT]

1994/10/11. “Vecinos de Nazaret denuncian que una nube de humo negro cubrió el barrio”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/10/23. “El ayuntamiento limpia la margen y el fondo del viejo cauce del río. El puerto debe sanear el tramo final”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [NETEJA RIU] [PORT]

1994/10/24. “Los niños juegan en el sucio y peligroso solar de la residencia”, Las Provincias. [MAJORS]

1994/11/17. “La residencia no funcionará antes de abril de 1996”, Diario del Marítimo. [MAJORS]

1994/11/23. “Convocan una reunión para estudiar el hipotético traslado de Aceprosa”, Diario del Marítimo. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/11/26. “En Confianza. Calidad de vida” (sobre Aceprosa) i “Natzaret contaminado”, Revista Aquí-Valencia. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/11/29. “Los trabajadores del centro de salud viven una situación caótica por falta de espacio”, Diario del Marítimo. [SANITAT]

1994/11-12. Periòdic Natzaret n. 66.PORTADA: Dragarán el río y volverán los peces. BARRIO: Nazaret, el Puerto, la Playa y la Huerta. NOTICIAS, SOCIEDAD, CULTURA, DEPORTES: Contenedores grandes y pequeños. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut: Convivir con el SIDA [NETEJA RIU] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [CONTENIDORS] [MALALTIES]

1994/12/05. “Los vecinos dudan de que exista voluntad firme de trasladar la empresa Aceprosa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/12/07. “El puerto hará un estudio para dragar la desembocadura del viejo cauce”, Levante. [NETEJA RIU] [RIU]

1994/12/12. “Vecinos de Nazaret exigen que se convoque la reunión sobre Aceprosa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/12/20. “Las obras de la planta de Total en el puerto empiezan en enero. La factoría podría hipotecar el proyectado paseo peatonal”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1994/12/27. “Los vecinos de Nazaret quieren echar a Campsa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995

1995 Centre de Juventut – Programa d’infància i joventut. En relació a la salut, en la part de formació s’inclouen cursos de: sexualitat, SIDA, alcoholisme, prevenció de drogues, etc. [DROGA] [MALALTIES] [SEXUALITAT]

1995/01/03. “El deficiente estado de la red de aguas provoca la aparición de charcos. Los vecinos de Nazaret denuncian los frecuentes escapes”, Las Provincias. [AIGUA POTABLE] [CLAVEGUERES]

1995/01/07. “Urbanismo reconoce que Campsa incumple el convenio de traslado”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/01/07. “Los vecinos, disconformes con el reparto ambulante de metadona. Consideran que debe repartirse en los centros de salud”, Las Provincias. [DROGA] [SANITAT]

1995/01/17. “Nazaret Unido apoya el reparto itinerante de metadona”, Las Provincias. [DROGA] [SANITAT]

1995/01/21. “Piden a unos vecinos que no beban agua de un pozo. El Ayuntamiento de Valencia les obliga a conectarse a la red de abastecimiento”, Las Provincias. [AIGUA POTABLE]

1995/01/25. “Sanidad pone en marcha la elección libre de especialista y hospital en la Comunidad”, Levante. [SANITAT]

1995/01/25. “Organizaciones juveniles solicitan a Coquillat (PP) los condones retenidos”, Levante. [SANITAT] [SEXUALITAT]

1995/01/30. “Marina Mercante expedientó a tres barcos por contaminar el mar en 1994. El Centro de Salvamento detectó ocho casos de vertidos”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [PORT]

1995/01-02. Periòdic Natzaret n. 67.PORTADA: Urge un Centro de Salud; Jornadas de análisis de Nazaret. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [SANITAT] [SITUACIÓ GENERAL BARRI]

URGE UN NUEVO CENTRO DE SALUD

En 1976 la Asociación de Vecinos consiguió, después de una movilización, un nuevo consultorio de la seguridad social. Aquella primera instalación se ha ido ampliando, con la participación vecinal, hasta llegar al límite de sus posibilidades. Los nuevos servicios que ofrece el sistema de salud pública han ido mejorando la atención sanitaria a la población y, en consecuencia, han ido saturando todo el espacio disponible. El local se ha quedado pequeño y no admite más ampliaciones.

Mientras tanto la matrona tiene que impartir el curso de preparación al parto fuera del Centro de salud en el aula que le presta el Ayuntamiento en el Centro Cívico e incluso en locales de la parroquia como sucedió el pasado verano. Y la dirección del Centro de salud se ve obligada a renunciar a nuevos servicios, como el psicólogo, por falta de espacio.

El problema se agrava ya que la población de La Punta ha quedado adscrita al centro de Salud de Nazaret.

El Conseller de Sanidad Sr. Colomer se ha comprometido con la Asociación de Vecinos de Nazaret a financiar el nuevo Centro de salud. Se han ofrecido varias alternativas de suelo, que reúnen el requisito de 1500 m2 donde construir la nueva dotación sanitaria, a altos cargos de la Generalitat para que no dejen pasar la oportunidad de cumplir sus compromisos con el vecindario.

La Asociación aspira a conseguir para Nazaret uno de los 10 nuevos Centros de Salud contemplados en el Plan Económico Valenciano III firmado entre la Generalitat y los sindicatos CCOO y UGT.

JULIO MOLTÓ

1995/02 Jornades en el Centre Cívic. “Tria: analitzar la realitat… o actuar a cegues!”. Dilluns 13 a les 19 hh, “Anàlisi del barri”: Salut, Serveis Socials, Ensenyança, Urbanisme i Medi Ambient, Joventut, Dona. [EDUCACIÓ] [HABITATGE] [SANITAT]

1995/02/06. “Nazaret busca ubicación para su nuevo centro de salud”, Levante. [SANITAT]

1995/02/12. “El accidente de la aceitera de Mora reaviva el conflicto de Arlesa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/02/13. “Una matrona da los cursos de parto en la iglesia de Nazaret. El centro de salud no tiene espacio suficiente”, Levante. [SANITAT]

1995/02/24. “Acusan a la consejería de saturar el centro de salud. El personal de enfermería de Nazaret debe atender también a la población de La Punta”, Las Provincias. [SANITAT]

1995/03/26. “Gascó iniciará negociaciones para trasladar Aceprosa de Nazaret”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/03/27. “El Ayuntamiento exigirá a Arlesa un considerable aumento de las medidas de seguridad”, Hoja del lunes. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/03-04. Periòdic Natzaret n. 68.PORTADA: Campsa le toma el pelo al Ayuntamiento; Legalización de terrenos. REPORTAJE: La plataforma reivindicativa de Natzaret. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [LEGALITZACIÓ DE TERRENYS]

LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE NATZARET (FRAGMENT)

(…) En el apartado de SALUD se reivindica “un nuevo Centro de Salud, ya que las actuales instalaciones son insuficientes y no permiten una atención digna al vecindario”. Y también se reclama mayor participación y aumento del personal de enfermería. (…)

1995/04/27. “Cuatro manifestaciones, tres de ellas contra la droga, amenazan con provocar hoy un auténtico caos de tráfico”, Las Provincias. [DROGA]

1995/05/16. “El puerto de Valencia se declara en alerta contra el virus Ebola. Muere una cuarta religiosa en Zaire”, Levante. [MALALTIES] [SANITAT]

1995/05/18. “La federación de vecinos prepara una «gran manifestación» contra la droga”, Levante. [DROGA]

1995/05/29. “El Ayuntamiento de Alfafar se opone al traslado de la base de contenedores ilegales de Nazaret”, Levante. [CONTENIDORS] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/05/23. “Los vecinos piden a las autoridades un dragado urgente del viejo cauce”, Las Provincias. [NETEJA RIU] [RIU]

1995/05/24. “Nazaret prefiere que los contenedores vayan al puerto. Los labradores dicen que en siete años no se podrá cultivar en el actual emplazamiento”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [CONTENIDORS] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/05/31. “Protesta vecinal por la huelga de médicos. Consideran que hay otras alternativas de presión más apropiadas”, Las Provincias. [SANITAT]

1995/05-06. Periòdic Natzaret n. 69.PORTADA: Aceprosa contamina Nazaret. BARRIO: Dragado del río (encara no s’ha fet complet). CIUDAD: Contenedores al Puerto. ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre de Salut”. [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT] [CONTENIDORS]

1995/06/03. “Una nube de polvo de soja invade el barrio de Nazaret. Los vecinos exigen el traslado de Aceprosa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/06/07. “Expertos sanitarios dicen que Aceprosa compromete la salud de los vecinos”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/06/07. “La Concejalía de Sanidad ordena a Aceprosa que aísle sus instalaciones”. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/06/08. “Nazaret pide al Síndico de Agravios que intervenga en el traslado de Aceprosa. Denuncian la pasividad del Ayuntamiento”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/06/08. “El ayuntamiento ordena el cierre cautelar de la empresa Aceprosa”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/06/14. “Aceprosa vuelve a contaminar con soja el barrio de Natzaret. Sanidad recogió muestras y los vecinos exigen el cierre inmediato”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/07/17. “Aceprosa, una asignatura pendiente”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/08/28. “Aceprosa cifra en 6.000 millones el coste de abandonar Natzaret. La Asociación de Vecinos exige a la empresa que se vaya del barrio”, El País. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/09/02. “Asuntos Sociales gana el contencioso de la residencia. La obra volverá a ser sacada a concurso”, Las Provincias. [MAJORS]

1995/09/05. “Los jubilados se ven obligados a ir a otros barrios con residencias. Las obras de la de Nazaret siguen paradas”, Las Provincias. [MAJORS]

1995/09/21. “Piden un centro de salud en el cuartel de la Guardia Civil”, Las Provincias. [SANITAT]

1995/09-10. Periòdic Natzaret n. 70.OPINIÓN: Editorial: El futuro de los terrenos del cuartel. BARRIO: Residencia de ancianos, así están las cosas. ÚLTIMA PÁGINA: E.P.A. Natzaret: Ciclo de conferencias sobre salud, abierto a todos los vecinos”. [SANITAT] [MAJORS] [EDUCACIÓ] [SEXUALITAT]

EL FUTURO DE LOS TERRENOS DEL CUARTEL

El cuartel de la Guardia Civil, cuando desde esta redacción estamos escribiendo estas líneas, va a quedar vacío, y esperamos que no abandonado. Si desde los distintos círculos vecinales y políticos se rumorea y pretende que el nuevo Centro de Salud debe ubicarse en los terrenos sobre los que el cuartel ha oteado el barrio durante casi 50 años, exigimos rapidez en la reflexión y ejecución del proyecto del Centro de Salud.

No deseamos que se convierta en un edificio decrépito y sobre el que los años sigan amontonándose sin ningún sentido. Máxime cuando el paso de la Guardia Civil por Nazaret ya es historia.

No deseamos que los trámites burocráticos se prolonguen hasta la saciedad y que el edificio y la parcela carezcan de utilidad y sean un obstáculo para el desarrollo de Nazaret.

La ubicación es idónea para la construcción del Centro de Salud. El Ayuntamiento y el Estado deberían tramitar con rapidez la cesión del terreno, y la Conselleria, administración que ha de llevar adelante el proyecto, debe apretar. Puede sonar a utópico y cándido, pero entendemos que debería ser lo correcto.

Aunque tememos y sabemos que no será así por mucho que los políticos y altos cargos lo nieguen en un futuro. Incluso unos se echarán la culpa a otros, ante lo cual nos reiremos con gesto de circunstancia.

Si al final se da otro destino al Centro de Salud, exigimos que el cuartel sea derribado de inmediato. Que no se convierta en un nido de porquería.

Señores lectores, que se ve venir.

1995/10/11. “Denuncian que Aceprosa llenó de humo varias calles”, Las Provincias. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/10/15. “Los vecinos de Nazaret exigen la limpieza del cauce del Turia que se anunció hace un año”, Levante. [NETEJA RIU] [RIU]

1995/10/20. “Nazaret Unido presenta su informe sobre el estado del Centro de Salud”, Las Provincias. [SANITAT]

1995/10/20. “Piden el derribo del cuartel tras su cierre” (per a construir en el solar el nou centre de salut), Las Provincias. [SANITAT]

1995/10/31. “Apoyan la construcción de un nuevo centro de salud. La Junta Municipal promete a Nazaret Unido acelerar la cesión del suelo necesario”, Las Provincias. [SANITAT]

1995/11/11. “La nueva central de Aceprosa aumentará la contaminación. EU se suma a las críticas y exige el planeamiento de Natzaret”, Levante. [CONTAMINACIÓ] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [PORT]

1995/11-12. Periòdic Natzaret n. 71.PORTADA: El vecindario inquieto ante el confuso anuncio de construir unas viviendas. OPINIÓN: Editorial: ¿Vivienda para marginados? BARRIO: Aceprosa pretende ampliar sus instalaciones. CIUDAD: I Jornadas vecinales de prevención de drogodependencias (ciutat). ÚLTIMA PÁGINA: Del Centre del Salut”. [HABITATGE] [INDÚSTRIES PERILLOSES] [CONTAMINACIÓ] [PORT]

Títol La lluita per la salut al barri II (1986-1995)
Publicacions d’altres dècades La lluita per la salut al barri I (1976-1985)

La lluita per la salut al barri II (1986-1995)

La lluita per la salut al barri III (1996-2005)

Font del material Imatges, fanzines, documents i cronograma: Associació de VV.VV.; Notícies: retalls de diversos diaris.
Data de publicació en Natzaretpèdia Dimarts 5 de juliol de 2022

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *